Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Regime efter luksation af hemi- eller total hoftealloplastik

Baggrund

Risikoen for luksation efter indsættelse af en primær THA er ca. 1%. Efter indsættelse af en hemialloplastik er risikoen op til 10%. En lukseret hofteprotese indicerer akut reponering. Efter reponering er der øget risiko for en fornyet luksation, hvorfor patienten underlægges hoftebevægerestriktion i 3 måneder.

Luksation kan være anterior eller posterior. Posterior luksation er langt den hyppigste. Et sidebillede af hoften bruges til at afgøre om luksationen er anterior eller posterior.

 

Reponering

 

Reponering kan foregå 2 steder:

1. Under rus i skadestuen.

2. Under general anæstesi på operationsgangen. Dette er indiceret hvis patient har co-morbiditeter som kontra-indicerer rus i skadestuen eller hvis reponering i rus ikke har været mulig.
 

I Hjørring er det kun muligt at reponere patienten på operationsgangen.
 

Inden reponering påbegyndes sikres der med røntgen, at patient har en protese, som det er muligt at reponere lukket (f.eks en alm. THA eller hemi). Der findes specielle proteser, som ikke kan reponeres lukket (f.eks. en constrained liner). Ved mindste tvivl om protesestatus skal bagvagt konfereres.
 

Der henvises til skadeinstruks vedr. reponering i rus.

Posterior luksation: Der udøves længdetræk på benet, mens hoften flekteres og indadroteres.
Anterior luksation: Der udøves længdetræk på benet, mens hoften ekstenderes og indadroteres.
 

Reponering af hoften dokumenteres med røntgen.

Såfremt protesen ikke kan reponeres lukket, tager bagvagt stilling til om speciallæge fra alloplastiksektoren skal kontaktes akut med henblik på akut åben reponering.

 

I forbindelse med reponering undersøges stabilitet af hoften. Dette journalføres.

 

Regime efter reponering – posterior luksation

Alle patienter, som har posteriort lukseret en hofteprotese, underlægges hoftebevægerestriktioner i 3 måneder:

1. Ingen fleksion over 90 grader.
2. Ingen adduktion over 0 grader.
3. Ingen indadrotation over 0 grader.

For yderligere beskrivelse henvises til instruks for ”Bevægerestriktioner”.

Patient, som reponeres i skadestuen, udstyres med en hoftebandage (Merete HipBrace). Denne bandage skal kun bruges ind til patient via fysioterapien/ergoterapien har fået udleveret hjælpemidler.

Patienter, som reponeres under indlæggelse, ses af fysioterapeut inden udskrivelse og behøver derfor ikke en hoftebandage.

 

Regime efter reponering – anterior luksation

 

Patienten instrueres i at undgå ekstension af hoften under samtidigt udadrotation af benet. Instrueres i at sove med pude under knæet for at undgå ekstension af hoften. En Don Joy låst i 30°-90° graders fleksion kan anvendes som temporært hjælpemiddel. Restriktionerne gælder i 3 mdr.

 

Ambulant opfølgning

Patienter, der reponeres under indlæggelse i Aalborg eller Farsø, vurderes til stuegang af speciallæge fra alloplastikfagområdet, som tager stilling til videre plan. Under indlæggelse instrueres patient af fysioterapeut/ergoterapeut. Såfremt der under indlæggelse ikke er mulighed for vurdering ved fysioterapeut samt udlevering af hjælpemidler, skal patient udstyres med en hoftebandage (Merete HipBrace) og henvises til subakut ambulant fysioterapeutisk vurdering.

 

Patienter, der reponeres i Hjørring eller i skadestuen, henvises til opfølgning jf. nedenstående.

 

Aalborg
Patient henvises til hofteambulatoriet i Aalborg til kontrol efter ca. 1 måned. Samtidigt sendes henvisning til ergoterapeutisk vurdering med henblik på snarlig ambulant indkaldelse. Her vil patienten blive grundigt instrueret i hoftebevægerestriktioner. Behovet for genoptræning vil ligeledes blive vurderet.

Henvisning til ambulant ergoterapi sendes via webpas med følgende tekst:

” Anterior/posterior luksation af hofteprotese. Behov for ergoterapeutisk vurdering af hjælpemiddel- og genoptræningsbehov”
 

Farsø
Patient henvises til kontrol i hofteambulatoriet i Farsø efter lægens anvisning.

Henvisning til fysioterapi og ergoterapi sendes via webpas med følgende tekst:
Fys: ” Anterior/posterior luksation af hofteprotese. Behov for fysioterapeutisk vurdering af genoptræningsbehovet”
Ergo:  ” Anterior/posterior luksation af hofteprotese. Behov for ergoterapeutisk vurdering”.

I dagtid kontaktes fysioterapeutisk tilkaldevagt (Tlf: 53842) og/eller ergoterapeutisk tilkaldevagt (Tlf: 53486) med henblik på akut vurdering.

Såfremt patienten er opereret inden for de sidste 6 uger, anføres der i skadekortet at patientens ambulante 6 ugers kontrol i Fysio- og Ergoterapiafdelingen skal flyttes til 3 mdr. efter luksationen.
 

Hjørring
Patient henvises til ambulant opfølgning i Aalborg efter ca. 1 måned.
Såfremt der under indlæggelse ikke er mulighed for vurdering ved fysioterapeut samt udlevering af hjælpemidler skal patient udstyres med en hoftebandage (Merete HipBrace) og henvises til subakut ambulant fysioterapeutisk vurdering i Hjørring.
 

Thisted
Patient henvises til ambulant opfølgning i Aalborg efter ca. 1 måned.
Såfremt der i skadestuen ikke er mulighed for vurdering af fysioterapeut, sendes der henvisning til subakut ambulant fysioterapi i Thisted
Henvisning til ambulant fysioterapi i Thisted sendes via webpas med følgende tekst:
” Anterior/posterior luksation af hofteprotese. Behov for fysioterapeutisk vurdering af hjælpemiddel- og genoptræningsbehov”

 

Forskningsprojekt
Hvis patienten indgår i et forskningsprojekt, skal der sendes kopi af skadekort eller epikrise til projektansvarlig.