Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patienter til endoskopi i GA

Journaler på patienter til endoskopi i GA på OP opbevares hos sekretærerne Dorrit / Vivi, som bringer journalen til mobiliseringen dagen før, undersøgelsen er planlagt.

Patienterne til endoskopi i GA på OP er registreret i Booking, på listen Kir Dagsprogram Skopi + OP

Patienten hentes i venteområdet ”De blå stole” og modtages af personalet i mobiliseringen.

Patienten identificeres og får armbånd på.

Patienten informeres om undersøgelsen og det forventede forløb:

 • • Koloskopi og/ eller gastroskopi på i GA på OP

 • • Ophold i opvågningsafsnittet

 • • Samtale med skoperende læge inden udskrivelse

 • • Skal afhentes af pårørende ved udskrivelse

 • • Udskrives direkte fra opvågningsafsnittet

Der spørges ind til faste/ tørste samt eventuel udrensningsforløb.

Følgende dokumenteres i Clinical

Find patienten i Clinical

 • • Vælg kontakten: Thy Kir Dagafdeling (Behandlingsansvar)

 • • Søg patienten via cpr.nr.

Opret problem: Koloskopi i GA / Gastroskopi i GA / Kolo- og gastroskopi i GA

Opret standardplan: Dagen for indgrebet og vælg:

 • • Patientidentifikation

 • • Faste og tørste

 • • Udskillelse før indgreb (kun for patienter til koloskopi)

Pårørende dokumenteres: Klik på patientens cpr.nr. ? stamoplysninger åbnes, vælg rediger og dokumenter patientens eget telefonnummer samt 2 pårørende.

Papirarket Information efter endoskopisk undersøgelse lægges i journalen.

Når patienter er klar til operation, ændres status i Bookplan: klar til OP

På OP

 • • OP-sygeplejersken henter patienten i mobiliseringen og beder patienten klæde om til OP-skjorte og eventuelt skopi-bukser. Patienten kan klæde om på toilet ved mobiliseringen, og får termotæppe omkring sig, mens han går til OP-stuen

 • • Ved behov kan personalet i mobiliseringen hjælpe patienten med omklædning

 • • Patientens ejendele medbringes på OP-stuen

 • • PVK anlægges af anæstesien, når patienten er hentet ind på OP-stuen

 • • Operatøren tilkaldes og hilser på patienten, eventuelle spørgsmål afklares

 • • Indgrebet dokumenteres som vanligt i Clinical

 • • Der bestilles en seng via ASCOM

Efter undersøgelsen

 • • Patienten flyttes i seng – HUSK patientens tøj/ ejendele

 • • Anæstesien følger og afleverer patienten i opvågningen

 • • Patienten tilbydes sandwich og kolde drikke, dette findes fra køleskabet i skopien´s spisestue. Maden bestilles af skopien

 • • Når patienten er vågen og klar til udskrivelse, kaldes operatøren, som informerer patienten om undersøgelsen, videre plan og udskriver patienten

 • • Sygeplejersken i opvågningen bestiller transport

 • • Ved behov for vejledning af patienter, for eksempel kræftpakkeforløb eller divertikler/ obstipation, kan opvågningspersonalet rådføre sig med skopiens personale