Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for HIV og Hepatitis, Fertilitetspatienter

 

 

Formål

Forebygge smittespredning i forbindelse med fertilitetsbehandling.

 

Beskrivelse

 

Alle patienter og deres mandlige partnere screenes senest i forundersøgelsesambulatoriet før 1. fertilitetsbehandling. Gentages efter 24 måneder, hvis de fortsat er i behandling.

Ved FET-cykli kræves ingen opdatering af prøver.

 

Praktisk procedure til sikring af at godkendte og aktuelle smitteprøver foreligger:

I forbindelse med tilmelding til behandling sikrer den for tilmeldingen ansvarlige sygeplejerske at smitteprøver er ok, og at væv dermed kan frigives. Ved udløb af prøver bestilles nye, og der oprettes i databasen FORMATEX en påmindelse om godkendelse af nye smitteprøver.

Ved første oprettelse af behandling i databasen FORMATEX dobbeltkontrollerer den herfor ansvarlige lægesekretær igen at smitteprøverne er tilstede og ok til frigivelse af væv.

 

Ved udvidet sædanalyse (IUI-test)/diagnostisk TESE/PESA skal der foretages screening af den mandlige part inden analysen foretages.

Hvis der skal anvendes donorsæd, er partnerscreening ikke obligatorisk, ligesom æg-recipienter heller ikke er omfattet. .

For ægdonorer laves NAT-test (Smitteprøver (Fertilitetsbeh.)+ NAT) hver gang ægdonoren melder sig til behandling.

Dedikerede sæddonorer har nedfrosset sæd i sædbank, som sørger for smitteudredning og karantæne af sædstrå før frigivelse.

 

Udførelse: 

Rekvireres i Labka II som Smittemakør (fertilitetsbehand.) som en enkelt stående prøve i afdelingens analyseliste. Anbefales taget på et sygehuslaboratorium.. Svar afgives i Labka II

 

Analysen: 

Samlet pakke hvori der indgår:

 • •  HBsAg Hepatitis B surface antigen

 • •  HBcAb Hepatitis B core antistof

 • •  HCVAb Hepatitis C antistof

 • •  HIVAb Human immundefektvirus antistof

 

 

 Fortolkning

 

Alle prøver skal være negative!!

 • • Ved positive enkeltelementer iværksætter analyserende laboratorium på eget initiativ supplerende analyser, typisk ved at få gentaget analysen på Klinisk Biokemisk Afdeling, samt en direkte virus test (Diskriminatorisk HBV). Samtidig underrettes Fertilitetsklinikkens sekretariat (63200/63202) som derefter informerer lægerne og anfører dette i FORMATEX i fald det er under et behandlingsforløb., Eventuel planlagt behandling stilles i bero.

 • • Ved pos antiHBc bestilles Anti-HBs og anti HBe:

  • • Er disse positive er det udtryk for en tidligere infektion.

  • • Er disse negative er det formentlig en falsk positiv anti-HBc med undtagelse af personer som kommer fra endemiske områder. Hos disse kontrolleres med HBV-DNA 4 uger efter isoleret anti-HBc positivitet

 • • Ved Anti -HCV positive men HCV-RNA negative patienter gælder følgende:

  • • Kontrol levertal:

 1. a. Normale levertal da ingen yderligere kontroller.

 2. b. Ved påvirkede levertal da kontrol af HCV-RNA x2 med minimum 4 ugers interval.

 3. c. 

Patienter med positiv:

  • • HBsAg

  • • HBV-DNA

  • • HCV-RNA

  • • HIV HENVISES TIL MEDICINSK GASTROENTEROLOGISK AFDELING

 

Hvis denne udredning konkluderer en stationær tilstand, henvises parret herefter til en fertilitetsklinik med laboratoriefaciliteter der tillader behandling af hepatitis- og HIV smittede

 1. 1. Rigshospitalet

 2. 2. Odense Universitetshospital

 

 

 

 

Akut HBV infektionKronisk HBV-infektionGlobal forekomst af hep b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://depts.washington.edu/hepstudy/images/hepC/HCV_Acute_d05.png

 

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sygdomsleksikon/Hep-C-global-stor.ashx

 

 

 

 

 

 

 

Resident Report: Too Early to Tell” | Internal Medicine Residency Program | Washington University in St. Louis