Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort-medicinsk provokeret abort i 1. trimester

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af kvinden (se bilag).

 

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af forældre eller værge, hvis kvinden er umyndig (se bilag).

 

 • • GA:   Gestationsalder, graviditetslængde.

 • • FHR:   Foster hjerteaktion (foetal heart rate).

 • • 1. trimester:  GA til og med uge 11+6.

 • • Evacuatio:  Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

 

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges viden – se

Region Nordjyllands hjemmeside om abortrådet

og i PRI:

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

  

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette – se: Abortsamtaler

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest uge 11+6.

Blanket A skal være underskrevet.

Er kvinden yngre end 18 år eller umyndiggjort skal der også foreligge samtykke fra værge/forældre (blanket B). I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Baggrund

Mifepriston er en syntetisk progesteronantagonist, som hæmmer virkningen af progesteron og påvirker cervix, endometriet og myometriet. Tablet Mifegyne (Mifepriston) gives pr os. 1-2 døgn senere oplægges vaginalt Cytotec (misoprostol, prostaglandin E1), som giver tiltagende uterus kontraktioner, så aborten udstødes.

 

Henvisning

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden med henblik på abort. Kvinden skal ved gestationsalder (GA) ≤ uge 7+0 informeres om, at der primært anbefales medicinsk behandling. Kvinden informeres om, at medicinsk abort som hovedregel anbefales <uge 9+0, men at mulighed for kirurgisk abort foreligger. Kvinden informeres om, at medicinsk abort er muligt før uge 12. Kvinden informeres af egen læge/gynækolog om indgrebets karakter og risici herunder fordele og ulemper ved de 2 metoder.

Det endelige valg af abortmetode træffes ved forundersøgelsen.

Kvinden skal desuden inden indgrebet informeres om muligheden for afholdelse af støttesamtaler både før og efter aborten.

Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes aktuelt informationsmateriale Når du skal en provokeret abort

 

Samråd ved graviditet>= 12 + 0 uge

Gestationsalder fastlægges ved ultralydsskanning udført på Ultralydsambulatorium.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet. Egen læge kan godt sende anmodning om abort efter uge 12 til Abortsamrådet, men der skal forinden foreligge ULS fra Ultralydsambulatoriet (gestationsalder og scanning for misdannelser), hvorfor anmodning i praksis vil udgå fra Gynækologisk afdeling.

Kirurgisk indgreb efter uge 12 +0 (samrådsbeslutning) skal udføres af erfaren speciallæge.
Se desuden
Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion), uge 12 + 0 til uge 21 + 6

 

Inklusionskriterier og forløb

Enhver gestationsalder muliggør medicinsk provokeret abort:

 

 • • Ved GA <7+0 anbefales primært medicinsk provokeret abort.

 • • Ved GA <9+0 kan medicinsk provokeret abort foregå som hjemmebehandling. Ambulant ophold i afdelingen kan tilbydes (4-6 timer).

 • • Ved GA >uge 9+0 skal medicinsk provokeret abort foregå under indlæggelse.

 

Gestationsalder bestemmes ved ultralydsskanning. Behandlingstilbud afhænger af GA den dag, hvor aborten påbegyndes med indtagelse af Mifegyne.

 

Diagnose

 • • Intrauterin gestationssæk med blommesæk og/eller foster.

 • • Positiv graviditetstest og ultrasonisk påvist intrauterin gestationssæk >5 mm. Foretages i særlige tilfælde medicinsk provokeret abort uden set blommesæk eller fosteranlæg, skal kvinden informeres om den lille risiko for extrauterin graviditet og have smertevarsel. Derudover skal s-hCG følges til <5 via hCG-kassen.

 

Behandling

Behandlingen foregår i Gynækologisk Ambulatorium og Gynækologisk afsnit eller som abort i hjemmet, se afsnittet Medicinsk provokeret abort i hjemmet inden udgangen af 8. svangerskabsuge).

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium

Kvinden informeres ved 1. besøg om medicinsk eller kirurgisk abort og om fordele og ulemper ved disse to abortmetoder. Som hovedregel anbefales medicinsk abort før uge 9. Medicinsk abort udføres også >uge 9 og <uge 12.

 

Gestationslængden bestemmes ved vaginal ultralydsskanning.
Stillingtagen til abortmetode foretages.

 

Det sikres, at kvinden er klar over, at hun ved medicinsk abort vil opleve stærkere smerter og kraftigere blødning end ved menstruation, og at hun ikke har nogen mulighed for at fortryde, når medicinen er indtaget, og behandlingen påbegyndt. Cytotec er muligt teratogent (hvis patienten fortryder, kan graviditeten efter vejledning evt. fortsætte, da risikoen for misdannelser er små).

