Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

Prøvetagning på H-op og H-amb

 

 

Beskrivelse  

Beskrivelse til prøvetagningsprocedure samt forsendelse af prøver på H-OP og AMB.   

Det er et delt ansvar mellem lægen og sygeplejersken at der bliver kontrolleret overensstemmelse mellem EPJ og mærkat på de prøver som sendes. Følgende skal tjekkes: Navn, cpr. nr., tekst på prøve samt tal på stregkoden. 

  

Biopsier og væv  

Materiale: Væv/biopsier  

Udstyr: Præparatglas af passende størrelse (husk formalin x 10 - se senere) 

Forsendelse: Formalin. DOG OBS ved IMPRINT og FRYS (se forsendelse af dette længere nede i dokumentet). Små biopsier sendes på en millipore. Der skal 10 x formalin i glasset ift præparatets størrelse. 

Følgeseddel: Sendes via patologi i EPJ. (Grøn seddel hvis IT-systemet er ude af drift)  

Sendes til: Patologisk institut ASN  

Prøven lægges i forsendelseskassen (den blå bakke) i urent skyllerum på OP. Hvis det er en 24-timers prøve, lægges prøven i en brun pose lukket med ”patologisk institut” – klistermærke.  

 

 

Bronkialsekret 

Materiale: Bronkialsekret (der skylles typisk med 5 ml saltvand) Sekretet skal overhældes med fysiologisk saltvand.  

Udstyr: Grønt sugesæt med opsamlingsbeholder. 

Forsendelse: Forsendelsesglas med låg (fra det grønne sugesæt). 

Følgeseddel: Sendes via patologi i EPJ som cytologi (Grøn seddel hvis IT-systemet er ude af drift)  

Sendes til: Patologisk institut ASN   

Prøven lægges i forsendelseskassen (den blå bakke) i urent skyllerum på OP. Hvis det er en 24-timers prøve, lægges prøven i en brun pose lukket med ”patologisk institut” – klistermærke. 

 

 

Finnålsbiopsi 

Materiale: Væv fra nålepunktur (udstryges på objektglas)  

Udstyr: Objektglas med skrivefelt (der påføres patientens cpr. nr. med blyant), plastikbeholder til forsendelse af glassene, udstrygningsglas, spritswap, blyant, 20 ml sprøjte, grå kanyle og håndtag til sprøjten samt plaster. Evt beholder med vand til hvis der bruges Ultralydsscanner. 

Forsendelse: Objektglassene lægges i hver sin rille i plastikbeholderen. Beholderen lægges i en plasticpose for at beskytte prøven mod formalindampe. 

Følgeseddel: Sendes via patologi i EPJ som cytologi (Grøn seddel hvis IT-systemet er ude af drift)  

Sendes til: Patologisk institut ASN  

Prøven lægges i forsendelseskassen (den blå bakke) i det urene skyllerum på OP.  

Hvis det er en 24-timers prøve, lægges prøven i en brun pose lukket med ”patologisk institut” – klistermærke. 

 

  

Frys 

Meddele: Ringe patologisk Institut 65300 om morgenen og melde at vi senere sender et præparat til frysemikroskopi.  

Hav patientens navn og cpr.nr. parat.  

Prøvemateriale: væv  

Udstyr: Lille præparatglas af passende størrelse, NaCl og krølle, evt millipore 

Opbevaring: Præparatet sendes med en NaCl vædet krølle omkring. Hvis det er meget små præparater kan de ligges på millipore (må gerne vædes i NaCl) og derefter i Nacl vædet krølle - skal ligges forsigtigt omkring således præparatet ikke trykkes ind i krøllen.   

 

Følgeseddel: Sendes via patologi i EPJ. Ving af i FRYS. Husk at skrive: svar til lægens tlf. nr. i kommentarfeltet. 

 

Prøven lægges i en brun pose, hvorpå er sat en fortrykt seddel til FRYS + vedlagt taxakort  

Hvid frysemikroskopiseddel: Hvid seddel udfyldes og bliver på selve operationsstuen. Sedlen udfyldes med labels, præparat, klokkeslæt for forsendelsen  

Forsendelse: Ring til Taxa - 038794577 – følg tlf. svarerens anvisninger. Tryk 2990# og afvent elektronisk besked om, at taxa er bestilt. Læg på. Ring til Patologisk Institut (65300) og meddel, at der er bestilt taxa.  

Aflevering: Prøven afleveres til taxachaufføren ved hoveddøren ud til Hobrovej.  

Obs ved telefonisk svar: Lad gerne lægen selv tale med patologisk, hvis ikke muligt brug sikker kommunikation og gentag højt på stuen; Hvem taler jeg med, hvilken patient/cpr nr, hvilken prøve drejer det sig om, hvad er svaret og er der spørgsmål.  

  

Imprint  

Meddele: Ringe Patologisk Institut 65300 om morgenen og melde, at vi senere sender et præparat til imprint. Hav patientens navn og cpr nr. parat.  

Prøvemateriale: Væv eller glandler.  

Udstyr: Lille Præparatglas af passende størrelse, NaCl, krølle, evt millipore 

Opbevaring:  Præparatet sendes med en NaCl vædet krølle omkring. Hvis det er meget små præparater, kan de ligges på millipore (må gerne vædes i NaCl) og derefter i Nacl vædet krølle - skal ligges forsigtigt omkring således præparatet ikke trykkes ind i krøllen.   

Følgeseddel: Sendes via patologi i EPJ. Husk at skrive: IMPRINT i kommentarfeltet. 

Prøven lægges i en brun pose, hvorpå er sat en fortrykt seddel til IMPRINT.  

Forsendelse: Ring til Taxa - 038794577 – følg tlf. svarerens anvisninger. Tryk 2990# og afvent elektronisk besked om, at taxa er bestilt. Læg på. Ring til Patologisk Institut (65300) og meddel, at der er bestilt taxa.  

Aflevering: Prøven afleveres til taxachaufføren ved hoveddøren ud til Hobrovej.  

 

Definition af begreber  

FNA: finnålsbiopsi 

ASN: Aalborg Sygehus Nord  

 

Målgruppe 

Patienter der får foretaget prøver i øre-næse-hals specialet.

 

Formål  

Undgå utilsigtede hændelser ved prøveforsendelser.

  

Metode  

Der er ændringer i arbejdsgangene i forbindelse med overgangen til EPJ.  

Det er et tæt samarbejde mellem læge og sygeplejerske og der er fælles ansvar for at prøven sendes korrekt.   

Det er kirurg og usteril sygeplejerske, som sikrer, at rekvisition og labels på prøven stemmer overens på operationsstuen. 

I ambulatoriet er det undersøgende læge og sygeplejerske på stuen, som sikrer overensstemmelse mellem rekvisition og prøve.