Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for CT undersøgelser, 2. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Stuens alm. forekommende undersøgelser, eks.: CT-cerebrum med og uden kontrast, thorax/abdomen rutine, thorax rutine, abdomen rutine, CT-urografier

 

Apparatur: Den studerende skal have viden om og kunne forstå:

 • • Princippet bag CT-teknik.

 • • Axial og helical teknik.

 • • Multislice.

 • • Detektorsammensætning

 • • Snittykkelse og pitch faktor.

 • • KV, mA valg i forhold til organ.

 • • Strålehygiejne og hygiejne.

 • • Artefakter.

 • • Billedkvalitet.

 • • Algoritmer

 • • Anatomi, fysiologi og patologi.

 

Desuden skal den studerende under vejledning kunne:

 • • Udføre de overnævnte undersøgelser.

 • • Informere og vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Indhente relevant oplysning om forundersøgelser.

 • • Klargøre og administrere peroral kontrast.

 • • Redegøre for kontraststoffets opbygning

 • • Redegøre for kontraindikationer for kontrastindgift (i.v./p.o.)

 • • Klargøring af i.v. kontrast under supervision.

 • • Redegøre for akutkassens indhold og anvendelse.

 • • Lejre patienten i forhold til undersøgelse.

 • • Centrere og kritisk billedevaluering.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen.

 • • Identificere og afgrænse egen rolle i forbindelse med undersøgelse af dårlige patienter, hvor der er andre personalekategorier tilstede.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.

 

1.1. Studiespørgsmål CT, 2. semester.

Anatomi, planer og retninger:

 • • Hvordan ved du, hvor du skal centrerer?

 • • Hvad er det axiale- plan?

 • • Hvor ligger det coronale plan?

 • • Hvor ligger det saggitale plan?

 • • Benævn anatomiske strukturer i cerebrum og thorax?

 

Skantyper:

 • • Hvad er forskellen mellem helical og axial skanning?

 • • Hvor bruges axiale skanninger?

 

Billedteknisk:

 • • Hvad HU er og hvad de bruges til?

 • • Hvordan dannes billeder i CT, i forhold til rør, patient og detektor?

 

CT-teknik:

 • • Hvordan fungere en CT-skanner?

 • • Hvilken indflydelse kV har på en skanning?

 • • Er ISO-centrering vigtig? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.

 • • Forklar hvordan en detektor virker.

 

Strålehygiejne:

 • • Nævn de strålehygiejniske regler -som vi anvender?

 • • Hvorfor er disse regler vigtige at overholde?

 

Henvisning:

 • • Hvordan forbereder du dig på en undersøgelse?

 • • Hvad betyder anamnese?

 • • Hvad betyder cave?

 • • Hvad er vigtigt at dokumentere i henvisningen?

 

Kommunikation /omsorg/ samarbejde:

 • • Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til at modtage en pt til CT (pakkeforløb-kontrol)?

 • • Hvilke informationer vil du give patienten –hvornår- hvordan –hvorfor (forskellige pt grupper)?

 • • Hvad er vigtig i din kommunikation med patienten?

 • • Hvilke forberedelser er der for patienten til CT?

 • • Hvordan vil du drage omsorg for en patient til CT (kontrast us vs ikct us)?

 • • Hvordan får patienten svar på sin undersøgelse?

 • • Hvad er et godt pt forløb i CT?

 • • Hvordan indkaldes patienten til CT?

 • • Hvad står der i indkaldelsesbrevet?

 • • Hvem er dine mono som tværfaglige samarbejdspartnere?

 • • Hvordan får du et godt samarbejde med patienten?

 

Kontrastundersøgelser:

 • • Hvilke kontraststoffer bruger vi og hvorfor?

 • • Hvorfor har vi en akutkasse?

 • • Hvilke 3 medikamenter er der i den?

 • • Hvor er den placeret?

 • • Hvilke observationer gør vi i forbindelse med kontrast indgift og hvorfor?

 • • Hvad er din rolle ved en kontrast reaktion?

 • • Hygiejne

 • • Hvilke hygiejniske overvejelser gør du dig i forbindelse med modtagelse af en pt?

 • • Hvad er forskellen på at spritte sine hænder og vaske dem med sæbe?

 • • Hvad indeholder de hygiejniske principper?

 • • Hvorfor er det vigtigt at hoverholde de hygiejniske principper?