Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Når patienten er asylansøger

Kontaktoplysninger

Behandling og registrering

Tolkebistand

Transportmuligheder

Erstatningscpr.nr.

Instruks om multiresistente bakterier

Særligt vedr. udskrivelse og praktiserende læge

 

Kontaktoplysninger

Kontaktoplysninger til asylcentre i Region Nordjylland i forbindelse med behandling af asylansøgere – fordelt på værtskommuner

 

Behandling og registrering

Instruks vedr. behandling af asylansøgere

 

Tolkebistand

Retningslinjer vedrørende fremmedsprogstolkning

 

Transportmuligheder

Regler for patientkørsel til og fra hospital

 

Erstatningscpr.nr.

Oprettelse og anvendelse af erstatnings-cpr-numre på hospitaler i Region Nordjylland

 

Instrukser om multiresistente bakterier

Screening af patienter for multiresistente bakterier efter ophold på udenlandske sygehuse (4.13)

MRSA – Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (4.2.1)

 

 

Særligt vedr. udskrivelse og praktiserende læge

Ifølge Udlændingestyrelsens hjemmeside nyidanmark.dk kan asylansøgere ses af en praktiserende læge:

 

”En række behandlinger kan dog umiddelbart iværksættes af det sundhedsfaglige personale hos indkvarteringsoperatøren. Det drejer sig bl.a. om besøg hos alment praktiserende læge, indledende konsultationer hos psykolog eller psykiater, konsultationer hos en række speciallæger, fx øre- næse- og halslæge, samt konsultationer hos jordemoder.”

 

Se i øvrigt: https://www.nyidanmark.dk/

 

Den praktiserende læge, som ser og henviser asylansøgeren til behandling på hospitalet, bliver den henvisende læge, og dermed går epikrisen til denne læge ved udskrivelse. Ved udskrivelse overtager den henvisende/praktiserende læge og det sundhedsfaglige personale på indkvarteringsstedet behandlingen, så vidt det er muligt.