Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Opgavetype: Gennemse – Clinical Suite huskeseddel

Nedenfor gives et eksempel på, hvordan du lægger et resultat til gennemsyn. Fremgangsmåden for at lægge et notat til gennemsyn hos en kollega svarer til fremgangsmåden for at lægge et resultat til gennemsyn, derfor vil dette ikke blive gennemgået.

Trin

Forklaring

Tast

 

Du kan lægge et notat, resultat eller EKG-svar til gennemsyn hos en kollega.

 

Start registrering

Du starter registreringen af resultatet i ’Registrer udførelse(u/ord)’. Her kan du se checkboksen ’afventer gennemsyn’.

 

Billede 4

Vælg kollega

Hvis du vinger af i checkboksen, vises en ny sektion, ’Afventer gennemsyn’, her skal du angive, hvilken kollega der skal gennemse dit resultat.
Det er ikke muligt at angive teams eller enheder.

 

Billede 5

 

Din dokumentationsstatus (se øverst i ovenstående skærmbillede) ændres automatisk til KLADDE ved registrering af et resultat og til UNDER UDARBEJDELSE, hvis det er en ordination, du er i gang med.

 

 

Gem registrering

Når du gemmer din registrering, vises der en ’Gennemse’-opgave på din pågældende kollegas Opgaveliste, både på patientfanen og på medarbejderfanen.

 

Billede 8

 

 

Sådan markeres opgaven gennemset

For at markere resultatet som gennemset skal din kollega højreklikke på opgaven og vælge ’Udfør opgave’. Herefter åbnes en detailvisning af resultatet, hvor der i funktionsmenuen (se nederst til højre i skærmbilledet) er tilføjet et nyt menupunkt, ’Markér som gennemset’.

 

Billede 16

 

Der vises nu en dialogboks, hvor din kollega skal vælge ’OK’.

 

Billede 17

 

’Gennemse’-opgaven er nu fjernet fra Opgavelisten, og dokumentationsstatus på interventionen er automatisk skiftet til GODKENDT. Fluebenet i den nye checkboks og den nye sektion ’Afventer gennemsyn’ vises ikke længere.

 

 

Historik

Hvis du klikker på historikken for resultat, vil du kunne se, at resultatet er blevet gennemset af en anden end den, der har registreret resultatet.

 

Billede 18

Tidsfrist

Det er muligt at definere en tidsfrist for udførelse af opgaver knyttet til en eller flere organisatoriske enheder.

 

 

Returner

’Gennem se’-opgaver kan overdrages og returneres, men kun til medarbejdere –ikke til teams eller enheder. Hvis du overdrager eller returnere opgaven, bliver medarbejderfeltet i ’Afventer gennemsyn’ opdateret med den nye ansvarlige medarbejder. Denne overdragelse og/eller returnering af opgave vil fremgå af opgavens historik.

 

 

Ændrer medarbejder

Hvis medarbejderfeltet på et notat eller resultat, der allerede ligger til gennemsyn, bliver redigeret, bliver den eksisterende ”Gennem se”-opgave slettet. Der oprettes derefter automatisk en ny ”Gennem se”-opgave med den nye medarbejder som ansvarlig for opgaven.

 

 

Erstatning af Færdiggør-opgave med Gennemse-opgave

Hvis der for et notat eller resultat i dokumentationsstatus UNDER UDARBEJDELSE findes en ”Færdiggør”-opgave på Opgavelisten, og notatet/resultatet redigeres og markeres som ”Afventer gennemsyn,” bliver ”Færdiggør”-opgaven slettet og erstattet af en ”Gennem-se”-opgave. Hvis notatet/resultatet redigeres igen, hvorunder markeringen ”Afventer gennemsyn” fjernes og dokumentationsstatus sættes til UNDER UDARBEJDELSE, bliver ”Gennem se”-opgaven slettet og erstattet af en ”Færdiggør”-opgave