Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Organdonationsinstruks, Intensivafsnittet - Fællesklinik Thisted

Formål

Instruks i behandling og pleje i forbindelse med (mulig) organdonor.

Målgruppe

Læger og sygeplejersker i Fællesklinik Thisted, Regionshospitalet.
Instruksen bruges i forbindelse med mulig organdonor. 

Definition af begreber

Organdonor: en patient, som er erklæret hjernedød og hvor der ikke findes kontraindikationer mod organdonation og hvor der er truffet en beslutning om sådant.

Hjernedødsundersøgelse: Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning

Donorbehandling: Klinisk vejledning ved organdonation, før-, under- og efter donation.

Fremgangsmåde

Se Actioncard - donordetektion

Transplantationscentret: Skejby tlf. 7845 0999, bed om vagthavende transplantationskoordinator.

 • • Instruks for pleje og behandling af organdonor

 • • Tjekliste ved organdonation - Intensivafsnittet Thisted

 • • Transplantationskoordinators registrering af potentiel donor

 • • Skema til dokumentation af samtykke til donation

 • • Klinisk vejledning ved organdonation

 • • Diagnostik af hjernedød.

 • • KIT-kasse

 • • DRG-registrering

 • • Normalt med 2 samtaler med pårørende: 1. samtale omhandler, at døden er uigenkaldelig, 2. samtale omhandler organdonation. Til begge samtaler vil neuro-læge gerne deltage. Transplantationscentret hjælper med kontakt

 • • Der er pjecer: TIL PÅRØRENDE om hjernedød og donation, TIL BØRN: "Storebror er min helt"

 • • Hvis der har været kontakt til koordinator om eventuel donor, vil centret gerne kontaktes igen om årsag til manglende donation

 • • Transplantationscentret kan hjælpe med læge til hjernedødsundersøgelsen (neurolog/ kirurg)

 • • Transplantationscentret kontakter ”organdonationskorpset”, som sender assistance fra udrykningssygeplejerske (samt fra anæstesilæge ved behov)

 • • KIT-kasse (blodprøveglas) står i køleskab i medicinrummet. Blodprøver sendes med taxa som ”HASTE” til Skejby, adressen står på pakken. Skejby betaler for taxa. (bestilles via omstillingen)

 • • Vurder, om der skal kaldes ekstra sygeplejerske ind (til pårørende), (altid 2 sygeplejersker ved donor, gerne Karen Marie S., Jane Tovsig)

 • • Operationsafsnittet informeres om eventuel donoroperation

 • • Tilbyd at tilkalde en præst/ sygehuspræst

 • • Når hjernedød er konstateret, og der ikke er indsigelser mod donation, kontaktes transplantationscentret igen

 • • Der kan gå 6-12 timer, før udtagning af organer finder sted. Aftal med pårørende, om de vil hjem en tid eller tage endelig afsked før eller efter operation
  Hvis de pårørende vil se donor efter operation, bliver donor kørt i afsnittet; ellers til kapel (tøj/ smykker)

 • • Der kan indkaldes ekstra anæstesilæge, anæstesisygeplejerske, operationssygeplejerske til organudtagning

 • • Transplantationskoordinator ringer besked efter få dage om hvilke organer, der er anvendt og recipientens tilstand

 • • Sygeplejersken tilbyder telefonisk opfølgning til pårørende efter dødsfald, aftaler tidspunkt

 • • Husk navn og adresse på pårørende. De får tilsendt ”takkebrev” fra transplantationscentret

Dokumentation

 • • EPJ

 • • Patientjournal

 • • Skema til hjernedødsundersøgelse

 • • Samtykkeskema

 • • Dødsattest

 • • Huskeseddel til ambulant pårørende-samtale 

Ansvar

Nøglepersoner på Intensivafsnittet, Fællesklinik Thisted - overlæge Jens Lyhne og sygeplejerske Jane Tovsig.

Referencer

Transplantationscentret, Skejby - www.organdonation.dk