Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Fællesklinik Thisted.

Dosisdispenseret medicin: Et lægemiddel, der på apotek eller sygehusapotek fyldes på en doseringsbeholder, som er tilpasset lægemidlets konkrete anvendelse. Doseringsbeholderen kan indeholde en eller flere doseringer af et eller flere lægemidler.

Dosisdispenseret medicin er et tilbud til patienter, der formodes at være i en stabil medicinsk behandling, I forbindelse med dosisdispenseret medicin er der en række problemer, der gør sig gældende ved sektorovergange, dvs. ved indlæggelse og udskrivelse af patienter, se regionale retningslinier på: https://pri.rn.dk/Sider/10626.aspx

Ved modtagelse af en patient, der tager dosisdispenseret medicin, tages umiddelbart stilling til, om dosisdispenseret medicin skal pauseres eller ej.

Hvis behandlende/modtagende læge vurderer, at dosisdispenseret medicin skal pauseres, skal den dosisdispenserede medicin hurtigst muligt afmeldes til det apotek, hvor patienten er tilmeldt. (se bilag 1)

Hvis behandlende/modtagende læge ikke kan kontakte apoteket, uddelegeres opgaven til tilkommende vagthavende læge.