Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rammeordinationer for medicinadministration for sygeplejersker ansat ved de specialiserede palliative teams, Region Nordjylland

Rammeordination

 

Præparat

Justering

Kommentar

OPOIDER

Fentanylplaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norspan plaster

 

Morfin depotpræparater
Oxycodonhydrochlorid depotpræparater

 

Morfin & Oxycodonhydroclorid

 

 

 

 

 

Oramoph oral opløsning 20mg/ml

 

 

 

 

 

 

Metadon

 

 

 

 

 

 

ANDRE ANALGETIKA

Paracetamol

 

 

NSAID

 

 

Gabapentin

 


P
regabalin (Lyrica®)

 

 

 

STEROIDER

Prednisolon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENZODIAZEPINER etc.

Diazepam (Stesolid®)

 

 

 

 

 

Lorazepam (Lorabenz®, Temesta®)

 

 

 

Zopiclon (Imoclone®, Imovane®, Imozop®)

 

Zolpidem (Nimadorm®, Stilnoct®)

 

Midazolam (Dormicum®)

 

 

 

 

ANTIMETIKA

Metoclopramid (Primperan®, Emperal®)
 

 

 

Esomeprazol (Nexium®)
Pantoprazol (Pantoloc®)
Lanzoprazol
 

Haloperidol (Serenase®)

 

LAXANTIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETIONSHÆMMERE

Buscopan

 

 

 

 

 

 

SVAMPEMIDLER

Fluconazol (Diflucan®)

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIRBEHANLING

Haloperidol (Serenase®)

 

 

Kan omkonverteres:

12 µg/t

 

25 µg/t

 

 

Kan øges:

Med 12 - 25 µg/t når p.n. forbruget af morfin er ca. 30 - 60 mg/døgn p.o.

 

Kan opstartes:5-10 µg/t

 

Kan indsættes og øges med 10 mg pr. dosering og/eller ændres med +/- 25%

 

 

P.n. doser kan øges til 1/6 af grundbehandling/døgn

 

P.n. dosis p.o. kan omlægges til inj./s.c. Dosis reduceres til ca. 50%

 

Kan indsættes efter
Døgnmorfinækvivalenter p. o.:
< 60 mg: 3-8 dråber
60-120 mg: 8-15 dråber
120-180 mg: 15-20 dråber
>180 mg: 20 dråber

 

 

Ved opstart konf. altid med læge
Kan øges med 2½ mg pr. dosering op til en given dosering på 20 mg x 3, kan der øges med 5 mg pr. dosering

 


 

 

Kan indsættes/øges til 4 g/døgn og uden videre seponeres


NSAID kan uden videre seponeres

 

Kan justeres 300 mg op eller ned/døgn. Opjustering med min. 3 døgns interval


Kan justeres 25 mg x 2 op eller ned/døgn. Opjustering med min. 3 døgns interval

 

 

Kan øges/reduceres i trin på
12,5 -25 mg/døgn

 

 

 

Kan omlægges til injektion s.c.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Kan indsættes som
tbl./supp./inj. S.c.
2,5 mg i dagtimer
5 mg til natten fast og p.n.
Kan øges med 50 %

 

 

Kan indsættes med
0,5 - 1 mg p.o./s.l. i dagtimer
1 - 2,5 mg p.o./s.l. til natten
Fast og p.n.
 

 

3,75 - 7,5 mg nocte p.o. kan indsættes fast og p.n.

 

5-10 mg nocte p.o. kan indsættes fast og p.n.

 

Ved opstart konf. altid med læge
Der kan jf. kliniske retningslinjer øges fra 1 – 2½ mg, hhv. fra 2½ - 5 mg ved behov

 

Kan indsættes fast som tbl. 10 mg x 3 eller 10 mg p.n. ell.
Kan omlægges til inj. 10 mg x 3 s.c. eller 10 mg s.c. p.n.