 

Der skrives standardjournal.

 

Blanket A (og evt. blanket B) sikres underskrevet. Se bilag.

 

Det sikres, at egen læge har podet for klamydia. Hvis ikke, foretages podning.

 

Vejledning vedrørende fremtidig antikonception gives. P-pillebehandling kan starte samme dag, som Cytotec behandlingen starter. Spiral kan oplægges ved næste menstruation, som kan forventes efter 4-6 uger.

 

Kvinden skal informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter aborten.

 

Kvinden indtager herefter 1 tablet Mifegyne à 200 mg. Hvis der kommer opkastning inden for den første time efter tabletindtagelse, skal der gives yderligere 1 tablet Mifegyne, som kvinden kan få udleveret i Gynækologisk Ambulatorium eller på Gynækologisk Afsnit.

 

Kvantitativ s-hCG måles.

 

Ved gestationsalder >8+0 foretages typebestemmelse.

 

Paracetamol og NSAID-præparater kan anvendes som smertestillende.


Der bookes en tid til 2. besøg til Cytotec behandling.

 

Cytotec behandling kan gives 24-48 timer efter Mifegyne behandling.

 

2.besøg, Gynækologisk afsnit, hvis patienten ikke skal foretage hjemmeabort

 

Kvinden får anvist en hvileplads, Herefter gives:

 

1 gram Panodil per os.

 

1 tablet Bonyl á 500 mg per os eller andet NSAID-præparat fx 400 mg Ipren.

 

Kvinden får 4 tabletter Cytotec a 0,2 mg, som hun anbringer i fornix posterior (vejledes heri af sygeplejersken).

 

Efter 4-6 timer kan kvinden sendes hjem.

 

Hvis kvinden ikke har blødt væsentligt inden 3 dage, skal hun kontakte Gynækologisk afsnit med henblik på vurdering.
 

Rhesusprofylakse: Ved GA> 8 + 0 og (<19 + 6) gives Rhesonativ 625 IE im. inden for 72 timer. intramuskulært.


 

Kontrol

Kvantitativ s-hCG måles efter 8 dage.
Efter 8 dage skal s-hCG - koncentrationen være halveret i forhold til udgangsværdien. Er dette ikke tilfældet, kaldes kvinden ind til ultralydsskanning, da der er risiko for on-going graviditet.

Ved fortsat graviditet/inkomplet abort tilbydes evacuatio uteri.

Udebliver kvinden fra aftalt kontrol af s-hCG /ultralydsskanning sendes rykkerskrivelse til patienten med kopi til egen læge.

 


Komplikationer
Risikoen for fortsat intakt graviditet ved medicinsk abort er ca. 0,5 %.
Risikoen for retineret væv og efterfølgende evacuatio uteri er ved medicinsk abort ca. 5 % (afhængig af gestationsalderen).
Risikoen for infektion ved ukompliceret medicinsk abort er ca. 0,5 %.
Risikoen for transfusionskrævende blødning er ca. 0,4% (risikoen for transfusionskrævende blødning ved kirurgisk abort er ca. 0,1%).

Kvinden oplyses om, at der kan være risiko for retineret væv, selvom s-hCG er halveret på 8. dag. Når der foreligger kontrol hCG, som er halveret efter 8 dage, modtager patienten automatisk et brev herom.
Vedvarende blødning > 30 dage efter medicinsk abort bør medføre kontakt til egen læge mhp nærmere undersøgelse og evt. henvisning til ultralydsskanning
.
 

Medicinsk provokeret abort i hjemmet inden udgangen af 8. svangerskabsuge

Ved gestationsalder <8+6 kan medicinsk abort foregå som abort i hjemmet.

Kvinden skal have en voksen person hos sig i det døgn, hvor der gives Cytotec.

 

Ved 1. ambulante besøg får patienten udleveret:

 • • 1 tablet Mifegyne (á 200 mg)

 • • 4 stk. Cytotec (á 0,2 mg)

 • • Patienten anbefales at tage paracetamol 1 gram samt NSAID-præparat 400 mg.

 

Der aftales tidspunkt for s-hCG-måling.

Der tages s-hCG så tæt på dagen for behandlingens begyndelse som muligt og 8 dage efter.

 

Patienten tager 1. dag 1 tablet Mifegyne.
Hvis kvinden inden 1 time herefter har opkastning, kontakter hun Gynækologisk Ambulatorium eller Gynækologisk Afsnit, Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord med henblik på udlevering af yderligere 1 tablet Mifegyne.

