Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT – Kontrast – Automatsprøjte – Vejledning til påfyldningssæt og patientslange

 

Formål

At personalet i Billeddiagnostisk Afdeling, Aalborg UH, afsnit Thisted, kender betjeningsprocedure og de hygiejniske forholdsregler omkring automatsprøjter til CT skannere.

 

Definition af begreber

 

Automatsprøjte/sprøjte

 

Automatisk injektor, der anvendes i forbindelse med CT skannere. På injektoren monteres to store tuber eller sprøjter: den ene til kontraststof, markeret grøn, og den anden til fysiologisk saltvand, markeret blå.

Produktnavn: MEDRAD® Stellant®

 

Påfyldningssæt

 

Slangesystem, som kobles til kontraststof og fysiologisk saltvand, så dette kan fyldes i automatsprøjtens tuber i et lukket system. Påfyldningssættet må maksimalt anvendes i 12 timer, notér dato og initialer.
Påsæt nyt sæt hver morgen kl. 8.00 på hverdage. Individuelle aftaler i weekend vagten.
 

Patientslange

 

Engangsslange, som kobles mellem påfyldningssæt og venekateter. Patientslange + påfyldningssæt har envejsventiler egnet til højviskøse væsker. Disse forhindrer tilbageløb i systemet og dermed også risiko for krydskontamination. Hvis der ved visuel inspektion er tegn på tilbageløb, skal hele systemet kasseres.

 

Betingelser for brug af påfyldningssæt og patientslange

 

1.

at påfyldningen af tuberne foregår i et aseptisk og i et lukket system.

2.

at man ved visuel inspektion sikrer sig, at der ikke opstår tilbageløb og dermed retrograd kontaminering. Ses der tilbageløb, skal slangesystemet skiftes.

3.

at der mellem hver patient skiftes til ny patientslange, som luftes ud.

4.

at hele systemet skiftes, hvis der er mistanke om, at envejsventilerne ikke fungerer.

5.

at hele systemet skiftes, hvis ikke selve sprøjten kan holdes minimum
1 m fra patienten ved isolationspatienter - ellers skiftes patientslangen.

 

Opsætning af slangesystemet

 

1.

Hånddesinfektion iflg. infektionshygiejne instruks 2.1

2.

Kontraststof og fysiologisk saltvand hænges op og markeres med dato, klokkeslæt og initialer.

3.

Opsæt MEDRAD® sprøjtesæt dvs. tuberne klikkes på automatsprøjten.

4.

Påfyldningssæt skrues på tuberne, Orangeskrue skal vende ned imod sprøjterne. Spikes sættes i kontrastflaske og salvandspose. Husk at afspritte membraner inden de gennembores af spikes.

5.

Fjern beskyttelses hætter og koble påfyldningssæt og patientslange sammen.

6.

Slangen luftes manuelt ud med et minimum af kontraststof vha. move Piston.

7.

Resten af slangen fyldes med saltvand ved at prime, til al luft er ude af systemet.

8.

Vend sprøjten så tuberne vender nedad.

9.

Efter injektionen skiftes patientslangen.
Tryk quickfill på sprøjten før du afmonterer patientslangen ved påfyldningssættet.
Herefter fjernes venflon og patientslange fra patienten.
Montér herefter ny patientslange der primes.

 

Billede 1

 

 

Bortskaffelse af remedier

 

Dråbekamre med spikes kan stikke og penetrere hud og skal derfor bortskaffes som klinisk risikoaffald. Spiken fra kontrasten skal klippes af og puttes i kanyleboksen, således at resten af slangesystemet kan bortskaffes som dagrenovation.

Små kontrastrester i tuber, må ligeledes bortskaffes som dagrenovation. Store mængder kontrast smides i gul balje beregnet til kontrast.