Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort-medicinsk provokeret abort i 1. trimester – fælles instruks

 

Definition af begreber

Blanket A: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb med gennemslag, underskrevet af kvinden (se bilag).

 

Blanket B: Fortrykt samtykkeerklæring/anmodning om abortindgreb, underskrevet af forældremyndighedsindehaverne eller værge, hvis kvinden er umyndig (se bilag).

 

 • • GA:   Gestationsalder, graviditetslængde.

 • • FHR:   Foster hjerteaktion (foetal heart rate).

 • • 1. trimester:  GA til og med uge 11+6.

 • • Evacuatio:  Kirurgisk tømning af livmoderen i forbindelse med graviditet.

 

Abortsamrådet: Regionalt samråd, hvor der søges om abort uden værges viden – se

Region Nordjyllands hjemmeside om abortrådet

og i PRI:

Ansøgning om abort efter 12. uge eller uden forældresamtykke til Samrådet

  

Abortsamtaler: En støttende samtale før og efter aborten. Udføres ved sygeplejerske, som er uddannet til dette – se: Abortsamtaler

Beskrivelse

Formalia

Enhver kvinde over 18 år kan frit anmode om abort senest uge 11+6.

Blanket A skal være underskrevet.

Er kvinden yngre end 18 år eller umyndiggjort skal der både foreligge Blanket A underskrevet af kvinden og Blanket B underskrevet af forældremyndighedsindehaverne/værge. Hvis der er to forældremyndighedsindehavere, skal der foreligge underskrift fra begge. Hvis dette ikke er muligt, skal sagen forelægges Abortsamrådet.
I særlige tilfælde kan Abortsamrådet give tilladelse til abort uden værgens viden og samtykke.

 

Baggrund

Mifepriston er en syntetisk progesteronantagonist, som hæmmer virkningen af progesteron og påvirker cervix, endometrium og myometrium. Tablet Mifegyne 200 mg (Mifepriston) gives pr os. 1-2 døgn senere oplægges vaginalt Cytotec (misoprostol, prostaglandin E1), som giver tiltagende uterus kontraktioner, så aborten udstødes.

 

Henvisning

Egen læge henviser så tidligt som muligt kvinden med henblik på abort.

Kvinden skal af egen læge have følgende informationer:

 • • medicinsk abort anbefales < uge 9+0,

 • • medicinsk abort er muligt < uge 12,

 • • der er mulighed for kirurgisk abort GA > uge 7,

 • • podning for klamydia skal foretages,

 • • mulighed for støttesamtale før og efter abort,

 • • det endelige valg af abortmetode træffes ved 1. ambulante besøg.

 

Kvinden modtager indkaldelse til forundersøgelse og evt. abortsamtale og tilsendes informationsmateriale Når du skal en provokeret abort

 

Inklusionskriterier og forløb

Enhver gestationsalder muliggør medicinsk provokeret abort:

 

 • • Ved GA < 9+0 anbefales medicinsk provokeret abort. Aborten kan foregå som hjemmebehandling. Ambulant ophold i afdelingen kan tilbydes (4-6 timer).

 • • Ved GA > uge 9+0 skal medicinsk provokeret abort foregå under indlæggelse.

 

GA bestemmes ved ultralydsskanning. Behandlingstilbud afhænger af GA den dag, hvor aborten påbegyndes med indtagelse af Mifegyne.

 

Diagnose

 • • Intrauterin gestationssæk med blommesæk og/eller fosteranlæg.

 • • Positiv graviditetstest og ultrasonisk påvist intrauterin gestationssæk >5 mm. Foretages i særlige tilfælde medicinsk provokeret abort uden set blommesæk eller fosteranlæg, skal kvinden informeres om den lille risiko for extrauterin graviditet og have smertevarsel. Derudover skal s-hCG følges til <5.

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium

Kvinden informeres om medicinsk eller kirurgisk abort, og om fordele og ulemper ved disse to abortmetoder samt om blødningsmængden og smerter ved medicinsk abort.

Medicinsk abort bør ikke fortrydes efter påbegyndt behandling. (Cytotec er muligt teratogent, men hvis fortrydelse opstår, kan graviditeten efter vejledning evt. fortsætte, da risiko for misdannelser er meget lille).

 

Gestationslængden bestemmes ved vaginal ultralydsskanning.


Stillingtagen til abortmetode foretages.

