Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Autoimmun encephalitis - Udredning

Beskrivelse

I udredning af autoimmun encephalitis indgår bl.a. screening for autoantistoffer i CSV.

Statens Seruminstitut har januar 2017 opdelt deres screeningspakke i en primær pakke (dækkende 90% af forekommende autoimmune encephalitis tilstande) og en sekundær pakke. Hver pakke koster ca. 3.000 kr. (januar 2017). I bestilling af pakkerne bør indgå en nøje afvejning af á priori sandsynlighed for at det kan dreje sig om autoimmun synaptisk encephalitis overfor risiko og konsekvens af ikke rettidigt at behandle en sådan. Da prisen ikke er ubetydelig skal prøverne selvsagt ikke ordineres før overstående betragtninger er gjort. Der ordineres i givet fald altid kun den primære pakke, og hvis negativ, da tages der stilling til om den sekundære pakke skal rekvireres.

Det primære prøvemateriale er CSV. Den rekvirerende afdeling gemmer ekstra CSV-materiale til evt. fremsendelse ved behov for den sekundære analysepakke.

 

Der henvises til bilag og link i højre side.

Referencer

Statens Serum Institut

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Diagnostik/Klinisk%20information/Encefalitis_pakkeomlægning%20januar%202017.ashx

http://www.ssi.dk/Diagnostik/Klinisk%20information/Laboratorieundersogelser%20for%20autoimmun%20encefalitis.aspx

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Diagnostik/DiagnostiskHaandbog/Autoimmune%20encephalitis%2058.ashx

National Behandlingsvejledning Dansk Neurologisk Selskab

http://neuro.dk/wordpress/nnbv/autoimmune-encephalitter/