Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientforløbsbeskrivelse til direkte laryngoskopi

 

 

 

 

 

 

Forløb: Egen læge/egen otolog ? Amb ? DASY/NHH ? OP ?Opvågning ? DASY/NHH udskrivelse herfra ? Ambulant svar/ kontrol

 

 

 

 

Før kontakt

Patienten er ikke fysisk tilstede på hospitalet. Fokus er på alle de handlinger, der foregår inden.

 

 

Kerneydelser

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Henvisning / Visitation

 

Henvisning fra edifact

Patienter kan henvises til forundersøgelse mhp. dir/lar fra ØNH-amb eller egen otolog

Visiteres af ØNH læger v. Aalborg Universitetshospital

Pakkeforløbspatienter skal opfylde kriterier fra sundhedsstyrrelsen:

Hovedhalskræft. Oversigt over indgang til pakkeforløb

 

 

Egen læge/egen otolog/ ØNH-læge

Koordinering

 

 

Udfra henvisning og visitationen oprettes Forløbslabel og bookes til forundersøgelse

Indkaldes via E-boks.

Akutte patienter får oplysningsskema af sekretær v. ankomst

 

 

Læge/sekr.

 

 

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patienten/pårørende har ansvar for at møde op til pågældende tidspunkt og medbringe medsendte oplysningsskema udfyldt.

 

 

Patient/pårørende

Patientinformation

 

Indkaldelse til forundersøgelse.

 • Husk når du skal til forundersøgelse

 • Patientrettigheder, Dine helbredsoplysninger, Kørsel til og fra sygehuset. (PDF)

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B1 (Hvis der er behandlingsgaranti indenfor 30 dage).

 • Bilag nr. IND-BE-8001229-Ø1B2 (Behandling over 30 dage).

 • Oplysningsskema til patienten

 

Egen læge/egen otolog/sekretær.

 

 

Forundersøgelse

Patientens første fysiske kontakt med hospitalet. Alt hvad der sker inden patienten påbegynder behandlingen eller bliver opereret.

 

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Modtagelse / dokumentation

 

 

 1. 1. Orientering i patientjournal

 

 1. 2. Patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn og modtages på den pågældende ambulatorie stue.

 

 1. 3. Identifikation af patient i form af fulde navn og cpr nr. ved læge og sygeplejerske

 

Identifikation af somatiske patienter.

 

 1. 4. Læge dikterer og sygeplejersken dokumenterer forundersøgelsesforløb i Clinical og der udfyldes OP-tilmeldingsseddel i tilfælde af operation.

 

 

Læge/ spl/ Sekr/ patient

Observation

 

 

Ajourføring i forhold til medbragte oplysningsskema. Herunder sygehistorie, KRAM, MRSA, Allergier, Personlige oplysninger (civilstatus, telefon nr.)

 

 

Læge /spl

Diagnostiske undersøgelser

 

 

ØNH – Undersøgelse

Fiberskopi evt med anvendelse af stroboskopi og/eller NBI lys. Ved behov billeddokumentation i Endobase

Læge.

Vurdering

 

 

Operation/kontrol

Rutine/pakkeforløb

Logopædisk tiltag.

DANHACA 27

DANGLOT

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

Vurdering af tandstatus før operation.

Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse

 

 

Læge

Koordinering

 

 

 • • Hvornår forventes patienten at kunne blive opereret?

  • Obs. Pausering af medicin

 • • Opdatering af medicinliste

  • Bookning af tid ved koordinator/sekretær.

  • Specialeansvarlig læge er ofte medansvarlig ift OP-boookingen.

 • • Stillingstagning til NHH/DASY, operatør, forbehold fra patient, evt. laser,

 • • Narkosetilsyn

 • • Henvisning til kæbekir.

 • • Evt blodprøver

 • • Obs. Eventuelle scanninger før OP.

 • • Evt. Ny kontrol

 

 

Læge/spl./narkoselæge

 

Læge

Sekretær for laryngosøjlen og læge

læge

Narkoselæge

Spl.

Læge/spl.

Læge

Læge

 

Behandling og pleje

 

 

Information om forløb og operation til patient og pårørende.

Udlevering af skriftlig materiale: Operation for stemmebåndslidelse og eventuelt information om patienthotellet.

 

Måling af BT

Evt. mål til TED-strømper.

Evt. bl.p.

Evt. obs pausering med blodfortyndende behandling. Trombose-risikovurdering og tromboseprofylakse

 

 

Læge/spl.

Forebyggelse

 

Talepædagogisk forløb

Rygestop: 

 

 

Læge/spl

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Patient og pårørende medinddragelse i beslutningen om en eventuel operation. Vi kommer med en vurdering og evt. anbefaling, men beslutningen er helt og holden patientens egen. Der udleveres Patientinformation ved forandring i slimhinden på stemmebåndene (bilag) og samtykkeerklæring s. 1-3 (bilag)

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

 

Læge/patient/pårørende/spl.