 

Blanket A (og evt. blanket B) sikres underskrevet.

 

Det sikres, at egen læge har podet for klamydia. Hvis ikke, foretages podning, evt. ved selvtest.

 

Vejledning vedrørende fremtidig antikonception gives. P-pillebehandling kan starte samme dag, som Cytotec behandlingen starter. Spiral kan oplægges ved førstkommende menstruation, som kan forventes efter 4-6 uger.

 

Kvinden skal informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter aborten.

 

Kvinden indtager herefter 1 tablet Mifegyne à 200 mg. Hvis der kommer opkastning inden for den første time efter tabletindtagelse, skal der gives yderligere 1 tablet Mifegyne.

 

Kvantitativ s-hCG måles. Måles ikke ved medicinsk abort > uge 9+0 under indlæggelse.

 

Paracetamol og NSAID-præparater kan anvendes som smertestillende.


Der bookes evt. en tid til 2. besøg til Cytotec behandling.

 

Cytotec behandling kan gives 24-48 timer efter Mifegyne behandling.

 

 

 

 

Blodtypebestemmelse foretages ved GA >8+0.

 

Rhesusprofylakse: Ved GA > 8+0 og (<19+6) gives Rhesonativ 625 IE inden for 72 timer.

 

 

2.besøg, Gynækologisk afsnit, hvis patienten ikke skal foretage hjemmeabort

1 gram Panodil per os.

 

NSAID 400 mg per os.

 

Kvinden får 4 tabletter Cytotec a 0,2 mg, som hun anbringer i fornix posterior.

 

Efter 4-6 timer kan kvinden sendes hjem, selv uden påbegyndt blødning.

Hvis kvinden ikke har blødt inden 3 døgn efter oplæggelse af Cytotec, skal hun henvende sig i afdelingen.

 

Medicinsk provokeret abort i hjemmet inden udgangen af 8. svangerskabsuge

Ved GA <8+6 kan medicinsk abort foregå som abort i hjemmet.

Kvinden skal have en voksen person hos sig i det døgn, hvor der gives Cytotec.

Kvinden informeres grundigt om,

 • • At blødningsmængden kan være meget kraftigere end menstruationsblødning og om smerter.

 • • At hun ved problemer, kan kontakte personalet i Gynækologisk Ambulatorium/Gynækologisk afsnit.

 • • At kontrolmåling af s-hCG 8 dage efter oplæggelse af Cytotec er meget vigtigt.

 • • At henvende sig i Gynækologisk Ambulatorium/Gynækologisk afsnit, hvis der ikke kommer blødning inden 3 dage efter oplæggelse af Cytotec.

 

Ved 1. ambulante besøg får patienten udleveret::

 • • 1 tablet Mifegyne (á 200 mg)

 • • 4 stk. Cytotec (á 0,2 mg)

 • • Patienten anbefales at tage paracetamol 1 gram samt NSAID-præparat 400 mg.

 

Der aftales tidspunkt for s-hCG-måling, og evt. typebestemmelse.

Der tages s-hCG så tæt på dagen for behandlingens påbegyndelse som muligt og 8 dage efter.

 

Patienten tager 1. dag 1 tablet Mifegyne.
Hvis kvinden inden 1 time herefter har opkastning, kontakter hun Gynækologisk Ambulatorium/Gynækologisk afsnit med henblik på udlevering af yderligere 1 tablet Mifegyne.

 

Efter 24-48 timer oplægger hun i fornix posterior 4 tabletter Cytotec.
Samtidig indtages per os 400 mg NSAID-præparat (fx håndkøbsmedicin) samt 1 gram paracetamol.

 

Kontrol efter medicinsk provokeret abort

Kvantitativ s-hCG måles efter 8 dage.

Efter 8 dage skal s-hCG – koncentrationen være halveret i forhold til udgangsværdien. Er dette ikke tilfældet, kaldes kvinden ind til ultralydsskanning, da der er risiko for on-going graviditet.

Ved fortsat graviditet/inkomplet abort tilbydes evacuatio uteri. Alternativt kan ny medicinsk behandling med Cytotec tilbydes.

Udebliver kvinden fra aftalt kontrol af s-hCG/ultralydsskanning sendes rykkerskrivelse til patienten med kopi til egen læge.

 

Komplikationer

Risikoen for fortsat intakt graviditet ved medicinsk abort er ca. 0,5%.

