Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Visitationslinjer Mave-Tarmkirurgisk Afdeling vedrørende anal-, pilonidal- og simple abscesser på truncus

 

Supplerende til mave-tarmkirurgisk foreliggende visitationsretningslinjer, jf. PRI dokument, er

nedenstående aftale udfærdiget.

 

Formål

For at sikre bedre patientforløb for patienter med relativt enkle og kortvarige OP-procedurer, foretager Aalborg omvisitering til operation i Hobro.

 

Patientforløb

Patienter med perianale-, anale-, pilonidale cyster- og simple truncus abscesser modtages til akut indlæggelse i AMA, Aalborg eller tilses i Modtagelsen.

Journalen optages i Modtagelsen, og patienten flyttes derefter til AMA. Journalen skrives efter gældende regelsæt for akutte journaler i Clinical Suite, og den kan derefter læses i Hobro.

På AMA/i Modtagelsen vurderer bagvagten pt. og anfører behandlingsplan med evt. indikation for operativt indgreb i journalen.

Hvis bagvagt vurderer, at operationen kan udsættes til følgende døgn, meldes pt. til Kirurgisk Dagafsnit (KD) på tlf. 52600.

Der udfyldes Operationsforløbsskema, som pt. får med i en lukket kuvert til Hobro.

Patienten kan herefter sendes hjem med tidspunktet for hvor og hvornår vedkommende skal møde fastende i Hobro næste dag. Sædvanligvis kl. 11.00 eller senere efter aftale (tidligere, hvis patienten har diabetes, se nedendstående)

Patienter med abscesser i cikatricer er en mere inhomogen gruppe. De kan kun efter konkret

vurdering og dialog med læge i Hobro modtages i samme tidsrum.

Afhængig af alder skal der evt. sikres transport ud fra regionale regelsæt for transport.

 

Generelt

Der kan modtages op til 2 patienter ud fra ovenstående kriterier alle ugens hverdage. Kirurgisk Dagafsnit i Hobro har åben kl. 07.00 – 18.00, hvilket patienten informeres om.

I weekenden er det ikke muligt, at melde patienter til evt. behandling den efterfølgende mandag. Afsnitssekretæren i AMA kan derfor sikre sig navne på højest 2 patienter og melde dem til kirurgisk dagafsnit senest kl. 07.15 mandag morgen.

Patienterne møder fastende kl. 11.00 i Hobro eller senere/tidligere efter aftale.

Blodprøver: Generelt ikke nødvendigt ved raske patienter. Hos patienter med nyresygdom, diabetes, hjertekarsygdom eller lignende skal der tages væsketal, men det er IKKE nødvendigt med type eller BAC-test.

 

Vejledning til indgrebet udleveres til patienten i AMA/Modtagelsen (findes i pdf-centeret under kirurgien i Hobro).

Perianal abscess:  ID nr. KKKA01-106

Akut pilonidalcyste:  ID nr. KKKA01-142

Øvrige. Sådan forbereder du dig, når du

Skal opereres:  ID nr. KKKA01-168

 

Hvis patienten har diabetes:

  1. a) Denne patientgruppe skal møde kl. 08.00 eller senest kl. 09.00.

  2. b) Informeres om IKKE at tage Insulin om morgenen på operationsdagen.

  3. c) Informeres om at pausere med Methformin aftenen før operationen og om morgenen på operationsdagen.

 

 

Undtagelser fra ovenstående visitationsregler er:

  • • Patienter med akut behov for operativ intervention.

  • • Patienter med betydende co-morbiditet.

  • • Patienter med kendt fistelsygdom eller IBD.