Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

FEES – Fiber Endoskopisk Evaluering af Synkefunktionen

Beskrivelse

FEES er en standardiseret undersøgelse, der udføres med et fleksibelt fiberoptisk endoskop, som bliver ført gennem næsen og videre ned i svælget. Undersøgelsen giver mulighed for at observere synkefunk-tionen, når patienter synker mundvand og indtager mad og drikke i forskellige konsistenser og mængder.

 

Der er indikation for henvisning til FEES, når ergoterapeut og læge vurderer at:

 • • Der er tegn på silent aspiration. Dette er typisk i form af gentagne lungebetændelser uden hoste og/eller våd stemme ved indtagelse af mad og drikke.

 • • Der skal ske afcuffning hos tracheostomerede patienter.

 • • Der er behov for yderligere afklaring af årsag til dysfagi.

 

Overordnet fremgangsmåde

Patienten henvises til ergoterapi med henblik på dysfagiudredning.

Ergoterapeuten udfører facio-oral undersøgelse på patienten. Hvis ergoterapeuten vurderer, at der er indikation for en FEES konfereres dette med den ansvarshavende læge. Det er en forudsætning, at patienten er vågen og kan samarbejde om undersøgelsen.

FEES udføres i samarbejde mellem anæstesiolog og ergoterapeut, som planlægger hvornår undersøgelsen kan udføres og informerer sengeafsnittet.

Undersøgelsen udføres på undersøgelsesstue på intensiv, og hvis muligt transporteres patienten hertil siddende i stol.

 

Før undersøgelsen foretages anamnese med særligt fokus på forhold omkring evnen til at spise/drikke, uønsket vægtændring, pneumoni etc. Patienten bliver forberedt på undersøgelsen og undersøgt for orale og oropharyngeale forhold samt eventuelle neurologiske udfald.

 

Der lægges indledningsvis swap med Xylocain gel 2% i det næsebor, hvor undersøgelsen skal foretages.

Når skopet er ført ind, vurderes det først om der anatomisk er normale forhold i mund og svælg. Derefter vurderes det om patienten er i stand til at synke mundvand uden penetration og aspiration. Hvis det er tilfældet prøves følgende konsistenser: nektar, vand og budding i mængderne 5, 10 og 20 ml. Ligeledes afprøves kiks og yoghurt. Der tilsættes blå frugtfarve til såvel væske som kiks og yoghurt, da farven gør det muligt at observere passagen gennem svælget. Undersøgelsen optages på video.

Patientens synkefunktion scores ud fra Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) og Penetration Aspiration Scale (PAS). Efter gennemførelse af undersøgelsen diskuteres resultatet af læge og ergoterapeut. Efterfølgende vejledes patienten i hvilke konsistenser og mængder, der kan indtages sikkert og effektivt, samt hvilke

 

Der udarbejdes procedurenotat i den elektroniske patientjournal og der noteres detaljer omkring undersøgelsesfund. Der afsluttes med en anbefaling om, hvorvidt der er indikation for sonde eller patienten er i stand til at indtage mad og drikke pr. os samt anbefalinger vedr. kompenserende teknikker og eventuelt træning.

 

Rengøring af skop foretages i Sterilcentralen ud fra gældende klinisk instruks. Ergoterapeuten afmonterer skop og lægger det til rengøring.

Der registreres, med dato og tid, ophængning af rent skop i skabet.

 

 

Formål

 • • At patienten bliver i stand til at ernære sig på sikker og effektiv vis.

 • • At vejlede patient, pårørende og personale i hvilke konsistenser og mængder patienten kan indtage sikkert og effektivt.

 • • At vejlede omkring kompensatoriske teknikker som f.eks. siddestilling

 • • At vejlede omkring træning af synkefunktion

 

Referencer

 1. 1. O'Neil KH, Purdy M, Falk J, Gallo L. The dysphagia outcome and severity scale. Dysphagia. 1999;14(3):139-145.

 2. 2. Langmore SE, Schatz K, Olsen N. Fiberoptic endoscopic examination of swallowing safety: A new procedure. Dysphagia. 1988;2(4):216-219.

 3. 3. Rosenbek JC, Robbins JA, Roecker EB, Coyle JL, Wood JL. A penetration-aspiration scale. Dysphagia. 1996;11(2):93-98.

 4. 4. Aviv JE, Kaplan ST, Thomson JE, Spitzer J, Diamond B, Close LG. The safety of flexible endoscopic evaluation of swallowing with sensory testing (FEESST): An analysis of 500 consecutive evaluations. Dysphagia. 2000;15(1):39-44.

 5. 5. Giraldo-Cadavid LF, Leal-Leano LR, Leon-Basantes GA, et al. Accuracy of endoscopic and videofluoroscopic evaluations of swallowing for oropharyngeal dysphagia. Laryngoscope. 2016.