Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning omkring arbejdsgange ved klagesager, forsikringssager og erstatningssager i Fællesklinik Thisted, Regionshospital Nordjylland.

Anmodning om journaloplysninger vedr. ovennævnte for alle afsnit på Regionshospital Nordjylland, Fællesklinik Thisted, sendes til de koordinerende sekretærer fra sygehusledelsens stab.

 

Klagesager: Sendes på mail fra Irene Katholm til begge de koordinerende sekretærer Jette Støvlbæk, mail: jette.s@rn.dk og Liselotte Bagger Jensen, mail: libaj@rn.dk. Sendes endvidere til forløbsansvarlig viceklinikchef Birthe Runoberg Nielsen, mail: birthe.n@rn.dk.

 

Erstatningssager: Sendes på mail fra Bente Ringgaard til begge de koordinerende sekretærer Jette Støvlbæk, mail: jette.s@rn.dk og Liselotte Bagger Jensen, mail: libaj@rn.dk. Sendes endvidere til forløbsansvarlig viceklinikchef Birthe Runoberg Nielsen, mail: birthe.n@rn.dk.

 

Forsikringssager: Sendes på mail fra Bente Ringgaard til begge de koordinerende sekretærer Jette Støvlbæk, mail: jette.s@rn.dk og Liselotte Bagger Jensen, mail: libaj@rn.dk.

 

Ønskes materiale fra billeddiagnostisk afdeling, sendes anmodningen om dette direkte dertil fra hospitalsledelsens stab.

 

De koordinerende sekretærer indsamler og udprinter det ønskede materiale. Ønskes der kopi af specielle undersøgelser, som ikke kan printes ud fra systemerne, bestiller de koordinerende sekretærer materialet på de pågældende afsnit via postkassen, som herefter sender det ønskede materiale til den koordinerende sekretær, der har bedt om det.

 

Den koordinerende sekretær scanner materialet ind og sender det via mail til administrationens postkasse: STMadministrationenpostkasse@rn.dk , att. Irene Katholm eller Bente Ringgaard – afhængig af, hvem der har bedt om materialet.

 

Det udprintede materiale lægges i bakken på viceklinikchef Birthe Runoberg Nielsens kontor til arkivering.

 

Afsnitsledere, læger eller andre, der har brug for kopi af materialet efterfølgende, kan rette henvendelse til de koordinerende sekretærer.