Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Knogleopbygning med knogle fra ramus mandibula

Beskrivelse

Pt. kan behandles på 2 forskellige måder.

1.Lokalbedøvelse med præmedicin 1 time forinden. Præmedicinering og observation af patient

2.Generel anæstesi, hvor patienten klargøres på vanlig vis fra sengeafdelingen.

 

Opdækning:

Dentalsæt pakkes ud på bagbord.

Der anvendes sterile kitler.

Knogleopbygningskassen, knoglemøllen findes på OP2.

Assistancebordet opdækkes som illustreret nedenfor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afvaskningspeaner monteres med 2 krøller.

Knoglemøllen samles og stilles på bagbordet.

Elcomed boremaskine samles. Langt håndstykke monteres med tykt steigerbor. Kort håndstykke med stort rosenbor.

Sug.

 

Lejring:

Inden patienten lejres skylles med Klorhexidin mundskyl og der lægges lokalbedøvelse. Der anvendes Marcain- Adrenalin ½% eller Carbocain-Adrenalin 2%.

Patienten lejres evt. med en pude bag nakken. Hovedet gerne let tilbage.

 

Afdækning:

Pt. sprittes af omkring mund og næse, dækkes med afdækningsstykke, som fixeres med op-tape.

Sug og borledning monteres med pean i afdækningen.

 

Procedure:

Der lægges incision med kniv, hvor der åbnes til recipientsted og donorsted, rækkefølgen vælges individuelt (nogle kirurger vil gerne gå incisionen efter med fyldningsfjerner).

Evt kan der tages lidt blod fra i en 5 ml sprøjte til senere brug. Det gemmes i en gallipot.

Ramus frirougineres med obwegeser rouginer, og toppen af ramus bagtil rougineres fri med splittet rougine. Der holdes til side med splittet sårhage, mens en vinklet kocker evt monteres på ramus.

Der lægges et borespor med tykt steigerbor horisontalt og vertikalt på ramus. Så lægges et markeringsspor med stort rosenbor nedenfor, hvor knoglen skal knække af. Her holdes ud med stor omvendt sårhage.

Knoglestykket løsnes enten med hammer og mejsel eller med den brede rougine. Løftes op med en kocker / pincet og gemmes i en serviet vædet med NaCl. (herefter fjernes visdomstand, hvis dette er indiceret).

Den vinklede kocker tages ud, og såret lukkes med Vicryl 4,0.

 

Transplantation af knogle:

Der lukkes op til recipientstedet og frirougineres i nødvendigt omfang. Der holdes til side med retvendte sårhager.

Knoglestykket tilpasses ved at dele det i passende stykker med det tyndeste steigerbor, og der bores et hul til skruen på min.2 mm, så skruen ikke griber fat i knoglepladen. Knoglestykket fastholdes ved hjælp af 2 kockere. Vandet fra boremaskinen opsamles i kapsel, som tømmes med suget.

Mens der arbejdes med tilpasning, kan en serviet lægges hen over patientens mund.

Recipientstedet kan evt. perforeres med det tyndeste steigerbor. Dette for at fremme blodgennemstrømningen.

Monter spiralbor på kort håndstykke og skruetrækkeren med passende længde skrue. Der bruges 2.0 system. Knoglestykket holdes i position, mens der bores for med spiralbor, og knoglestykket fikseres med en 2 mm skrue (5,7,9,11,13 mm er i skruedåsen).

 

Resten af det udtagne knogle kværnes i knoglemøllen på bagbordet. Fugt det med lidt NaCl mens det bliver kværnet. Møllen skrabes ren for al knogle med smal rougine eller pincet og blandes i en metalkop/gallipot med det tidligere udtagne blod. Evt kan der iblandes BioOss granulat. (blandingsforhold 50/50)

En Bio-Gide membran pakkes ud og lægges klar på assistancebordet.

Knoglegranulatet pakkes omkring transplantatet og komprimeres let med norberg rouginen. Assistenten kan med forsigtighed suge imens, evt. med grøn stump kanyle på suget.

Derefter skal membranen tilpasses. Der holdes stadig til side med retvendte sårhager, mens kirurgen klipper membranen til med lille stump saks. Membranen lægges på og vædes forsigtigt med lidt NaCl. Den glatte side af membranen vendes opad.

Sårhagen løftes forsigtigt ud, så den holder læben. Så kan kirurgen vurdere, om slimhinden skal mobiliseres for at nå over knogletransplantatet. Kirurgen griber fat om slimhinden med kirurgisk pincet og mobiliserer med et nyt knivsblad.

Der sutureres på processus så slimhinde fastholdes og derefter sutureres aflastningssnittene.

Der sutureres med Vicryl 4.0.

 

Soignering efter operation.

Herefter renses munden for koagler med mere, og hvis patienten er vågen, bedes vedkommende om at bide sammen omkring et par krøller.

 

Kontrol.

Kort med ambulant tid til suturfjernelse om ca. 1-2 uger.

Recept på antibiotika og smertestillende medgives.

Kontaktpersonkort medgives.

Informationsfolder ”Genopbygning af kæbeknoglen” medgives.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker på Kæbekirurgisk Afdeling.

Formål

At beskrive proceduren med henblik på at ensarte opdækning og assistance ved operationen ”Knogleopbygning med knogle fra ramus mandibula”.