Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

TAVI - perfusionistens opgaver

Formål

Huskeliste ang. perfusionisternes standby funktion ved TAVI procedurer.

Definition af begreber

ACT: Activated Clotting Time

AVR: Aortic Valvular Replacement

CPS: Cardio Pulmonary Support

TAVI: Transcatheter Aortic Valv Insertion

Til RTG 9 medbringes

 • • Rotaflow på lille bord (med ilt flaske)

 • • Kanyler coatede art. 15-19 Fr og vene 15-21 Fr (er der planlagt perfusion til den ene patient, kan der suppleres i løbet af dagen, eller medbringes ekstra)

 • • 2 assist sæt

 • • 2 pacemakere

 • • ACT apparat + cuvetter

 • • Orange mappe til registrering (der noteres patient, dato samt procedure)

Placering af udstyr ved standby

 • • Pumpen med 1 indpakket sæt placeres på stuen ved væggen i ”fodenden”, så strøm og luft kan tilsluttes.

 • • Et sæt kanyler, art. + vene, placeres således, at OP-spl har adgang til dem. Størrelserne aftales med operatøren.

 • • ACT apparat, cuvetter og pacemaker placeres således, at anæstesien har adgang til dem.

 • • Øvrigt udstyr placeres i forrum til mindst mulig gene for arbejdet.

Placering af Rotaflow ved behov for CPS

 • • Ved planlagt CPS placeres Rotaflow ved venstre fodende, tæt på diatermibordet, eller evt. på dette. Oxygenator holder og Rotaflow pump driver kan monteres på lejet, så de følger bordets bevægelser.

 • • Ved akut svigt og behov for CPS må diatermibordet flyttes lidt til side, så vores lille bord kan komme tæt på.

Perfusionist funktion ved TAVI

Standby til svigt/kirurgi

 • • Ved begyndende svigt skal patienten hurtigst muligt lægges på CPS. Overvej større kanyler, hvis det forventes, at der skal køres ”fuldt” CPS flow.

 • • Ved konvertering til traditionel AVR eller større blødninger, kan der være behov for CPS støtte på vej til OP. Ellers går perfusionisten i forvejen til stue 10 og gør klar til standard HLM kørsel.

CPS støtte flow

 • • Der primes og samles som ved alm. CPS.

 • • Planlagt støtte flow til TAVI patienter er 1-3 LPM, derfor kan der typisk kanyleres med mindre kanyler end ved alm. CPS.

 • • Flow startes langsomt og tilpasses patientens blodtryk/behov. Ved afgang reduceres flowet i samarbejde med anæstesien. Blodet fra sættet kan tilbagegives via vene kanylen, eller hældes i en pose.

 • • Der tilstræbes ACT>250 under TAVI procedure (kontrolleres ikke altid).

 • • Under CPS-støtte er der normalt 3-5 afbrydelser af pumpe flowet - ”Perfusion Off”. Dette sker, når der dilateres, placeres og sættes klap. Typisk afklemmes arterien blot uden at flowkontrolleren røres. Flowet genoptages, når fastrate paceren er slået fra, og den konkrete handling er udført.