Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Supplerende matrikelspecifik hjertestopinstruks for Aalborg Universitetshospital - Hobro

Kontaktpersoner

Ledende overlæge Norah Thomsen nlt@rn.dk / 20 69 21 68 (faglig ansvarlig)

 

Alarmering

 • • I afdelinger og afsnit aktiver blå hjertestopknap – løft klappen for at trykke på knappen

(placering af blå hjertestopknap - se nederst i dokumentet)

 • • Steder, hvor der ikke er blå hjertestopknap, ring 52112 (976 52112)

 

Alarmering af hjertestop i Hobro håndteres automatisk via decttelefonerne. Dette betyder, at aktivering af en blå hjertestopknap i Hobro udløser alarm til:

 • • Forløbslederen i AMA

 • • Medicinsk forvagt

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Portør

Samtidig sendes orientering om hjertestoppet til bagvagten via dennes decttelefon.

Forløbslederen alarmerer Falck

På lørdage, søn- og helligdage (hele døgnet), og på hverdage mellem kl. 15.00 – 08.00 alarmerer afdelingerne, som de plejer, men forløbsleder i AMA – kalder 1-1-2. Herved rekvireres således ambulance med mandskab, suppleret med paramediciner. Kontakten til akutlægen forvaltes af den præhospitale enhed. Akutlægen træffer beslutning om eventuel iværksættelse af transport og iværksætter ledsagerniveau.

Ankomsten til sygehuset i Hobro ved 1-1-2 kald, skal altid foregå gennem AMA, da dørene låses på forskellige tidspunkter i resten af huset.

 

Stopholdets sammensætning

 • • Medicinsk forvagt

 • • Anæstesisygeplejerske

 • • Portør

 • • Personale fra alarmerende afdeling

 

Arbejde og ansvarsfordeling i hjertestopteamet

Deltager 

 Ansvar og opgave

Afsnittes personale

 

Efter alarmering påbegyndes basal genoplivning med hjertemassage og ventilation (BLS) og stamafdelingens personale er ansvarlig for fremskaffelse af akutkasse og akutvogn/akutbord.

Stamafdelingens personale forbliver til stede under hele behandlingsforløbet og deltager i genoplivningsforsøget. 

Medicinsk læge

 

Placerer sig ved patientens fod-ende

Medicinsk læge er teamleder og leder behandlingen af hjertestoppet.

Ledelsen består i at fordele opgaverne iht. denne instruks, samt sørge for, at der bliver givet ordentlig hjertemassage, anlagt iv-adgang, opsat infusionsvæske (NaCl) og givet relevant medicin samt defibrilleret på rette tidspunkter efter givne retningslinjer.

Medicinsk læge er ansvarlig for evt. defibrillering efter givne retningslinjer.

 

Medicinsk læge afgør om genoplivningsforsøget skal indstilles evt. efter konference med vagthavende bagvagt. 

Anæstesisygeplejerske

 

Placerer sig ved patientens hoved-ende

 

Anæstesisygeplejersken medbringer akuttaske med eget udstyr.

Anæstesisygeplejerskens primære opgave er at sikre frie luftveje evt. ved hjælp af intubation samt at sikre sufficient ventilation.

Portør

 

Placerer sig på patientens højre side

 

Medbringer defibrillatoren og varetage hjertemassagen af patienten. Medbringer LUCAS (automatiseret hjertemassage).

 

Er ansvarlig for at defibrillatoren bliver bragt tilbage på plads og tilsluttet strøm efter anvendelse.

 

 

 

 

Udstyr og vedligeholdelse

Placering af defibrillator:
 • • AMA (inklusive pace-modul)

 • • M1 (inklusive pace-modul)

 • • M3

 

Placering af AED`er:
 • • Røntgen (overfor indgangen)
 • • Medicinsk Ambulatorium (tidligere M2)
 • • M3
 • • Medicinsk Ambulatorium (ved lægevagten)
 • • A5
 • • Fysioterapien
 • • Kantinen
 • • Forgangen bygning F
 • • Blodtapningsrummet bygning B
 • • Ved Informationen i forhallen (i vindfanget)

 

Hjertestopvogn og defibrillator - indhold, vedligehold og tjek – Klinik Medicin, Hobro

Maskinel hjertemassage (LUCAS) – afhentning og rengøring – Klinik Medicin, Hobro

Afhentning af defibrillator – vejledning for Medicinsk ambulatorium, Hobro

 

Supplerende lokale vejledninger

Hjertestopteamets håndtering af alarmopkald

Medicin – Akutbakker i medicinsk område på Aalborg Universitetshospital, Hobro og Farsø

Overvågning af hjertestopalarmering i AMA i Hobro

 

Placering af blå hjertestopknapper – se bilag