Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsvejledning for Kengrexal™ (Cangrelor)

 

Baggrund og indikation:

KengrexalTM er en thrombocythæmmer (P2Y12-hæmmer) til intravenøs brug hos patienter med akut koronart syndrom (AKS). KengrexalTM skal gives som bolus umiddelbart efterfulgt af infusion når man indleder PCI-proceduren.

 

 • • KengrexalTM er effektivt indenfor 2 minutter efter bolusadministration.

 • • Effekten er uafhængig af nyrefunktion, leverfunktion, alder og køn.

 • • Hæmmer reversibelt thrombocytterne med en halveringstid på 3-6 minutter uafhængigt af organfunktion.

 • • Effekten på thrombocytterne er helt ophørt efter 60 minutter, hvor thrombocytfunktionen således er normaliseret

 • • Formuleres i hætteglas med 50 mg pulver til koncentrat.

 

Kontraindikationer:

 • • Aktiv blødning eller betydelig øget risiko for blødning (dissemineret intravaskulær koagulation, nyligt, større traume, nylig kirurgi eller, svær hypertension)

 • • Akut apopleksi/TCI eller mistanke herom

 

Interaktioner:

 • • Ved samtidig indgift af clopidogrel eller prasugrel udebliver eller svækkes effekten af clopidogrel. Disse stoffer kan således ikke gives samtidigt. Denne interaktion er ikke observeret med ticagrelor.

 • • Der er ikke rapporteret øvrige interaktioner.

 • • Må ikke blandes med andre lægemidler

 

Bivirkninger:

Almindelige:  Blødning (hæmatom, sivende blødning fra arteriepunktur), dyspnø

Ikke almindelige: Hjertetamponade, retroperitoneal blødning, gastrointestinal blødning, næseblødning, akut nyresvigt, hududslæt.

Sjældne:  Intrakraniel blødning, anafylaksi, thrombocytopeni

 

Initial administration og Overgang til peroral P2Y12-hæmmer:

Bolus og infusion skal iværksættes før PCI og fortsættes i  mindst 2 og op til 4 timer efter lægeligt skøn.

I forlængelse af anvendelsen af KengrexalTM skal man altid overveje den videre perorale behandling.

 

Clopidogrel:

 • • Bolusdosis clopidogrel (600 mg) skal administreres umiddelbart efter seponering af infusion med KengrexalTM. Dette medfører ikke svækkelse af P2Y12-hæmningen.

Prasugrel:

 • • Bolusdosis prasugrel (60 mg) skal administreres umiddelbart efter seponering af infusion med KengrexalTM

 

Ticagrelor:

 • • Bolusdosis ticagrelor (180 mg) skal administreres så tidligt som muligt eller umiddelbart efter seponering af infusion med KengrexalTM .

 

 

 

 

Blandingsvejledning:

 

Se også separat vejledningsskema

 

KengrexalTM må udelukkende anvendes efter rekonstitution og fortynding.

Rekonstitueret og fortyndet væske skal anvendes straks eller kasseres.

 

Rekonstitution:

 • • Injicér 5 ml sterilt vand i et hætteglas med 50 mg KengrexalTM.

 • • Bland til pulveret er helt opløst og væsken er helt klar (evt. lysegul).

 • • Vent til evt. skum er forsvundet og tjek for evt. uopløst pulver.

 

Fortynding af Kengrexal™:

 

 • • Træk den rekonstituerede væske op af hætteglasset og tilsæt opløsningen til 245 ml isoton glucose 5% eller isoton NaCl 0,9%. Bland godt.

 • • Den færdige blanding har en koncentration på 200 mikrogram/ml og vil være nok til 2 timers intervention ved en legemsvægt under 100 kg.

 • • Ved vægt over 100 kg er det nødvendigt at blande 2 gange 245 ml isoton NaCl 0,9% med 50 mg KengrexalTM i hver, da der ellers ikke er nok til infusion i 2 timer.

 • • Bolus < 1 min: 30 mikrogram/kg i.v. før PCI og efterfulgt straks af 4 mikrogram/kg/min. i.v. infusion (se KengrexalTM – Doseringsvejledningsskema).