Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lokalanæstesiallergi udredning på Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

 

Introduktion:

Kæbekirurgisk Afdeling, AaUH modtager årligt henvisning på ca. 10 – 20 ptt. fra praktiserende tandlæger i Region Nordjylland med mistænkt allergisk reaktion overfor lokalanalgetika med det formål, dels at få afklaret om patienterne har allergi overfor det anvendte lokalanalgetikum, dels at få behandlet den odontologiske tilstand patienterne primært henvendte sig med. Aktuelle instruks beskriver håndteringen af disse patienter.

Visitation:

Varetages af Kæbekirurgisk Afdeling. Visiterende tandlæge afklarer – om muligt – karakteren og sværhedsgraden af de anafylaksisuspekte symptomer hos patienten, idet en stor del af disse patienter kun manifesterer vaso-vagale anfald uden manifeste kutane, respiratorisk eller gastrointestinale symptomer. Herefter aftaler visiterende tandlæge tid til provokationstest på H opvågningen og eventuel efterfølgende odontologisk behandling med H anæstesiolog på DECT tlf. 61871 eller 61700.

Provokationstest:

Patienten indlægges i Dagkirurgisk regi.

Udførende tandlæge og assisterende anæstesiolog aftaler, hvilket lokalanæstesimiddel man vil teste. Ved anamnestisk stærk mistanke mod et lokalanæstetikum (f.eks. lidokain) testes et alternativ (f.eks. bupiva-kain, prilocain eller mepivakain). Ved svag mistanke testes det mistænkte lokalanalgetikum.

  • • Patienten orienteres om testens udførelse og monitoreres med EKG3, SpO2, non-invasiv blodtryksmåling og i.v. adgang. Basis mastcelle tryptase kan evt. udtages fra venflon

  • • 2 x 1 ml af svageste kommercielt tilgængelige opløsning af det lokalanæstesimiddel der skal testes (f.eks. lidokain 10 mg/ml) fortyndes h.h. i 1000 ml isotonisk NaCl (til lidokain 0,01 mg/ml sv.t 1 promille) og 100 ml iisotinisk NaCl (til lidokain 0,1 mh/ml sv.t. 1 procent)

  • • Anæstesien forbereder flg. farmaka til behandling af anafylaksi: adrenalin 0,01 mg/l, adrenalin 1 mg/ml, inhalationsvæske ventoline 2,5 mg/ml (inhalationsystem klart), tavegyl 1 mg/ml, solucortef 250 mg/ml,

  • • Efter basismonitorering provokeres pt. med ½ ml testopløsning 1 promille intradermalt , hvorefter pt. vitalmonitoreres hvert 2½ minut og observeres for anafylaktiske reaktioner.

  • • Såfremt pt. ikke udvikler anafylaktiske symptomer efter 15 minutter testes pt. med 1/2 ml testopløsning 1 procent iintradermalt med efterfølgende monitorering som ovenfor.

  • • Er pt. fri for signifikante anafylaktiske symptomer efter yderligere 15 minutter anlægger tandlægen relevant ledningsanæstesi med det testede præparat i vanlig koncentration og dosis. Når anæstesien er sufficient udføres den planlagte tandbehandling under forsat observation af vitalparametre og evt. anafylaktiske manifestationer.

  • • Ved signifikante anafylatiske manifestationer indledes relevant behandling i.h.t bilag 1. Når tilstanden tillader tages mastcelle tryptase og pt indlægges på afsnit NHH til observation ind til næste dag i h.h.t bilag 2. Henvisende tandlæge visiterer herefter patienten videre til yderligere udredning på Lungemedicinsk Afdeling Aarhus Universistetshospital, att. Overlæge. Tina Skjold

 

Bilag 1. Anafylaksi – Symptomer og behandling. Forslag til nationale retnings-linjer. Institut for Rationel Farmakoterapi, 2011.

Bilag 2 PRI dokument: Anafylaksi hos voksne.

 

Finn Vestergård, Afdelingslæge, H-A-Kæbekirurgisk Anæstesiafsnit, AaUH.