 

Kan indsættes med 20 mg
Kan indsættes med 40 mg
Kan indsættes med 30 mg
 

Kan indsættes med 1,25 mg x 2-3

 

Laktulose, magnesiumoxid, Movicol®, natriumpicosulfat, bisacodyl, Microlax®, klysma (inkl. olie) indsættes eller justeres efter almindelig praksis samt kliniske retningslinjer.

 

 

 

 

 

 

Kan indsættes
20 mg/ml 1 ml sc pn max x 6
 

 

 

 

 

 

 

Kan indsættes
100 mg/dg i 2 uger, og herefter reduceres til vedligeholdelsesdosis 50 mg dgl. Eller sep. ved ophør af kur

 

 

 

 

 

 

 

Kan indsættes med 1,25 mg x 2-3 eller PN

 

I stedet for Morfin 30 mg/døgn

p.o.

 

I stedet for Morfin 60 mg/døgn

p.o.

 

 

 

 

 

 

 

NB: Oxycodonhydrochlorid p.o. er 1,5 - 2 x mere potent end morfin p.o.

 

Kun til patienter, der allerede er i opioidbehandling 

 

Start altid med laveste antal dråber

Stor forsigtighed ved KOL og emfysem

 

 

 

 

 

 

Obs! Min. 3 døgn mellem dosisjustering

 

 

 

 

 

 

Seponer evt. ved høje doser opioid, men tilråd evt. p.n. op til max. 4 g/døgn

 

 

Max dosis 600 mg x 3 (konf. derefter med læge)

 

Max. Dosis 150 mg x 2 (konf. derefter med læge)

 

 

 

Patienter med hjernemetastaser og cerebral påvirkning eller tværsnits-syndrom kan øges op til 150 mg/døgn i èn dosis

 

Skal man omkonvertere fra Prednisolon til Medrol/ Solumedrol, skal Prednisolon-dosis reduceres med 20 %. I praksis vil man dog sige, at 25-50 mg Prednisolon konverteres til 40 mg Solumedrol s.c. og 100 mg Prednisolon til 125 mg. Solumedrol eller tbl. 100 mg Medrol

 

 

 

 

 

 

Start altid med mindste dosis

Stor forsigtighed ved KOL og emfysem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er der mistanke om delir er præparatvalget Serenase.
Konferer her med lægen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke ved mistanke om begyndende tarmstop eller parkinsonisme. Max. 30 mg/døgn (fast og p.n.) uanset administrationsvej
 

Ved samtidig steroid eller ulcus/refluxsymptomer

 

 

 

 

Ved mistanke om begyndende tarmstop seponeres Metoclopamid og peristaltikfremmere

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hosteinsufficiens i terminalstadiet med sekretraslen

 

 

 

 

 

 

 

OBS Interaktion med AK-behandling (konf. med læge)
Vedligeholdelsesbehandling til svækkede patienter i steroid -behandling.

Dosisreduktion ved nyreinsufficiens.

Ikke gives sammen med Simvastatin

 

 

Fremadrettet delirbehandling er i samarbejde med kontaktlæge og i henhold til kliniske retningslinje

 

 

Formål

Formålet er at facilitere og smidiggøre palliationen; ikke mindst at undgå unødige forsinkelser. Ansvaret for medicinordinationer påhviler lægerne, men den praktiske udførelse kan i et nærmere bestemt omfang, jf. vedlagte skema, uddelegeres til sygeplejersker ansat i de specialiserede palliative teams, Region Nordjylland. Sygeplejerskerne skal have gennemgået det 8 måneders undervisningsforløb som palliationssygeplejerske/teamsygeplejerske.
Medicinjusteringerne skal snarest, og senest først kommende hverdag, konfereres med en læge og dikteres og skrives i journalen. Lægen ordinerer medicinordinationen i Fælles Medicinkort (FMK). Medicinjusteringer kan nødvendiggøre udlevering af medicin.