Udleveret materiale

Der sendes indkaldelsesbrev til pt., når der er aftalt operation. Dette sker som udgangspunkt med e-post. Der sendes indkaldelsesbrev, HUSK og OBS informationer.

Laryngosøjle-sekretær

OP-dagen

Her beskrives i forhold til ydelse, tid og sted. Patienten er indlagt eller behandles udelukkende i ambulant regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 1. 1. Patienten modtages på DASY og klargøres til operation Præoperativ sygepleje til patienter til operation i FBE Øre-, Næse-, og halskirurgisk afdeling”

 

 

DASY/NHH

Behandling, pleje og

rehabilitering

 

 

 1. 1. Klargøring af operationsstue

  1. a. Fremstilling til Dir/lar (se. Bilag)

  2. b. Standardfremstilling til anæstesi på H-anæstesiafsnit til patienter over 30kg.

 2. 2. Patienten ankommer med portør på operationsgangen

 3. 3. Rekvirering af portør ved afslutning af operativt indgreb

 4. 4. Udfyldning af patoweb

Plejeopgaver i DASY efter operation: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende laryngosøjlen

 

 

OP-personale (læge/spl.)

 

Narkose

 

Portør

 

DASY/NHH

Forebyggelse

 

 

Sikker kirurgi

 

 

OP-team

Koordinering

 

 

 

 

 

 1. 1. Efter operation flyttes patienten på opvågning

 2. 2. Patient overflyttes efter endt opvågning med portør til DASY/NHH

 

OP-team

Opvågningen

Portørteamet

Diagnostiske undersøgelser

 

 

Materiale til:

 1. 1. Patoweb

 2. 2. Mikrobiologisk

 

 

Læge/spl.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

OP-team

 

Udskrivelse/Afslutning

Ydelser når patienten overgår til andet regi.

 

Kerneydelser

 

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

Koordinering / dokumentation

 

 

 

 

Indikationer for udskrivelse

Udskrivelse af dagkirurgisk ØNH-patient

Lægelig vurdering, hvorvidt patienten kan udskrives.

 

Spl (Dasy/NHH)

 

 

Læge

Forebyggelse

 

Postoperativ information: Sygepleje og information til dagkirurgiske patienter tilhørende laryngosøjlen

 

Dasy

Plan for kontrol /efterbehandling/ rehabilitering

 

 

 

 

Brev svar el. fremmøde -> Lægelig vurdering afhængig af Kræftpakke/rutineforløb

Patient kommer til kontrol og svar på eventuel biopsi efter operation.

Sekretær booker tid.

DASY informerer om tidspunkt/e-brev

 

 

Sekretær

 

DASY/NHH.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Læge/spl/sekr/

pårørende/patient

 

 

 

 

Kontrol/Efterbehandling/Rehabilitering

Her beskrives i forhold til ydelser, tid og sted. – Patienter er i ambulant regi.

 

Kerneydelse

 

Aktivitet

 

Ansvarlig

 

Modtagelse / dokumentation

 

 

 1. 1. Orientering i patientjournal

 

 1. 2. Patienten kaldes ind fra venteværelset med fulde navn og modtages på den pågældende ambulatorie stue.

 

 1. 3. Identifikation af patient i form af fulde navn og cpr nr. ved læge og sygeplejerske

 

 

Læge/spl.

Behandling, pleje og rehabilitering

 

 

Fiberskopi ved behov

Evt. Histologisvar

Stillingtagen til talepædagogisk støtte

 

 

Læge

Forebyggelse

 

 

Opfølgning på evt. rygestop

 

 

Læge/spl.

Koordinering

 

 

Evt. Ny kontrol.

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

DANGLOT

Evt henvisning til FON-LOG

 

Læge/spl/sekr.

Patientens og pårørendes inddragelse som partnere

 

 

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

 

Læge/spl

Afslutning

 

 

Patientens afsluttes i forhold til:

Vejledning for håndtering af laryngeal intraepitelial neoplasi (LIN) og T1A-glottiscancer

 

 

Læge/spl

 

Definition af begreber

DASY: Dagbehandling Syd, 7. sal

NHH: Neuro,hoved, halskirurgisk sengeafsnit

LIN: Laryngeal Intraepitelial Neoplasi

T1A-glottiscancer: tumor limited to one vocal cord

Målgruppe – modtagelse

Patienter, der skal have foretaget direkte laryngoskopi i Øre-næse-halskirurgisk speciale, Aalborg Universitetshospital

Formål

At alle involverede aktører i patientens forløb kender og kan agere i patientforløbet.