 

Efter 24-48 timer oplægger hun i fornix posterior 4 tabletter Cytotec.
Samtidig indtages per os 400 mg NSAIS-præparat fx håndkøbsmedicin samt 1 gram paracetamol.

 

Kvinden informeres ved det første ambulante besøg grundigt om blødningsmængden, som kan være meget kraftigere end en menstruationsblødning og om smerter.

 

Kvinden informeres ved første besøg om, at hun ved problemer kan kontakte:

 • • Sygeplejersken på Gynækologisk dagafsnit på tlf. 97 66 30 88 (man-torsdag kl. 07.00

 • • -22.00 og fredag kl. 07.00 -17.00).

 • • 

 • • Sygeplejersken på Gynækologisk Sengeafsnit på tlf. 97 66 30 93 (man-torsdag kl. 22.00 – 07.00 og fredag fra kl. 17.00 – 07.00).

 • • I nødstilfælde vagthavende læge på Gynækologisk Afdeling på tlf. 97 66 00 00.

 

Kvinden informeres om vigtigheden af kontrolmåling af s-hCG 8 dage efter oplæggelse af Cytotec.

 

Medicinsk abort efter uge 9 + 0 og før uge 12 + 0

Medicinsk abort >uge 9+0 foregår altid under indlæggelse på Gynækologisk Sengeafsnit pga. øget blødningsrisiko

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium. (Se under medicinsk provokeret abort).

Måling af s-hCG er ikke nødvendig.

Kvinden får tablet Mifegyne 200 mg.

 

2.besøg. Indlæggelse i Gynækologisk Sengeafsnit.

24-48 timer efter Mifegyne indtagelse indlægges kvinden på Gynækologisk afsnit.

Kvinden oplægger 4 tabletter Cytotec a 0,2 mg i fornix posterior. Vejledes heri af sygeplejersken.

Samtidig indtages per os 1 g paracetamol og 500 mg NSAID-præparat.

Efter 3-4 timer suppleres med yderligere 0,4 mg Cytotec vaginalt. Kan gentages max 3-4 gange.

 

Paracetamol og NSAID anvendes som smertestillende. Ved behov kan evt. suppleres med morfika.

Kvinden forbliver indlagt, indtil hun har aborteret.

Inden udskrivelsen foretages ultralydsskanning. Er uterinkaviteten tom, foretages ikke yderligere. På indikation kan foretages efterfølgende kontrol.

 

Succesrate ved medicinsk provokeret abort.

Succesraten falder med stigende GA. Ved medicinsk provokeret abort <9+0 får ca. 5% foretaget evacuatio uteri.

 

Bivirkning ved medicin:

Mifegyne:

Blødning, kvalme, smerter.

 

Kontraindikationer:

 • • Svær astma

 • • Arvelig porfyri

 • • Kronisk binyresvigt

 

Cytotec:

Diare, mavesmerter, kvalme.

 

Diagnose og behandlingskoder

 • • Abortus provocatus: DO049

 • • Mifegyne og Cytotec: BKHD42

 • • Rhesusprofylakse: BMPD0

 • • Kontrolundersøgelse efter abort: DZ098C

 • • Ultralydsundersøgelse: UXUD82

 • • Retineret væv efter abort: DO088L

 • • Evacuatio uteri efter medicinsk abort: KMBA00

 • • Blødning efter abort: DO081G

 • • Fortsat levende graviditet efter provokeret abort: DO079

 

 

Generelt vedrørende blanket A

Når en kvinde skal have udført provokeret abort, skal hun sammen med en læge - som regel den praktiserende læge - underskrive en anmodning herom. Den praktiserende læge sender ofte den underskrevne anmodning sammen med henvisning til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

I henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer er dette dog ikke absolut påkrævet.

Den praktiserende læge kan opbevare den underskrevne anmodning, sende en henvisning til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, hvoraf det tydeligt fremgår, at anmodningen er underskrevet, og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling kan herefter udføre det ønskede indgreb uden at have set den underskrevne anmodning eller kopi heraf.

I de tilfælde, hvor den underskrevne anmodning ikke er medsendt, skal det af journalen tydeligt fremgå, at anmodningen er underskrevet og opbevares hos den praktiserende læge.

Fremgår det ikke tydeligt af den praktiserende læges henvisning, at anmodning er underskrevet, skal journalskrivende læge sikre, at patienten underskriver en anmodning

 

Referencer

www.dsog.dk

www.tigrab.dk