Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abnorm uterin blødning - AUB

 

Beskrivelse

Abnorm uterin blødning er en overordnet betegnelse for alle uterine- og menstruationsrelaterede blødningssymptomer, både præ- og postmenopausale.

 

Følgende karakteriserer blødning som normal eller abnorm:

1.Cyklus regelmæssighed (regelmæssig, uregelmæssig, fraværende)

2. Frekvensen af menstruation (hyppig, normal, sjælden)

3. Varigheden (forlænget, normal, forkortet)

4. Volumen af menstruationen (kraftig, normal, sparsom)

5. Ændringer i blødningsmønster, intermenstruel blødning, pletblødning

 

AUB defineres som blødning, der falder udenfor 5-95% percentilen af det normale for disse karakteristika. Termerne menoragi, metroragi, meno-metroragi, oligomenore, amenore kan beskrives som AUB.

PALM-COEIN er et klassifikationssystem for præmenopausal abnorm uterin blødning:

Polyp – Adenomyose – Leiomyom - Malignitet og hyperplasi

Coagulopati - Ovulatoriske forstyrrelser – Endometrium – Iatrogene årsager – Non-klassificeret

Følgende faktorer har også betydning for blødningsmønstret:

Kost, vægt, fysisk aktivitet, stress, rygning, medicin, systemiske lidelser (thyroideasygdom, leversygdom, nedsat nyrefunktion, leukæmi, hyperprolaktinæmi), koagulationsdefekter.

 

Symptomer

Abnorm uterin blødning med eller uden smerter.

 

Relevante undersøgelser (afhængig af anamnese, alder)

 • • Blødningsanamnese

 • • Gynækologisk undersøgelse

 • • Cervixcytologi.

 • • Klamydiapodning

 • • Laboratorieundersøgelser (fx hbg, hCG, TSH, prolaktin, koagulationsfaktorer)

 • • Ultralydsskanning. Ved vaginal og abdominal ultralydsskanning kan 75-95% af fokale processer i uterus identificeres. Billeddokumentation skal foreligge.

 • • Sonohysterografi. Vandskanning identificerer 97-100% af intrakavitære processer og undersøgelsen er ligeværdig med hysteroskopi i udredningen.

 • • Endometriebiopsi (Explora). Histologisk undersøgelse er indiceret hos > 40-45-årige med nyopståede blødningsforstyrrelser, hos > 35 årige med øget risiko for endometriecancer (PCOS, tidligere oligo-amenorrhea, adipositas, massiv cancerdisposition) og før evt. transcervical endometrieresektion (TCER).

 

Behandling

Behandling afhænger af årsagen til AUB

Medicinsk behandling til reduktion af blødningsmængde:

 • • Cyklokapron 1 g x 3-4 i 1-4 dage (ca. 50 % blødningsreduktion)

 • • NSAID, fx Ibuprofen 4-600 mg x 3 i 3 dage (ca. 25-30 % blødningsreduktion)

 • • Cyklokapron og NSAID kan kombineres

 • • P-piller (ca. 20-30 % blødningsreduktion)

 • • Gestagen spiral (ca. 80-90 % blødningsreduktion)

 

Medicinsk behandling til regulering af blødninger (anovulatoriske blødninger):

 • • P-piller

 • • Cyklisk gestagen (fx 10 mg Provera 15.-25. cyklusdag)

 • • Gestagenspiral

 

Kirurgisk behandling:

 

Behandling ved abnorm endometriehistologi:

Se instruks for behandling af: Endometriehyperplasi, endometriecancer, Hyperplasia endometrii

 

Opfølgning

 • • Kontrol i gynækologisk ambulatorium aftales individuelt.

 • • Behandlende læge har ansvar for, at patienten får prøvesvar.

 • • Ved planlægning af hysterektomi skal anamnesedelen af DHHD-skemaet udfyldes.

 

Referencer

Gynækologisk guideline/præmenopausal abnorm uterin blødning