Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Livsvigtige og fremskyndede prøver til diagnostisk undersøgelse på Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA)

Beskrivelse

SYD: Prøven afleveres til Klinisk Immunologi, Blodtypelaboratoriet Syd

Blodtypelaboratoriet Syd 976 65550 er døgnbemandet. Kontakt til Blødningsvagt foregår via Blodtypelaboratoriet.

Blodtype, BAC-test, BF-test, Transfusionskomplikation og Heparin-PF4-Ab (HIT)

For Kliniske afsnit på Syd og Medicinerhus

Livsvigtige prøver skal afleveres direkte til Blodtypelaboratoriet Syd af den kliniske afdeling.

Prøve, der er bestilt som fremskyndet og rutine, tages med på Klinisk Biokemi af prøvetager, hvorefter blodprøven afleveres til/afhentes af Blodtypelaboratoriet på fastlagte tidspunkter.

Traume/Skadestue aftale: Blodprøver og svar i Akutmodtagelse se under bilag i højre side: Bestilling af akutblod og BAC-test.

For Kliniske afsnit på Nord

Prøvetager fra Klinisk Biokemisk sørger for forsendelse af blodprøver til Klinisk Immunologi, Blodtypelaboratoriet Syd.

Rotem (Tromboelastometri)

ROTEM, bestilles som TEM i Labka, og det er kun muligt at rekvirerer denne analyse som livsvigtig. Prøverne skal håndteres efter ovenstående retningslinjer.

 

Yderligere information findes i Laboratorievejledningen: Blodtype, BAC-test, BF-test, Transfusionskomplikation , Heparin-PF4-Ab (HIT) og Rotem (TEM)

Haste ANCA

Blodprøven rekvireres som fremskyndet og afleveres af klinisk afsnit til Klinisk Immunologi, Blodtypela-boratoriet Syd, som sørger for videre forsendelse til Autoimmun Diagnostik, Nord

Yderligere information i Laboratorievejledningen ANCA. VIGTIGT: Se Laboratorievejledningen, hvis ANCA bestilles/skal analyseres udenfor dagarbejdstid.

RNA-Philadelfia translokation

Blodprøven rekvireres som fremskyndet og afleveres til Klinisk Immunologi, Blodtypelaboratoriet Syd. Prøven skal være Molekylærbiologisk Laboratorium, Nord i hænde senest kl 10, for at få svar samme dag.

Det kliniske afsnit skal ringe inden prøve tages.

Yderligere information findes i Laboratorievejledningen RNA-Philadelfia translokation.

NORD: Prøven sendes til Klinisk Immunologi, Cellulær Immunologi Nord

Hæmatopoitiske stamceller CD34

Prøven rekvireres af patientens afsnit som haste/livsvigtig, og tages ca. kl. 6.00 om morgenen den dag, hvor autolog stamcelleopsamling er planlagt. (Evt. tidligere hvis aftalt med Cellulær Immunologi)

Det kliniske afsnit sender blodprøven til Cellulær Immunologi, Nord, så den er modtaget og klar til analyse kl. 7.00 samme dag.

Yderligere information i Laboratorievejledningen CD34

Procedure for pakning til forsendelse med taxa

Inden forsendelse med taxa skal blodprøver pakkes i godkendt emballage, som er en forsendelsesæske med stød-/ væskeabsorberende materiale. Denne er mærket ”Biologisk stof”. Se emballage her

 

Forsendelsesæsker kan rekvireres på Klinisk Immunologi, tlf. 30479081 eller via Centrallager Aalborg, varenummer 290120.

 

Blodprøver skal sendes indpakket, således at patientens navn og cpr-nummer ikke er synlig.

1.

Blodprøverne anbringes i forsendelsesæskens formstøbte huller

2.

Det væskeabsorberende materiale lægges hen over blodprøverne

 

Forsendelsesæsken lukkes og label med følgende adresse påføres:

 

3.

Klinisk Immunologi, Nord

Urbansgade 36

Sygehus NORD

(P-plads v/blodbanken. Døren i hjørnet)

Skal afleveres i brevsprækken i den inderste dør

 

4.

Taxa rekvireres.

 

Definition af begreber

Livsvigtig prøve: Bestilles ved patienter, hvis liv er i fare.

Fremskyndede prøver: Se forventede svartider på de enkelte analyser i Laboratorievejledningen.

Formål

Beskrive hvordan de kliniske afsnit på Aalborg Universitetshospital skal aflevere/sende blodprøver, der skal udføres som haste eller fremskyndet af Klinisk Immunologi, Aalborg Universitetshospital.

Det drejer sig om analyserne Blodtype, BAC-test, BF-test, Transfusionskomplikation, HIT, Rotem, ANCA, Hæmatopoietiske stamceller CD34 og RNA-Philadelfia translokation.

Referencer

Nationale mål for Sundhedsvæsenet

DS/EN ISO 15189: 2013 Medicinske Laboratorier – krav til kvalitet og kompetence. 5.4.4 Udtagning og håndtering af primære prøver