Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse og behandling af PONV – Afdelingen for Anæstesi og Intensiv, Regionshospital Nordjylland

Beskrivelse

Definition af begreber

PONV – Post Operative Nausea and Vomiting

Risiko score for PONV

Tidl. betydende PONV

1

Kvinde

1

Under 50 år

1

Operation: hysterektomi, appendektomi, lap. kolecystektomi, mammaresektion, bageste spondylodese, knæalloplastik, hoftealloplastik

1

Kvalme/opkastninger præoperativt

1

Samlet score:

 

Ved indgreb af <= 30-40 minutters varighed i Propofol/remifentanil/alfentanil fratrækkes 1 point

 

Behandling efter score

Gældende for elektive patienter >12 år i generel anæstesi

Vanlige relative og absolutte kontraindikationer (allergi, graviditet, m.m.) er fortsat gældende.

Score 0-1

Ved tidl. svær eller gentagen PONV gives tabl. Ondansetron 4 mg præop.

Score 2

Tbl. Ondansetron 4 mg præop.

Score 3

Tabl. Ondansetron 4 mg præop.

Inj. DHB 0,25 ved afslutningen af anæstesi

Score 4-5

Tabl. Ondansetron 4 mg præop.

Inj. Dexagalen 4 mg ved anæstesiindledning

Inj. DHB 0,25 ved afslutningen af anæstesi

Hvis der ikke givet Tabl. Ondansetron præoperativt, gives inj. Ondansetron 2 mg iv ved anæstesiindledning.

 

Akutte ikke fastende patienter, hvor der ikke kan gives tabl. Ondansetron gives ligeledes Inj. Ondansetron ved anæstesiindledning og følger skemaet i øvrigt.

 

Ved etableret kvalme eller opkastninger postoperativt gives uændret

  • • inj. Ondansetron 1 – 2 mg i.v. (mest effektivt ved opkastning, kan gentages efter 2-4 timer)

  • • inj. DHB 0,25 mg i.v. (mest effektivt ved kvalme, kan gentages)

  • • Dexagalen har langsomt anslag (2-4 timer), har derfor normalt ingen plads ved etableret PONV.

 

Andre behandlinger som kan forsøges

  • • Tablet Marzine 50 mg, meget anvendt ved transportsyge (samt i USA ved PONV). Til i.v. brug kan gives inj. Tavegyl 1 mg i.v., som alternativ.

  • • Inj. Metoclopramid (primperan) 10 mg i.v.

  • • Akupunktur i P6

Referencer

DASAIM årsmøde 2016 - Udkast til PONV rekommandation

Prophylaxis for PONV: Why, Who, and How - Literature Based Evidence and Recommendations - Robert M. Knapp, D.O., J.D. Harvard Medical School, 2014.

BMJ. 1997 Apr 12;314(7087):1088-92. A quantitative systematic review of ondansetron in treatment of established postoperative nausea and vomiting. Tramer MR, et al.