Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Funktions- og stillingsbeskrivelse for læger i introduktionsstilling, Geriatrisk afdeling, Medicinsk Center, Aalborg sygehus

Organisatorisk placering

Geriatrisk Speciale, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital

I kliniske problemstillinger refereres til nærmeste mere kompetente kollega. Lægen refererer generelt fagligt til ledende overlæge.

I uddannelsesmæssige problemstillinger refereres primært til hovedvejleder og uddannelsesanvarlig overlæge.

Ansvar

Kliniske problemstillinger: Lægen har ansvar for kliniske problemstillinger i henhold til den progression, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for læge i introduktionsstilling i specialet.

Uddannelsesmæssige problemstillinger: Lægen har ansvar for egen læring i henhold til uddannelsesprogram og målbeskrivelse samt egen uddannelsesplan, samt for supervision og feedback til samarbejdspartnere.

Lægen er i henhold til eget kompetenceniveau forpligtet til også at vejlede kolleger.

 

Opgaver vedrørende den specifikke funktion

Der henvises til aktuelle uddannelsesprogram og målbeskrivelse for introduktionssstillinger.

 

Kvalifikationer

Bestået medicinsk embedseksamen

Tilladelse til selvstændigt virke som læge

 

Øvrige vilkår

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst.

 

 

 

Stig Andersen, januar 2017