Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TAVI - perfusionistens opgaver

Formål

Huskeliste ang. perfusionisternes standby funktion ved TAVI-procedurer.

Definition af begreber

ACT: Activated Clotting Time

AVR: Aortic Valvular Replacement

CPS: Cardio Pulmonary Support

TAVI: Transcatheter Aortic Valv Insertion

Perfusionist funktion ved TAVI

Standby til svigt/kirurgi

 • • Ved begyndende svigt skal patienten hurtigst muligt lægges på CPS. Overvej større kanyler, hvis det forventes, at der skal køres ”fuldt” CPS flow.

 • • Under TAVI skal der som udgangspunkt være en løs perfusionist på arbejde, Det er perfusionistens ansvar at sikre, at vi er frigivet fra TAVI om eftermiddagen før vi kan gå hjem. (Anæstesi Spl vil normalt have “stue5” telefon 61731 med)

 • • Ved konvertering til traditionel AVR eller større blødninger, kan der være behov for CPS støtte på vej til OP. Ellers går perfusionisten i forvejen til OP stue og gør klar til standard HLM-kørsel.

Til RTG 9 medbringes

 • • Rotaflow på lille bord (med iltflaske)

 • • CPS bord med ekstra kanyler (art. 15 Fr/vene 17Fr)

 • • Assist Benedict sæt

Placering af Rotaflow ved behov for CPS

 • • Ved planlagt CPS placeres Rotaflow ved venstre fodende, tæt på diatermibordet, eller evt. på dette. Oxygenator holder og Rotaflow pump driver kan monteres på lejet, så de følger bordets bevægelser.

 • • Ved akut svigt og behov for CPS må diatermibordet flyttes lidt til side, så vores maskine kan komme tæt på.

 • • Ved akut behov for CPS aftales om vi kommer med primet akut maskine (Medos) for at spare tid)

CPS støtte flow

 • • Der primes og samles som ved alm. CPS med Ass. Benedict

 • • Planlagt støtte flow til TAVI-patienter er 1-3 LPM, derfor kan der typisk kanyleres med mindre kanyler end ved alm. CPS.

 • • Flow startes langsomt og tilpasses patientens blodtryk/behov. Ved afgang reduceres flowet i samarbejde med anæstesien. Blodet fra sættet kan tilbagegives via venekanylen, eller hældes i en pose.

 • • Der tilstræbes ACT>250 under TAVI-procedure (kontrolleres ikke altid).

 • • Under CPS-støtte er der normalt 3-5 afbrydelser af pumpe flowet - ”Perfusion Off”. Dette sker, når der dilateres, placeres og sættes klap. Typisk afklemmes arterien blot uden at flowkontrolleren røres. Flowet genoptages, når fastrate paceren er slået fra, og den konkrete handling er udført.