Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af registreringsskemaer på Hæmatologisk afd 7V

Formål

Ensartethed i brugen af væske-, diurese- og kostregistreringsskemaer.

Fokus på hvordan skemaerne bruges og til hvilket formål, med henblik på at optimere og højne kvaliteten af vores basissygepleje til gavn for patienten.

Mål

At grundlæggende observationer noteres og registreres korrekt i Clinical Suite.

Væskeskema

 • • Ved væskeregistrering SKAL der oprettes en sygeplejehandling i Clinical Suite, hvor årsagen til registreringen oplyses, + evt. seponeringsdato, hvis den kendes. Derudover skal det noteres på cybertavlen.

 • • Husk at påføre navn, stue og dato. Skemaet sidder som udgangspunkt på sengegavlen hos patienten, og det er personalet, der registrerer. Ellers ligger skemaet på sengebordet, hvis patinten er oplært i selv at føre det.

 • • Væskeregistreringen går fra kl. 22 til kl. 22 dagen efter. (der bruges dato for ’den hele dag’)

 • • AV er ansvarlig for at ajourføre væskeskemaet og tage det med ind på kontoret inden vagten slutter.

 • • NV er ansvarlig for at afstemme og registrerer under ”Kost/væske” i Clinical Suite.

 • • VIGTIGT at rette datoen til dagen før, hvis registreringen i Clinical Suite først sker efter midnat.

 • • NV er ansvarlig for at opstarte nyt skema og lægge det ind til patienten.

 • • DV er ansvarlig for seponering, hvis behovet ophører (inkl. afslutning af spl.handling og ajourføre cybertavlen)

Udvidet væskebalance(UVB)

 • • Skal som hovedregel være lægeordineret. Husk at spørge om evt. seponeringsdato.

 • • UVB SKAL stå på cybertavlen og SKAL fremgå som spl. handling i Clinical Suite, hvor også årsag og evt. seponeringsdato skrives. Brug i dette tilfælde altid skemaet ”VÆSKE registrering po/iv”,

 • • HUSK at notere i.v.-væsker, sondemad, Kabiven, blodprodukter m.m.

 • • Skemaet sidder som udgangspunkt på sengegavlen hos patienten, og det er personalet, der registrerer. Ellers ligger skemaet på sengebordet, hvis patienten er oplært i selv at føre det.

 • • UVB udløser selvsagt en diuresemåling (skema opsættes i skyllerummet), inkl. måling af fæces, hvis muligt.

 • • Væskeregistreringen går fra kl. 22 til kl. 22 dagen efter.

 • • AV er ansvarlig for at ajourføre væskeskemaet og tage det med ind på kontoret inden vagten slutter.

 • • NV er ansvarlig for at afstemme og registrerer under ”Kost/væske” i Clinical Suite. Husk også diurese, perspiration og fæces.

 • • VIGTIGT at rette dato til dagen før, hvis registreringen i Clinical Suite først sker efter midnat.

 • • NV er ansvarlig for at opstarte nyt skema og lægge det ind til patienten.

 • • DV er ansvarlig for seponering, når behovet ophører (inkl. afslutning af spl.handling og ajourføre cybertavlen).

Diureseskema

 • • Diureseskema opsættes på skabet i skyllerummet.

 • • Døgnet tæller fra kl. 22 til kl. 22 dagen efter.

 • • Husk at påføre navn, stue og dato.

 • • Diuresemåling SKAL skrives som spl. handling i Clinical Suite og ajourføre cybertavlen

 • • AV er ansvarlig for at tømme bækkener, kolber og kateterposer inden vagten slutter og føre dette på sedlen.

 • • NV er ansvarlig for at udregne og registrere de samlede mængder under ”Kost/væske” i CLINICAL SUITE.

 • • VIGTIGT at rette dato til dagen før, hvis registreringen i Clinical Suite først sker efter midnat.

 

 

Kost- og væskeregistrering

 • • Husk at påføre navn, stue og dato.

 • • Skemaet sidder som udgangspunkt på sengegavlen hos patienten, og det er personalet, der registrerer. Ellers ligger skemaet på sengebordet, hvis patienten er oplært i selv at føre det.

 • • Kost- og væskeregistrering går fra kl. 22 til kl. 22 dagen efter.

 • • AV er ansvarlig for at ajourføre skemaet og tage det med ind på kontoret inden vagten slutter. Husk også at påføre evt. sondemad og Kabiven.

 • • NV er ansvarlig for at afstemme og registrerer under ”Kost/væske” i Clinical Suite.

 • • VIGTIGT at rette dato til dagen før, hvis registreringen i Clinical Suite først sker efter midnat.

 

Pleura- og Ascitesdræn

 • • Når dræn anlægges, SKAL det noteres på cybertavlen, og der SKAL føres skema til registrering af produktion. Skemaet hænger på skabet i skyllerummet, herpå skal noteres, hvad der kastes.

 • • NV er ansvarlig for at tælle sammen og skrive en status på, hvor meget drænet har produceret, så DV har det til stuegang.

 

Diuresemåling til creatinin clearance

 • • Skal være lægeordineret. Kan opstartes på alle tider af døgnet.

 • • Husk at påføre navn, stue og dato.

 • • Der opsættes et skema et skema på skabet i skyllerummet, opsamlingsdunken står på udsugningsbordet i skyllerummet med navn, dato og starttidspunktet påført.

 • • Den, der er på vagt, når døgnurinopsamlingen slutter, sørger for at få optalt mængden, udskrevet blanket i Labka og få sendt urinprøve (se Nyre-Kreatinin-Clearance (døgn) eller laboratorievejledningen ved tvivl).