Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlersygeplejerskefunktion - Akutmodtagelsen, Thisted

Beskrivelse
Se: Flowdiagrammer - Uddannelsesmateriale til fagmodul - Behandlermodul i akut sygepleje (bilag).

Forudsætninger

Det er altid afsnitsledelsen, der afgør, om den enkelte sygeplejerske er kandidat til at gennemgå behandlersygeplejerskeuddannelsen. Det er afsnitsledende sygeplejerske, der ved hjælp af den årlige MUS kan afgøre, om den enkelte medarbejder er kandidat. Der skal dog være et bredt kendskab til specialet, og man skal minimum have været i afsnittet i to år, inden man kan komme i betragtning samt have bestået den teoretiske og kliniske del af akutuddannelsen.

 

Organisatorisk reference

Behandlersygeplejerskens nærmeste overordnede er afsnitsledende sygeplejerske i Akutmodtagelsen, Aalborg UH, Thisted.

 

Faglig reference

Lægefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion ligger hos den ledende overlæge i ortopædkirurgien. Sygeplejefagligt ansvar for behandlersygeplejerskens funktion ligger hos afsnitsledende sygeplejerske.

I og med at det lægelige ansvar for behandlersygeplejerskers virke er placeret i ortopædkirurgisk regi, skal der her foreligge optegnelser over sygeplejersker, der er udvalgt til at måtte udføre den forbeholdt sundhedsfaglige virksomhed (Jævnfør regional politik om Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

 

Dokumentation af behandlingen

Alle henvendelser skal registreres - også samtaler pr. telefon, forespørgsler og selvhenvendere, der viderevisiteres.

Der anvendes samme dokumentation, som lægen benytter ved skrivning af skadejournaler. Det vil sige diagnose og behandlings kodning og beskrivelse af hændelsen, objektiv undersøgelse og behandling.

 

Rammeordination for medicin

Tbl. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 1 g pn. max x 4

Supp. Pamol 125/ 250 mg pn. max x 4 (50 mg/ kg/ døgn for børn)

Tbl. Ibuprofen 400 mg max x 3 i 3 dage (må ikke anvendes ved fraktur)

Tbl. Tramadol 50 mg pn. max x 4

Inj. Di-te booster og Tetanusgammaglobulin jf. instruks

Inj. Lidokain uden adrenalin 1 % og 2 %

Øjendråber Kloramfenikol 0,5 % og salve Kloramfenikol 1 %

Øjendråber Oxybuprokain 0,4 %

Creme Silverderma 10 mg/ g

 

Definition af begreber

Behandlersygeplejerske er defineret i materialet.

Flowdiagram er et skematiseret behandlingsforløb med relevante handlekompetencer, bedømt ud fra den kliniske undersøgelse af patienten.

Triage er et scoringssystem ud fra vitale parametre til at kategorisere patienter i farve, hvor BLÅ er den mindst akutte.

 

Bilag

Flowdiagrammer, behandlings- og diagnosekoder (bilag)
Diktering af skadejournal (bilag)
Flowdiagrammer - Uddannelsesmateriale til fagmodul - Behandlermodul i akut sygepleje (link)