Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hikke – behandling af patienter med behov for palliation

Behandling

Hikke kan være vanskelig at behandle, da årsagerne er talrige. Behandling må rette sig mod den mest sandsynlige årsag. De fleste hikke-fremkaldende impulser formidles via nervus Vagus, nervus Phrenicus og det torakale sympatiske nervesystem

 

Nonfarmakologisk behandling, som i sjældne tilfælde kan hjælpe

Holde vejret/genånde i pose, hvilket øger PCO2 og dermed hæmmer cerebralt udløste reflekser, eller Valsalva-manøvre (lade pt. presse luft ud i mellemøret)

Stimulering af den bløde gane med en vatpind

Stimulering af svælget med kateter

Indtage fast føde

Nervus Phrenicus-massage bag begge sterno-klavikulære led

Fysisk aktivitet – trække i/række tungen så langt ud, det kan lade sig gøre

 

Medikamentel behandling ud fra formodet årsag

Mulig årsag

Behandling

Ventrikelretention

 

 

 

 

 

Øsofageal refluks

 

Metoclopramid 10 mg x 3-4 dgl. p.o. eller s.c. Op til 30 mg. pr. dosis, hvis pt. tåler det.

Metoclopramid kan dog også forværre hikke, hvis der ikke er ventrikelretention

PPI-præparat fx Pantoprazol 40 mg x 1
 

Gaviscon

Cerebralt udløst

Steroider: Fx Tbl. Prednisolon 25-50 mg x 1 dgl

Tbl. Valproat 300-600 mg nocte

Capsl. Gabapentin 300 mg - 600 mg x 3 (startdosis 300 mg x 1 dgl.)

Tbl. Haloperidol 2,5 mg til natten eller 1,25 mg – 2,5 mg x 2. Max. Dosis 10 mg/døgn.

Samme doser kan gives s.c. 

Tbl. Diazepam 2-5 mg x 3 eller inj. Stesolid emulsion 2,5 – 5 mg sc x 2-3

Mekanisk irritation af diafragma, f. eks levermetastaser

Tbl. Baclofen 5 – 10 mg x 2 stigende evt. til

25 mg x 3

Ukendt årsag

 

Tbl. Baclofen som ovenfor

Metaboliske forstyrrelser f. eks uræmi

infektion

Korrektion om muligt

Antibiotika

 

Mediastinale metastaser

Steroid fx Tbl. Prednisolon 50 mg x 1 eller

inj. Solu-Medrol 40 mg. sc. X 1

 

Ascites

Ascites drænage

 

Ved svær hikke, som kræver omgående behandlingseffekt kan forsøges

Inj. Midazolam 1 mg i.v. hver andet minut indtil effekt (eller respirationsdepression)

eller

Inj. Midazolam 2,5 mg s.c. hvert 15. min. indtil effekt

 

Andre

Tbl. Nifedipin 10-20 mg p.o.

 

 

Ved persisterende kvalme/hikke kan forsøges tre-stofsbehandling med:

Metoclopramid 10 mg x 4
PPI-præparat fx Pantoprazol 40 mg x 1 og Baclofen 5 mg x 3

 

 

Ved medicinsk behandling af den enkelte patient, skal man, som vanligt, overveje risiko for bivirkninger/interaktioner.

 

Definition af begreber

Hikke: En patologisk respiratorisk refleks karakteriseret af sammentrækning af den ene eller begge sider af diaphragma.

 

Formål

At redegøre for behandlingsmuligheder, der kan anvendes ved hikke hos den palliative patient. 

 

Referencer

Kaasa, Stein: Palliativ behandling og pleje, Gyldendal 1998

Oxford Textbook of Palliative Medicine 2005

Twycross, Robert: Introducing Palliative Care, 3. ed. 2003

Twycross, Robert and Andrew Wilcock: Symptom Management in advanced cancer, 3. ed. 2003

Kaasa, Stein (red): Palliasjon, Nordisk Lærebog, 2. udgave 2007