Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Neonatal genoplivning – Regionshospital Nordjylland Hjørring

1

Intravenøs adgang:

 • • Perifer vene

 • • Navle-vene-kateter (usteril nødanlæggelse) (str. 3,5 uanset vægt) eller grøn venflon

 • • Intraossøs (i.o.) kanyle

2

Adrenalin (0,1 mg/ml): i.v. /i.o.

 • • 0,01 – 0,03 mg/kg = 0,1 – 0,3 ml/kg
  (Barn
  3000 gram: 0,3 ml). Kan gentages

3

Volumenekspansion: i.v./i.o.

 • • Isoton natriumklorid 10 ml/kg (bolus).

(Barn 3000 gram: 30 ml). Kan gentages

 • • Nødblod (0 Rhesus negativt blod) 15 ml/kg (bolus).
  (Barn 3000 gram
  45 ml)

4

Glukose 10%: i.v./i.o.

 • • 3 ml/kg (bolus).
  (Barn 3000 gram
  9 ml)

5

Naloxon (0,4 mg/ml): i.v./i.o.

 • • 0,1 mg/kg/dosis
  (Barn 3000 gram ca.
  0,75 ml). Kan gives i.m. eller s.c. ved normal cirkulation

6

Sugning

 1. a) Tykt, grønt vand/blod/sekret:

Hvis muligt kaldes obstetriker, pædiater, anæstesiolog i god tid. Alternativt kaldes ”dårligt barn”.

 • • Det upåvirkede barn behandles ikke yderligere

 • • Det påvirkede barn suges i mund og svælg, evt. intubation og trakealsugning før

ventilering, men kun ved mistanke om trakeal obstruktion.

Ventilation er vigtigst, og skal være startet indenfor 30-60 sekunder

 1. b) Klart vand:

 • • Det upåvirkede barn behandles ikke yderligere

 • • Det påvirkede barn suges kun ved behov, dvs. hvis der ikke er frie luftveje.

 • • Ventriklen tømmes ikke for genoplivning, uanset fostervandets udseende.

 • • Ved fortsat manuel ventilation lægges åben ventrikelsonde

Ansvars- og opgavefordeling ved neonatal genoplivning

Indtil hjertestopholdet ankommer, er det den mest erfarne, som varetager den initiale håndtering af barnets luftveje.

Anæstesiologisk speciallæge leder genoplivningen indtil pædiatrisk bagvagt er tilstede. Herefter sker det i samarbejde, med nedenstående fordeling:

Anæstesien

ansvarlig for håndtering af barnets luftveje og monitorering med

saturationsmåler /transportabelt skop.

Pædiater

ansvarlig for anlæggelse af i.v. adgang og medicinordination.

SOSA

ansvarlig for at hente børnebordet på fødegangen. Portør er ansvarlig ved dårligt barn andre steder end fødegang og sectiostue

Gynækologisk sygeplejerske på fødegangen, hhv. jordemoder på sectiostuen

ansvar for optrækning af medicin

ansvar for medicinregistrering – noteres på fortrykt blok på børnebordet

Indstilling af behandling

Den mest erfarne læge træffer beslutning om behandlingsophør:

 • • Ingen hjerteaktion efter 10 minutters genoplivning

 • • Trods hjerteaktion, ingen gips, respiration eller spontane bevægelser efter 30 minutter.

Flowchart

Støtte af omstillingen og genoplivning af nyfødte

Billede 1

 

 

 

Referencer

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 7. "Resuscitation and support of transition of babies at birth".Jonathan Wylliea et al:Resuscitation 95 (2015) 249–263

Dansk Pædiatrisk Selskab, Neonatologi udvalg, Bender L. et al:" Støtte til omstillingen og genoplivning af nyfødte" Nov.2015, elektronisk retningslinje.

Regional PRI dokument; "Neonatal genoplivning" Faglig ansvarlige: Pia Sønderby Christensen / Region Nordjylland - dato for godkendelse: 19-03-15 Revisionsdato: 19-03-18