Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende – Mål for CT undersøgelser, 2. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Stuens alm. forekommende undersøgelser, eks. thorax/abdomen rutine, thorax rutine, abdomen rutine, CT-urografier

 

Apparatur: Den studerende skal have viden om og kunne forstå (det er den teori vi forventer, at du har med dig):

 • • Hvordan er en CT skanner opbygget.

 • • Hvordan foregår billeddannelsen ved CT.

 • • Sekventiel/Axial og helical/spiral teknik.

 • • Detektoropbygning og kollimering.

 • • Snittykkelse og pitch faktor.

 • • Dosismodulering.

 • • Strålehygiejne og hygiejne.

 • • Artefakter.

 • • Billedkvalitet.

 • • Algoritmer.

 • • Anatomi og fysiologi.

 

Desuden skal den studerende under vejledning kunne (det er vi forventer, at du kan, når du er færdig med modaliteten):

 • • Udføre de overnævnte undersøgelser.

 • • Informere og vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Indhente relevant oplysning om forundersøgelser.

 • • Klargøring af i.v. kontrast under supervision.

 • • Have kendskab til akutkassens indhold og placering.

 • • Lejre patienten i forhold til undersøgelse.

 • • Centrere og kritisk billedevaluere.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen.

 • • Identificere og afgrænse egen rolle i forbindelse med undersøgelse af dårlige patienter, hvor der er andre personalekategorier tilstede.

 • • Udfører sikker patient identifikation med closed loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.