Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Screening for HIV og Hepatitis, Fertilitetspatienter

 

Formål

Forebygge smittespredning i forbindelse med fertilitetsbehandling.

 

Beskrivelse 

Alle patienter og deres mandlige partnere screenes senest i forundersøgelsesambulatoriet før 1. fertilitetsbehandling. Gentages efter 24 måneder, hvis de fortsat er i behandling.

Ved FER-cycli kræves ingen opdatering af prøver

 

Praktisk procedure til sikring af at godkendte og aktuelle smitteprøver foreligger:

I forbindelse med tilmelding til hver behandling sikrer den ved tilmeldingen ansvarlige sygeplejerske, at smitteprøver er ok og dermed at væv kan frigives.

Ved oprettelse af hver behandling i databasen FORMATEX kontrollerer den herfor ansvarlige lægesekretær igen at smitteprøverne er tilstede og ok til frigivelse af væv.

 

Ved udvidet sædanalyse (IUI-test)/diagnostisk TESA/PESA skal der foretages screening af den mandlige part inden analysen foretages.

Hvis der skal anvendes donorsæd, er partnerscreening ikke obligatorisk, ligesom ægrecipienter heller ikke er omfattet.

Ægdonorer/Dedikerede sæddonorer skal være testet højst 30 dage før donationen. Akut opdatering af ægdonor analyseres om nødvendigt via Klinisk biokemisk afd (Labka), hvis svar fra KIA ikke kan nå at foreligge

 

Udførelse: 

Rekvireres i Labka II som ”Smitte-fer” = Smittemarkør (fertilitetsbehandling) som en enkeltstående prøve i afdelingens analyseliste. Anbefales taget på et sygehuslaboratorium. Automatisk sendes prøveglasset til analyse i Blodbanken (KIA), Aalborg. Svar afgives i Labka

 

Analysen: 

Samlet pakke hvori der indgår:

HBsAg Hepatitis B surface antigen

 HBcAb Hepatitis B core antistof

 HCVAb Hepatitis C antistof

 HIVAb Human immundefektvirus antistof

 

Såfremt en af disse er positive, afgiver Blodbanken telefonsvar straks samme dag, ellers afgives samlet svar når sidste analyse er klar, typisk med morgenposten torsdag.

 

Fortolkning

 

Alle prøver skal være negative!!

Ved positive enkeltelementer iværksætter Blodbanken på eget initiativ yderligere analyse på samme glas, typisk ved at få gentaget analysen på Klinisk Biokemisk Afdeling, samt en direkte virus test (Diskriminatorisk HBV). Samtidig underrettes Fertilitetsklinikkens sekretariat (63203) som derefter informerer lægerne, hvorefter al eventuel planlagt behandling stilles i bero.

Ved pos antiHBc bestilles Anti-HBs og anti HBe:

Er disse positive er det udtryk for en tidligere infektion.

Er disse negative er det formentlig en falsk positiv antiHBc med undtagelse af personer som kommer fra endemiske områder. Hos disse kontrolleres med HBV-DNA 4 uger efter isoleret anti-HBc positivitet

Ved Anti HCV positive men HCV-RNA negative patienter gælder følgende:

Kontrol levertal:

  1. a. Normale levertal da ingen yderligere kontroller.

  2. b. Ved påvirkede levertal da kontrol af HCV-RNA x2 med minimum 4 ugers interval.

Patienter med positiv:

HBsAg

HBV-DNA

HCV-RNA

HIV

HENVISES TIL GASTROENTEROLOGISK AFDELING

 

Hvis denne udredning konkluderer en stationær tilstand, henvises parret herefter til en fertilitetsklinik med laboratoriefaciliteter der tillader behandling af hepatitis- og HIV smittede

Rigshospitalet

Odense Universitetshospital

 

 

 

Akut HBV infektion

Kronisk HBV-infektion

Global forekomst af hep b

 

 

http://depts.washington.edu/hepstudy/images/hepC/HCV_Acute_d05.png

 

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Sygdomsleksikon/Hep-C-global-stor.ashx