Risikoen for retineret væv og efterfølgende evacuatio uteri er ved medicinsk abort <5% (afhængigt af gestationsalderen).

Risiko for infektion ved medicinsk abort er ca. 0,5%.

Risikoen for transfusionskrævende blødning er ca. 0,4% (risikoen for transfusionskrævende blødning ved kirurgisk abort er ca. 0,1%).

 

Kvinden oplyses om, at der kan være risiko for retineret væv, selvom s-hCG er halveret på 8. dag.

 

Når der foreligger kontrol hCG, som er halveret efter 8 dage, modtager patienten automatisk et brev herom.

 

Vedvarende blødning > 30 dage efter medicinsk abort bør medføre kontakt til egen læge mhp nærmere undersøgelse og evt. henvisning til ultralydsskanning.

 

Medicinsk abort efter uge 9 + 0 og før uge 12 + 0

Medicinsk abort >uge 9+0 foregår altid under indlæggelse på Gynækologisk afsnit pga. øget blødningsrisiko

 

1.besøg, Gynækologisk Ambulatorium. (Se under medicinsk provokeret abort).

 • • Måling af s-hCG er ikke nødvendig.

 • • Kvinden får tablet Mifegyne 200 mg.

 

2.besøg. Indlæggelse i Gynækologisk Afsnit.

 • • Kvinden indlægges 24-48 timer efter indtagelse af Mifegyne.

 • • Kvinden oplægger 4 tabletter Cytotec a 0,2 mg i fornix posterior.

 • • Kvinden får per os 1 g paracetamol og 500 mg NSAID-præparat.

 • • Efter 3-4 timer suppleres med yderligere 0,4 mg Cytotec vaginalt. Kan gentages max 3-4 gange.

 

Paracetamol og NSAID anvendes som smertestillende. Ved behov kan evt. suppleres med morfika.

Kvinden forbliver indlagt, indtil hun har aborteret.

Inden udskrivelsen foretages ultralydsskanning, medmindre patienten med sikkerhed har kvitteret. Er uterinkaviteten uden gestationssæk og den kliniske tilstand som forventeligt, foretages ikke yderligere.

AP-mål kan ikke anvendes som diagnostisk kriterium for komplet abort.

På indikation kan foretages efterfølgende ambulant kontrol.

 

Succesrate ved medicinsk provokeret abort.

Succesraten falder med stigende GA. Ved medicinsk provokeret abort <9+0 får < 2% foretaget evacuatio uteri.

 

Bivirkning ved medicin:

Mifegyne og Cytotec:

Blødning, kvalme, opkastning, diarrè, smerter, svimmelhed.

 

Kontraindikationer:

 • • Allergi for mifepriston, misoprostol og andre prostaglandiner.

 • • Kronisk binyrebark insufficiens (mifepriston).

 • • Porfyri (mifepriston).

 • • Koagulopatier efter behandling med antikoagulerende medicin øger blødningsrisikoen. Kirurgisk abort anbefales pga. bedre blødningskontrol.

 • • Manglende compliance. Pt. skal kunne forstå behandlingsregime og kontrol.

 

Diagnose og behandlingskoder

 • • Abortus provocatus: DO049

 • • Mifegyne og Cytotec: BKHD42

 • • Rhesusprofylakse: BMPD01C

 • • Kontrolundersøgelse efter abort: DZ098C

 • • Ultralydsundersøgelse: UXUD82

 • • Retineret væv efter abort: DO088L

 • • Evacuatio uteri efter medicinsk abort: KMBA00

 • • Blødning efter abort: DO081G (kun ved indikation for evac eller medicinsk behandling)

 • • Fortsat levende graviditet efter provokeret abort: DO079

 

 

Samråd ved graviditet > = 12 + 0 uge

Gestationsalderen fastlægges ved ultralydsskanning udført på Ultralydsambulatorium.

Tilladelse til abort på patientens ønske gives kun på særlig indikation fra uge 12 + 0 efter tilladelse fra Abortsamrådet. Der skal inden henvisningen til Abortsamrådet foreligge ULS fra ultralydsambulatoriet (gestationsalder og skanning for misdannelser).

Kirurgisk indgreb efter 12 + 0 (samrådsbeslutning) skal udføres af erfaren speciallæge.

Se desuden Midttrimester abort (abortus provocatus og missed abortion) uge 12 + 0 til uge 21 + 6

 

Referencer

www.dsog.dk

www.tigrab.dk