Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Multipel sklerose - Ambulant attakbehandling i MS-ambulatoriet

Beskrivelse

MS-patienter med tegn på skleroseattak opfordres til at kontakte MS-ambulatoriet i hverdagen pr. telefon, og gøres bekendt med denne mulighed ved første kontakt til MS-ambulatoriet/ved behandlingsopstart.

Enkelte MS-patienter med tegn på attak henvises fra egen læge eller lægevagt via neurologisk vagthavende, der ligeledes kontakter MS-ambulatoriet enten via MS-sekretær eller på ”attaktelefon” hverdage i dagtiden med henblik på attakbehandling. Meldes attak-patient uden for dagtid/hverdage, er det vagthavende neurologiske læge, der vurderer, hvorvidt behandlingen kan vente til dagen efter/til mandage (i weekends). MS-sygeplejersken kan således tage kontakt til patienten med henblik på mødetidspunkt til behandling i ambulatoriet.

Såfremt patienten ikke er selvhjulpen – det vil sige immobil og/eller plejekrævende, indlægges patienten til attakbehandling i neurologisk sengeafdeling 106 efter aftale med afdelingens sygeplejepersonale og vagthavende læge.

Attakbehandlingen i MS-ambulatoriet foregår hverdage (mandag-fredag i dagtid).

I weekends/helligdage og i yderst belastede perioder i MS-ambulatoriet, foregår attakbehandling ligeledes i neurologisk sengeafdeling 106.

MS-patienten får – om muligt – foretaget blodprøvetagning – leucocytter og diff. tælling med CRP, væsketal inkl. glucose, i klinisk-biokemisk afdeling på nærmeste sygehus – hurtigst muligt. Blodprøverne bestilles som fremskyndede analyser af MS-sygeplejersken ved telefonkontakten. Blodprøverne foretages ALTID på klinisk-kemisk afdeling på sygehus i regionen med henblik på fremskyndede analysesvar.

Blodprøver tages senest kl. 11:00, da der må beregnes op til 2 timers ventetid på svar.

Pt. ankommer senest 11:30 i MS-ambulatoriet.

Vitale værdier registreres: Blodtryk/puls/temperatur. Disse registreres på ambulant sygeplejeskema samt i elektronisk patientjournal.

Urinstix foretages ligeledes for at udelukke UVI.

Neurologisk forvagt orienteres og møder i MS-ambulatoriet senest kl. 12:30, hvor der foretages nødvendig undersøgelse og vurdering af MS-patientens symptomer. Patienten informeres om attakbehandling.

Der ordineres Medrol-behandling – enten peroral- eller intravenøs behandling.

Som oftest vælges i.v.-behandling til MS-patienter, der ikke tidligere har modtaget attakbehandling.

Peroral Medrol-behandling:

I henhold til forskrift (udleveres sammen med recept på præparatet).

Dosis vil fremover være: 1 g. daglig i 3 dage. Der skal udleveres tabl. Medrol til behandlingsdag 1 fra neurologisk afsnit – det vil sige 10 tabl. á 100 mg. + recept på resterende 20 tabl. til de efterfølgende 2 behandlingsdage.

Intravenøs Solu-Medrol-behandling:

I henhold til forskrift – 1 g/250 ml Nacl isot. i.v. indgivet over 1 time, 3 på hinanden følgende dage. Infusionen opstartes senest kl. 13:30.

Der anlægges perifert venekateter (PVK), og infusionen gives intravenøst via infusionspumpe over 60 minutter. NaCl isotonisk 30-50 ml gives efterfølgende før afslutning af dagens behandling/seponering af PVK.

Der aftales tid for næste infusion samt følges op på information givet af lægen vedr. virkning/evt. bivirkninger.

Efter afsluttet infusion går patienten hjem. PVK bevares om muligt til næste dags behandling.

Når 3 dages Solu-Medrol-behandling er afsluttet i ambulant regi, aftales tid med patienten til opfølgende kontrol i MS-ambulatoriet hos MS-læge / MS-sygeplejerske inden for 14 dage. Ved denne kontrol vil der blive taget stilling til effekt af attakbehandlingen, fortsat MS-behandling, evt. kontrol-MR-scanning og andre supplerende undersøgelser og MS-status efter attak.

Skal patienten evt. skifte til anden behandling arrangeres dette i henhold til sædvanlige procedurer i MS-ambulatoriet.

 

Supplerende behandling til Medrol-behandling:

Eventuel supplerende, ordineret medicin med relation til attakbehandlingen som syrepumpehæmmende/syreneutraliserende præparat, smertestillende og sovemedicin gives/medgives patienten i behandlingsperioden. Alternativt laves recept på præparaterne alt efter den ordinerende læges skøn.

Formål

Formålet med højdosis Methylprednisolon-behandling til patienter med multipel sklerose og pågående attak er, at forsøge at dæmpe inflammatorisk aktivitet i CNS og dermed fremskynde remission af attakket og symptomoplevelsen hos patienter med MS. Attaksymptomerne, attakforløbet og eventuelle rest-symptomer af attakket forsøges således reduceret.

Formålet med attakbehandling i ambulant regi er, at MS-patienter, der i forvejen er kendt i MS-ambulatoriet opnår sygeplejefaglig kontakt og behandling af MS-sygeplejersker, der har kendskab til pågældende patient/pårørende og dennes sygdomsforløb for således at opnå kontinuitet i plejen/behandlingen af MS-patienter.

 

Den ambulante attakbehandling dokumenteres i elektronisk patientjournal

Referencer

Ingen angivet.