Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

Blødning efter tonsillektomi

 

 

Formål
At sikre en korrekt, hurtig og ensartet behandling til patienter med blødning efter tonsillektomi.

 

Modtagelse


Plejepersonalet modtager patienten i afsnittet efter gældende instrukser for
modtagelse af akutte patienter.

 

Patienten med tonsil-efterblødning registreres i akut regi og modtages af skadeforvagt efter instruks for modtagelse af akutte patienter.

 

Prøver
Akutprofil inklusiv: BAC-test, Hgb, væsketal, koagulationstal
 

Behandling

A. Airway
Er luftvejene:

 • • frie og sikre?

 • • truede?

 • • obstruerede?

Ved truende luftvej, risiko for aspiration kontaktes anæstesibagvagten. Der sikres frie luftveje, eventuel intubation og udtamponering af svælget for at sikre hæmostase.

 

B. Breathing

 • • ilt til saturation over 95

 • • patienten skal eventuelt sidde op ved vejrtrækningsbesvær

 • • overvej syre-/ basestatus

 • • revurdér A og B

 

C. Cirkulation

IV-adgang og IV-behandling efter cirkulatorisk tilstand. Ved tegn på hæmoragisk chok kontaktes anæstesiologisk bagvagt

 

D. Disability

Cerabral status.

Vurder patientens bevidsthedsnivau ud fra Glascow Coma Scale.

 • • Patienten skal holde absolut sengeleje, have hovedgærdet op og sutte på is. Skal holdes fastende, indtil det er afgjort, om der er indikation for hæmostaseoperation i GA

 • • Tonsilleje inspiceres. Der er skal altid kontaktes ØNH-bagvagt på AAUH vedrørende videre behandlingsplan og eventuel overflytning til specialafdeling

 • • Hvis patienten er konfereret med Aalborg og ikke skal overflyttes, men fortsat har behov for indlæggelse, kan han indlægges i Akut sengeafsnit med henblik på udskrivning næste dag

 • • Hvis der findes indikation for overflytning, skal anæstesiologisk bagvagt kontaktes med henblik på planlægning af transport