Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Temperaturforhøjelse i fødslen (Hjørring)


Temperaturforhøjelse
Rektaltemperatur ≥38.0 grader.

Årsager

1.

Epidural smertelindring i fødslen.
Formentlig kan spinal smertelindring under fødslen også give temperaturforhøjelse på samme måde.

2.

Korioamnionit.

3.

Andre infektioner.
NB: Større risiko for infektion ved vandafgang.


Håndtering – gælder både ved vandafgang og stående vand
Før fødsel

1.

Objektiv undersøgelse af kvinden med henblik på at finde infektionsfocus.

2.

Væskemangel hos kvinden kan give temperaturforhøjelse. Der gives derfor NaCl i.v.

3.

Cervixpodning, CRP, leucocytter og venyleblod tages ved:

a.

Mistanke om chorioamnionitis.

 

b.

Kan evt. tages 2 timer efter fødsel, hvis der fortsat er temperaturforhøjelse.

4.

Ampicillin 2 gram i.v. efterfulgt af 1 gram i.v. hver 6. time til barnets fødsel.
Gives i alle tilfælde af temperatur ≥38.0 grader i fødslen af hensyn til barnet.
Antibiotika kan gives med 4 timers interval, hvis fødsel er nært forestående.
Undtagelse er temperaturforhøjelse under epidural: Se neden for.

5.

Der gives tabl. Panodil 1 gram med henblik på at få temperaturen ned.

6.

Kontinuerlig kardiografiovervågning.

7.

Fødslen skal afsluttes inden for timer.
Barnet har øget tendens til asfyksi, hvis moderen har temperaturforhøjelse uanset årsag.
Derfor:

a.

Vestimulation påbegyndes straks ved PPROM/PROM.

 

b.

Sectio hvis:
Fødslen bliver protraheret, eller hvis mulighed for vaginal forløsning synes udsigtsløs og/eller
den kliniske tilstand forværres.

8.

Ved temperaturforhøjelse, i forbindelse med epidural, under 38.2 gives ikke antibiotika, hvis kvinden før epidural var afebril, og der ikke er kliniske tegn på infektion.

 

Vedr. årsag til temperaturforhøjelse ≥38.0 i fødslen
Det kan være vanskeligt/umuligt at afgøre, om fosteret også er inficeret ved temperatur
38.0 i fødslen.
Det kan også være vanskeligt at afgøre, om der foreligger ømhed af uterus (et af tegnene på korioamnionit), hvis kvinden har fødeepidural/spinal.
Derfor gives i alle situationer Ampicillin og Panodil for at beskytte fosteret.

Ved temperaturforhøjelse i forbindelse med epidural gives først Ampicillin ved temperatur over eller lig 38.2. Se oven for.

Vedr. epidural/spinal
Ved epiduralblokade, som smertelindring under fødsel, ses oftere temperaturforhøjelse under fødslen (hos op til 30 %) efter at epidural/spinal er anlagt.

Er kvinden afebril før epidural anlægges, og er temperaturen under 38.2, og kvinden uden kliniske tegn på infektion, gives ikke antibiotika i fødslen. Er kvinden afebril 2 timer efter fødslen, og er der fortsat ikke tegn på infektion hos mor eller barn, skal der ikke gives antibiotika, og kvinden kan gå på 105 eller føde ambulant. Der skal ikke tages CRP på barnet.

Er temperaturen over eller lig 38.2 gives antibiotika (Ampicillin), og barnet observeres 48 timer på afsnit 105. Der tages CRP på barnet efter sædvanlige retningslinjer.

 

Temperaturforhøjelse over 38.0 uden epidural og over eller lig 38.2 ved epidural

  • • Der gives Ampicillin i.v og Panodil.

  • • Der podes fra cervix.

