Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning til radioaktiv-jodbehandling (RJB) for benigne thyroidea-sygdomme

Beskrivelse

For baggrund, pt. information og forberedelse samt generelle overvejelser henvises til DES NBV

 

Behandling med radioaktivt jod

 

 

Primær behandling

Ved henvisning til RJB benyttes og udfyldes skema ”Henvisning til behandling med radioaktivt jod for benigne thyroidealidelser” (se bilag 1) og skema ” Radiojodbehandling endokrinologisk checkskema” (se bilag 2).

Pt. bookes til 24 timers optagemåling i Endokrinologisk Ambulatorium. Denne tid er automatisk koblet til behandlingstid på Nuklear Medicinsk afdeling - NUK (hvor kapsel med behandlingsdosis/aktivitet gives), ambulant blodprøvekontrol og til efterfølgende telefonisk efterkontrol. Patienten får tilsendt/udleveret ”Forløbsplan for radioaktiv jodbehandling” med ovennævnte tider anført. Herudover udleveres skriftlig patientinformation ”Patientvejledning til behandling med radioaktivt jod” (se bilag 3).

Optagelsesmålingen foregår ved bioanalytikerne på Endokrinologisk Afdeling.

Pt. oplyses endvidere mundtligt om strålehygiejniske begrænsninger og at disse er gældende i dagene fra den dag behandlingskapsel er indtaget. Antallet af dage med begrænsninger afhænger af den beregnede behandlingsdosis og kan oplyses på NUK (typisk i forbindelse med at behandlingsdosis gives). Eventuelt (stråle-) rejsepas udleveres på NUK.

Der skal afklares hvornår eventuel anti-thyroid behandling skal pauseres. Dette er typisk fra 4 dg før 24 t optage måling til 7 dg efter behandlingskapsel er indtaget. Patienter med hjerterytme forstyrrelser (især atrieflimmer), bør som minimum betablokeres og evt. have kortere tids pause med antityroid behandling (evt. vedvarende antityroid behandling).

Gentagen behandling

I de tilfælde hvor behandlingen ønskes gentaget kan patienter der indenfor 18 måneder har fået udført 24 t optage måling og hvor beregnet aktivitet var over 600 MBq ved første behandling, henvises til tid på NUK (hvor kapsel med behandlings dosis/aktivitet gives) uden forudgående 24 t optage måling. Til booking benyttes følgende skema for behandlings- og kontrol-program ”Forløbsplan for gentagen radiojod-behandling” samt følgende patient informations folder ”Genbehandling med radioaktivt jod”. Der benyttes samme henvisnings seddel/skemaer som ved primær henvisning ”Henvisning til behandling med radioaktivt jod for benigne thyroidealidelser” (se bilag) og skema ”Radiojodbehandling endokrinologisk checkskema” (se bilag), hvor der blot krydses af for indikation (”gentagen behandling”), strålehygiejne udspecificeres samt påfører datoen for den primære behandling og den primært beregnede behandlings aktivitet (tidligere skema kan ses i EasyViz). Se eksempel på en sådan henvisning her ”Eksempel på henvisning til behandling med radioaktivt jod for benigne thyroidealidelser” (se bilag 4).

Øvrige patienter, der henvises til fornyet RJB bookes, som anført under primær behandling.

 

 

Arbejdsgang når en patient skal til RJB

Lægen

Udfyldt henvisning samt checkskema, lægges i journalen. Tid til jodoptagelsesmåling bestilles via sekretariat (gerne medens pt. er i amb). Sekretæren sender indkaldelse til patienten over e-Boks. Herefter journalføres plan for hvad pt. skal tage (eller ikke tage) af stofskifte medicin, og hvis det er relevant, med eksakt stop og start dato.

Pt. der henvises til RJB forventes at være informeret og indforstået med de stråle-hygiejniske begrænsninger ved behandlingen og at varighed af sygemelding aha behandlings-dosis og oplyses af NUK (typisk i forbindelse med at behandlingsdosis gives). Vær opmærksom på at pt. med thyrotoksikose bør ligge lidt højt i stofskiftet (s-TSH omkring eller lige under nedre reference grænse; s-T4 højt i, evt lige over, reference intervallet).

Pt. med Graves sygdom, især pt. der ryger, har høj TRAB eller øjensymptomer, bør konfereres med radio-jod ansvarlig overlæge inden henvisning.

 

Efterfølgende er undersøgelses-, behandlings- og opfølgningsprogrammet som følger:

  1. a. Pt. møder mandag formiddag – test dosis gives.

  2. b. Pt. møder tirsdag formiddag samme klokkeslæt som mandag (24-timers måling). Ca. tider for blodprøvekontroller udleveres.

  3. c. Pt. møder torsdag ugen efter optagelsesmålingerne på NUK, hvor behandlingsdosis gives.

  1. d. Pt. får tid til opfølgende telefonkonsultation hos henvisende læge ca. 6 uger efter at behandlingsdosis er givet på NUK.

 

Sekretærer:

Sekretær indkalder patienten med brev over e-Boks, hvor relevant patientvejledning er vedhæftet.

 

Henvisning og tjekskema lægges ved relevant sekretær.

OBS! Det er meget vigtigt, at henvisningen samt tjekskemaet lægges ved sekretæren, så snart RAJ-tiderne er booket.

 

Bilag

Bilag 1-4