Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Comfort-Neo–scoring af neonatale børn

Beskrivelse

Fremgangsmåde:

Se bilag.

 

ComfortNeo:

Barnet observeres i 2 minutter og scores for det værste, man har set inden for de enkelte områder (se bilag) i løbet af de 2 minutter undtagen indenfor området ”Muskeltonus”, som er en samlet vurdering over de 2 minutter.

Man skal ikke forstyrre barnet under scoringen. Det vil sige, at barnet ikke berøres umiddelbart før og under scoringen.

Bemærk: Området ”Gråd” skal vælges, da området ”Respiratorisk Respons” kun gælder for intuberede børn.

Der udregnes en samlet score ved at lægge tallene sammen. (det gøres automatisk i EPJ)

Barnets diagnose og medicinering noteres på skemaet under ”oplysning om barnets medicinering/behandling” og under ”oplysning om barnets tilstand”.

Scorer barnet første gang mindst 8 eller højst 14, kan scoring ophøre, såfremt barnet ikke skal have lavet opfølgende scoringer som beskrevet nedenfor.

Scorer barnet over 14, skal det udløse intervention. Scorer barnet under 8, skal det tilses af en læge, da det kan være tegn på cerebral påvirkning.

Hvis barnet scorer over 14, skal barnet scores igen 1 time efter intervention. Intervention kan bestå i mad eller anvendelse af de øvrige NIDCAP-principper. NIDCAP - NIDCAP (som HMH, beskyttelse mod skarpt lys eller høje lyde, en sut eller noget at gribe i, lægges i ”rede”) evt. smertestillende medicin.

Hvis barnet scorer under 8, kan det skyldes cerebral påvirkning (eller oversedering). Derfor skal barnet tilses af læge. Scores igen efter 1 time.

 

NRS:

Skalaen nederst på bilaget

Efter Comfort-neo-scoring foretages en subjektiv faglig vurdering udfra NRS-skalaen. Ved NRS-score over 4 bør der interveneres.

Definition af begreber

ComfortNeo: Skala til måling af velvære og smerter hos alle nyfødte indtil 28 dage efter terminen.

NRS: Numerisk Rating Scale. En Skala fra 0 – 10 til brug ved vurdering af smerter og distress hos barnet.

0 = ingen smerter eller distress, og 10 = værst mulige smerter eller distress.

HMH: Hud mod hud. https://pri.rn.dk/Sider/18470.aspx

NIDCAP: Newborn Individualized Developmental care and assessment program.

Målgruppe – modtagelse

Alle nyindlagte neonatale børn skal scores inden for de første 24 timer.

Følgende børn skal have lavet opfølgende scoringer.

  1. 1. Børn, der har scoret > 14 eller < 8.

  2. 2. Børn, der har været igennem en hård fødsel.

3. Børn, der er forløst med kop eller har fractur, hæmatom eller andet.

4. Børn, som får fast smertestillende medicin eller smertestillende PN-medicin.

5. Børn, der skal udsættes for eller har været udsat for specielle smerteforvoldende procedurer som lumbalpunktur eller pleuradrænage eller andet.

6. Børn i antibiotisk behandling eller infektionssuspekte børn.

7. Børn, der ændrer adfærd under indlæggelsen.

8. I tvivlstilfælde skal tvivlen komme barnet til gode, og der skal score

Børn, der har været udsat for en hård fødsel scores med 4-6 timers interval det første døgn.

Når der gives fast smertestillende eller smertestillende PN-medicin, scores der efter forventet effekt, dvs. efter 1-2 timer og efter forventet aftagende effekt dvs. efter 4-8 timer.

Der scores ikke i forbindelse med smertevoldende procedurer, som vi i forvejen har en handlingsplan omkring (f. eks. sukkervand).

Formål

At sikre de indlagte neonatale børn størst mulig velvære og mindst mulig smerte.

 

Referencer

NIDCAP - NIDCAP

International anerkendelse til Neonatalklinikken for at sætte barn og familie i fokus i alle tænkelige sammenhænge (rigshospitalet.dk)