  • • Kvinden fortsætter antibiotisk behandling, og mor og barn overflyttes til 105. Kvinden vurderes dagen efter dagtid med henblik på at vurdere, om antibiotisk behandling skal fortsætte. Er der ikke kliniske tegn på infektion, skal antibiotika seponeres..

  • • Barnet observeres for tegn på infektion. Har moderen fået 1 dosis antibiotika, tages CRP ved fødslen og når barnet er 12 og 24 timer gammelt. Har moderen fået 2 doser antibiotika tages ikke CRP.

 

Vedr. chorioamnionitis
Symptomer på chorioamnionitis er temperatur ≥38.0 grader samt 1 eller flere af følgende tegn:

1.

Ildelugtende fostervand.

2.

Ømhed af uterus

3.

Takykardi hos kvinden, dvs. puls >100

4.

Føtal takykardi kan også være et tegn på korioamnionit men kan også have andre årsager

 

Der tages cervixpodning, CRP, leucocytter og venyleblod

 

 


Efter fødsel

1.

Placenta: Podes fra føtal- og maternel side.
Sendes til mikroskopisk undersøgelse.
Ved temperaturforhøjelse på grund af epidural skal der ikke podes, og placenta skal ikke til mikroskopi.

2.

Moderen: Cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. og Metronidazol 500 mg x 3 i.v. eller 1,5 g x 1 i.v. daglig ved kliniske tegn på korioamnionit.
Evt. suppleres med Gentamycin.

3.

Barnet: Overflytning af barnet ved gestationsalder 35 + 0 eller mere:

 

a.

Ved epidural/spinal som smertelindring under fødslen:
Se oven for.

b.

Ved temperaturforhøjelse ≥38.0 grader i fødslen uden epidural/spinal overflyttes barnet til 105, hvis moderen ikke har kliniske tegn på chorioamnionit, og hvis barnet ikke har symptomer på infektion.
Barnet ses af pædiatrisk forvagt inden overflytning til 105.
Har moderen kun fået 1 dosis antibiotika i fødslen, tages CRP (hælprøve) ved fødslen, og når barnet er 12 og 24 timer gammelt.
Har moderen fået
2 doser antibiotika tages ikke CRP.
I begge situationer observeres barnet på 105 i 48 timer.
Fødegangsvagt vurderer, om moderen har kliniske tegn på chorioamnionit, og tager stilling til fortsat antibiotikabehandling.

c.

Ved temperaturforhøjelse ≥38.0 grader i fødslen og kliniske tegn på chorioamnionitis overflyttes barnet til Børn og Ungeafsnittet.
Det samme gælder, hvis barnet har klinske symptomer på infektion.
Barnet ses af pædiatrisk forvagt.
Der tages CRP ved fødslen, og når barnet er 8, 16 og 48 timer gammelt.
Barnet observeres i 48 timer.
Der gives kun antibiotika TIL BARNET på indikation.

d.

Streptokokker gr. B:
Se særskilt instruks ”
Gruppe B streptokokker og graviditet”.

4.

Vedrørende CRP på barnet:

 

 

CRP >30 mg/ml: Pædiater tilkaldes til undersøgelse af barnet.
Der tages stilling til videre forløb inkl. hvornår næste CRP skal bestemmes.

 

Ved gestationsalder under 35 + 0 og temperaturforhøjelse hos mor i fødslen, overflyttes barnet til Børn og Ungeafsnittet.

 

Efter barnets fødsel individuel vurdering – sædvanligvis fortsætter moderen behandling med
Inj. Ampicillin
1 g x 4 i.v.
Inj. Metronidazol 500 mg x 3 i.v.
Amning tilladt.
Ved påvirket almentilstand suppleres eventuelt med Garamycin.

Se instruks ”
Antibiotisk behandling under fødslen
 

Godkendt i Obireno september 2015

Evidens:
DS0G obstetriske guidelines 2003: Feber under fødslen
Oracle I og II.

DS0G obstetriske guidelines 2012: Antibiotika