Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter, der skal have udleveret airCurve10 Vauto

 

Målgruppe – modtagelse

VAUTO er til de komplekse OSA patienter, der har behov for et højt tryk.

 

Formål:

At patienter der er i CPAP behandling, men har behov for et højt tryk, over 20 cmH2O, behandles for obstruktiv søvnapnø.

Den justere kontinuerligt baselinetrykket, så flowlimitations, snorken og apnøer behandles, samtidig med at den levere trykstøtte i en bølgeform for at kunne følge patientens vejrtrækning.

 

Metode

Det er blevet vurderet af en læge, at patienten kan have brug for en VAUTO. Dette foregår enten på lægesporet, eller der er en læge der har dikteret i journalen, at der skal udleveres en VAUTO.

Inden patienten tages ind på stuen tjekkes det at apparatet står på nedenstående indstillinger. Står det ikke på disse indstillinger, rettes indstillingerne til nedenstående.

 

Billede 1VAuto standardindstillinger:

Behandling

Funkt: VAuto

Min EPAP: 4

Max IPAP: 25

PS:4 (MAX 6)

Maske: Den patienten bruger

 

 

 

 

Billede 4Komfort

Rampe: efter patientens ønske

Start EPAP:4

Climate Ctrl: Auto

Slangetemp.: 27

AB-filter: Nej

 

 

 

 

 

Billede 6Optioner

Adgang: Plus

Lækalarm: Fra

SmartStart: Til

Påmindelser: Skal ikke være slået til

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 7Konfigurationer

Sprog: Dansk

Dato: Tjekkes om den er korekt

KL: Tjekkes om den er korrekt

Trykenh: cmH2O

Temp.enhed: C

 

 

 

 

 

Gendan fabriksindst. og slet data bruges når en patient har afleveret apparatet. Så slettes data og man gendanner fabriksindstillinger inden man sender den retur til DCHD til rengøring.

 

Der er ikke meget der skal ændres i forhold til fabriksindstillingerne. Det vi ændre er: evt. masken, evt. rampe tid og adgang til plus

Patienten tages ind og instrueres i brugen og rengøringen af Vauto.

 

Husk - hvis patienten er iltbruger

Man kan max, tilkoble ilt op til 4L/min. Ifølge firmaet, skal man huske at informere patienten om, at man ikke må ryge, sammen med ilten og at man skal sørge for at maskinen er tændt og genererer flow, inden der tændes for ilten. Ilten skal også slukkes inden apparatet slukkes, så der ikke ophobes ubrugt ilt, hvilket kan øge risikoen for brand.

 

Kontrol

Kontrollerne foregår på et lægespor. Patienten indkaldes til kontrol en måned efter opstart. På registreringssedlen krydses af i Auto25/Vauto. Sekretærerne giver herefter besked til ABP om, hvornår patienten kommer til kontrol og ABP aftaler med ResMed Maribo, at de kan være tilgængelige telefonisk, hvis nødvendigt.

 

Ved månedskontrol tages SD-kort ud og aflæses. Husk, at man her kan se flere tabeller end ved en CPAP. Man kan fx se: Tidalvolumen, Respirationsfrekvens, Minutventilation, IPAP, EPAP. Har patienten problemer eller er der ting man ikke kan forstå, kan man kontakte ResMed Maribo.

 

Indikation, kontraindikation og komplikationer

VAuto har en selvjusterende EPAP og trykstøtte(PS) til patienter der har et varierende trykbehov fra nat til nat, med tryk der ligger højere end 20 CMH2O. Det må bruges til patienter der vejer over 30kg.

 

Kontraindiceret at bruge apparatet til patienter der lider af:

Alvorlig bulløs lungelidelse (KOL)

Pneumothorax,

Pneumomediastinum,

Patologisk lavt BT,

Dehydrering,

Cerebrospinalvæskelækage,

Nylig kranieoperation eller traume.

 

Mulige komplikationer:

Tørhed

Epistaxis

Oppystethed

Ubehag i mellemøre eller bihuler

Øjenirritation

Hududslet

Får patienten usædvanlige smerter i brystet, alvorlig hovedpine eller øget

åndenød, skal lægen kontaktes.

 

Ordforklaring:

Maks IPAP: indstiller det højeste inspiratoriske tryk

Min EPAP: indstiller det laveste ekspirationstryk

 

Forklaring på forskellige behandlings modus i AirCurve 10 VAUTO:

VAuto: Justerer automatisk trykket og reagere på flowlimitations, snorken og apnøer.

S: Her kan man indstille to behandlingstryk IPAP og EPAP. Apparatet registrerer, hvornår patienten ånder ind og ud og leverer de rette mængder tryk.

I S-modus findes funktionen, Easy-breath, der gendanner patientens vejrtrækningsmønster, så vejrtrækningen føles mere naturlig og gør behandlingen mere behagelig.

CPAP: Almindelig CPAP behandling, hvilket ikke skal bruges, da man så hellere skal have et almindeligt S10 CPAP.