Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Arbejdstidspolitik lokalt for Tværfaglig Smertecenter.

Med-møde marts 2016.

 

Som udgangspunkt følges de enkelte faggruppers overenskomster. Følgende beskrivelse er en fortolkning af, hvorledes vi lokalt arbejder efter de enkelte overenskomster.

 

Der er fra den22. februar 2016 indført normtid på 8 uger. Den registreringsansvarlige for MIN TID sørger for, at normtiden ”går i nul” inden for de 8 uger.

Som udgangspunkt er den daglige arbejdstid fra 8.00 til 15.30, dog til 15.00 fredag. Der flekses heromkring. Lokalt arbejder vi efter flextid-princippet. Det vil sige, at den enkelte arbejdsdag skal planlægges til at ligge mellem 6 og 12 timer. Den enkelte medarbejder følger selv sit fremmøde, og sørger i praksis for, at dette ”går i nul”. Det vil sige, at den enkelte medarbejder selv sørger for, at holde regnskab med, at den samlede arbejdstid over en periode holder sig inden for 37 timer. Det vil i praksis sige, at den enkelte kan vælge at have længere og kortere dage, og der kan også spares op til en fleks-fridag en gang imellem. Der må dog max ”spares” to dage op, og der må max være en dag i underskud.

I praksis fører den enkelte medarbejder selv regnskab med fremmødet, ved siden af den registreringsansvarliges bogholderi i MIN TID. På forespørgsel, skal den enkelte kunne godtgøre, at der gennemsnitlig er arbejdet 37 timer.

 

Sommerferie.

Omkring sommerferien skal der som minimum være afholdt tre uger i perioden 1. maj til 30. september. I efteråret afholdes den fjerde uge, med mindre andet aftales, og i foråret det efterfølgende år, afholdes den femte og sidste ferieuge. Den sjette ferieuge kan evt. overføres til det efterfølgende år, - der må dog kun være to sjette ferieuger til rådighed et år, - igen med mindre andet aftales med lederen.

 

Særlige ønsker til fridage eller arbejdstidslængde.

Dette administrerer den enkelte selv, med afsæt i såvel egen overenskomst som i forhold til den aktivitet, som der er aftalt med ledelsen.