Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning til registrering af hjertestop i Præhospital Patientjournal (PPJ)

Hjertestopskemaet i PPJ benyttes ved alle hjertestop – hvilket defineres som alle kørsler, hvor der er ydet hjertemassage eller givet DC stød, enten af præhospital personale eller andre.

Hjertestopskemaet i PPJ erstatter det grønne papirskema til indberetning til Dansk Hjertestop Register.

Alle felter skal udfyldes.

Den behandlingsansvarlige på primær ambulancen har ansvaret for, at skemaet udfyldes. Dette gælder også ved overdragelse af patient til anden præhospital enhed med højere kompetence, herunder HEMS.

 

Hjertestopskemaet:

 1. 1. Handling inden ankomst

Handlinger foretaget af bystanders FØR ankomst af første præhospital enhed (ambulance /paramedicinerbil/ akutlægebil/HEMS).

Titel på felt i PPJ

Bemærkning

Bevidnet

Var der nogen, der direkte observerede at patienten fik hjertestop? Hvis ja, angiv tidspunktet.

Hvis nej, opret notat med angivelse af formodet tidspunkt for hjertestoppet (der anføres det bedst mulige skøn for tidspunktet ud fra tidspunkt for disponering og oplysninger fra den, som har meldt hjertestoppet)

Start HLR

Blev hjertemassage påbegyndt før præhospital personale ankom? Hvis ja, angiv tidspunkt for hvornår hjertemassage blev påbegyndt.

Defibrillering

Blev der givet DC stød før præhospital personale ankom? Hvis ja, angiv tidspunkt.

Billede 3

 

 

 1. 2. Tilstand ved ankomst

Patientens tilstand ved ankomst af FØRSTE præhospitale enhed

Titel på felt i PPJ

Bemærkning

Åndedræt

Status på patientens vejrtrækning ved ankomst af første præhospital enhed

Rytme

Patientens allerførste monitorerede rytme (vælg fra liste)

Glasgow Coma score

Patientens GCS ved ankomst af første præhospital enhed (vælg fra liste)

Hjertestop overværet

Overværede præhospital personale at hjertestoppet indtraf (dvs. indtraf hjertestoppet efter ankomst af præhospitalt personale)?

Palp. Carotis puls

Fik patienten på noget tidspunkt følelig puls uden samtidig hjertemassage?

Billede 4

 1. 3. Handling på stedet

 

Handlinger foretaget af det præhospitale personale. Husk altid at registrere data ang. luftvejshåndtering og medicin på fanerne ”medicin” og ”behandling”.

Titel på felt i PPJ

Bemærkning

Start af HLR af mandskab

Er der givet hjertemassage af præhospital personale? Hvis ja, angiv tidspunkt.

Analyserede ambulancepersonalet EKG?

Blev patientens hjerterytme analyseret af det præhospitale personale? (Har det præhospitale personale taget stilling til patientens hjerterytme ved visuelt at vurdere patientens hjerterytme på monitor/defibrillator?) Hvis ja, angiv tidspunkt.

 

Gav ambulancepersonalet DC-stød?

Har det præhospitale personale givet DC stød?

Hvis ja, angiv tidspunkt for første stød.

Energi

Ved flere stød, registreres energiniveauet for det sidst udførte stød.

Antal gange

Antal stød afgivet i alt under behandlingsforløbet.

AED modus

Ja (semi-automatisk) eller nej (manuel). Monitor fra præhospital enhed.

Læge involveret før ankomst til hospital

Kun ja, hvis der har været tilstedeværelse af præhospital akutlæge eller transportledsagelseslæge.

Billede 5

 

 

 

 

 

 

 1. 4. Status efter handling

Patientens status efter præhospital behandling.

Titel på felt i PPJ

Bemærkning

ROSC

ROSC: Return Of Spontaneous Circulation (angiv tid).

Tilbagevendt respiration

Patienten har spontan vejrtrækning (angiv tid).

Fortsat hjertestop

Angiv tidspunkt for indstilling af behandling.

Mekanisk kompression

Anvendes der mekanisk hjertemassage (angiv tid for start).

Billede 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 5. Patientens tilstand ved ankomst til sygehus

 

Outcome af den præhospitale indsats

Titel på felt i PPJ

Bemærkning

AED medbragt til sygehus?

Er AED indbragt efter gældende regional vejledning (f.eks til AMK-Vagtcentralen eller hospital)?

Stedet for hjertestop

Vælg fra liste:

 • • Privat hjem

 • • Naturområde

 • • Trafikeret område (gade/vej/opgang)

 • • Andet område (butik/institution/arb.plads)

Patientens tilstand ved ankomst til sygehus

Vælg fra liste:

 • • Genoplivning indstillet, patienten erklæret død af akutlæge før ankomst til hospital*

 • • Pågående genoplivningsforsøg

 • • ROSC (puls eller andre livstegn)

 • • Vågen, GCS > 8.

 

*Anvendes også, hvis genoplivning indstilles efter telefonisk kontakt til læge på akutlægebil/AMK læge.

 

Billede 7