Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PEG-sonde, Gastrostomisonde, anlæggelse ved ambulante patienter på Aalborg Universitetshospital (Hobro, Aalborg)

 

Beskrivelse

Formål

Ansvarsfordeling

Henvisning til anlæggelse af PEG sonde

Forberedelse ift. ernæring (2 forløb)

PEG anlæggelse i Hobro

Opgaver, som udføres i Hobro

Opfølgning kommunalt

Referencer

 

Beskrivelse

At beskrive ansvarsfordeling og arbejdsfordeling ift. patienter, som får anlagt en PEG sonde ambulant på Aalborg Universitetshospital.

 

Definition af begreber

PEG-sonde (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi).

 

Formål

At sikre de ambulante patienterne sufficient ernæring i overgangen fra hospital til kommune.

 

Ansvarsfordeling

Signatur forklaring

EL = Egen læge

KD = Kommunal diætist/ kommunalt ernæringsteam

KP = Kommunalt plejepersonale

P = Plejepersonalet på hospitalet

L = Læge på hospitalet

D = Diætist på hospitalet

KS = Koordinerende sygeplejerske i kommunen

 

Henvisning til anlæggelse af PEG sonde

Der anlægges gastrostomisonde på Aalborg Universitetshospital. Dette udføres elektivt på Mave- og Tarmkirurgisk operationsgang i Aalborg, samt på Kirurgisk Dagafsnit i Hobro.

En ambulant patient henvises af egen læge via web pas ud fra følgende struktur, som er besluttet i Region Nordjylland (EL).

Alle planlagte og ukomplicerede forløb udføres i Kirurgisk Dagafsnit i Hobro, Aalborg Universitetshospital.

De akutte og komplicerede forløb foretages på Aalborg Universitetshospital Syd.

Ifm. bookning af tid til patienten sendes besked via E-brev til koordinerende sygeplejerske i kommunen indeholdende oplysninger om anlæggelsestidspunkt samt de præoperative forberedelser (P).

Når en patient henvises til ambulant anlæggelse af PEG sonde henvises patienten også til kommunal diætist mhp udarbejdelse af sondeernæringsplan. I henvisningen skal patientens højde og vægt fremgå. (EL).

Grøn recept udarbejdes til patienten. Gerne uspecificeret ift. sondeernæring, så der kan ændres produkt ved behov (EL).

 

 

Forberedelse ift. ernæring (2 forløb)

 1. 1. Patient med nasalsonde

Ernæringsplan er udarbejdet. Sondeernæring findes i hjemmet (KD/KP).

 1. 2. Patient uden nasalsonde

Kommunal diætist udarbejder en ernæringsplan til patienten.

Hjemmesygeplejersken bestiller sondeernæringsprodukter + remedier til patienten i hjemmet inden den ambulante sondeanlæggelse (KD/KP).

 

PEG anlæggelse i Hobro

Idet man i Hobro (ambulant instans) kun har til opgave at anlægge selve sonden, skal følgende ting være i orden før operationsdagen:

 • • Sammen med henvisning (fra sygehusafdelinger) skal følge udfyldt præ-skema (se bilag). OBS evt. pausering af blodfortyndende medicin. Blodprøver må max. være 14 dage gamle, ellers måles nye på dagen. Kan faxes til 97652624. Hvis henvisningen kommer fra egen læge, tager vi blodprøver og udfylder præ-skemaet på operationsdagen.

 • • Der skal af henvisningen fremgå, at henvisende instans har lagt en plan for ernæring og eventuelt pleje af sonde ved udskrivelse, og om patienten skal udskrives til hjemmet eller andet afsnit efter sondeanlæggelsen (EL/KD).

 

Opgaver, som udføres i Hobro

 • • Der tages EKG, hvis patienten er 70 år og derover

 • • Der måles blodsukker, hvis patienten har diabetes

 • • Der måles INR, hvis patienten er i Marevan- Marcoumarbehandling

 • • Følgende værdier måles, hvis de mangler: højde, vægt, blodtryk, puls, SAT-måling og urin-stix

 • • Der udføres anæstesitilsyn

 • • Plejepersonalet observerer patienten, til vedkommende er stabil efter operationen

 • • Plejepersonalet sender skriftlig vejledning om pleje af sonden samt en sprøjte med patienten hjem

 • • Hvis henvisende instans har bestilt hjælp via kommunens hjemmepleje og/eller diætist følger plejepersonalet op med korrespondance via E-brev på relevant område med angivelse af sondetype og nummer samt beskrivelse af forløbet i kirurgisk dagafsnit

 • • Opstart af sondeernæring foregår efter plan fra henvisende instans, men startes ikke op i kirurgisk dagafsnit

 • • I de tilfælde, hvor der undtagelsesvis, IKKE er lavet aftale omkring ernæring, sender plejepersonalet en ”standard ernæringspakke til 5 dage” med patienten hjem samt kontakter kommunens diætist via E-brev med henblik på at få lagt en ernæringsplan

 • • Plejepersonalet i Hobro bestiller hjemtransport efter behov (P)

 • • Hospitalets diætist i Hobro sikrer, at der er altid findes ” standard ernæringspakke” i Kirurgisk Dagsafsnit. I Aalborg kontaktes diætist tilknyttet Mave- og Tarmkirurgisk speciale (D).

 

Opfølgning kommunalt

 • • Den kommunale diætist følger op på patientens ernæringstilstand efter behov (KD)

 • • Hjemmesygeplejerske tilkobles altid til skift af forbinding ved indstikssted (KS)

 • • De kommunalt gældende vejledninger ift. observation af indstikssted samt anvendelse af PEG sonde til sondeernæring gøres tilgængeligt i patientens hjem (KS)

 • • Ved problemer med sonden eller spørgsmål kan Mave- og Tarmkirurgisk Ambulatorium (97661100) kontaktes, hvis det er dag tid 8-15. Ellers kontaktes skadestuen (KP)

 • • Omlægning til ny sonde (fra plade til ballon) henvisning til visitationen i Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg (EL)

 • • Udskiftning af ballonsonde kan gøres af hjemmesygeplejerske (KS)

 

Referencer

Relevante PRI dokumenter gældende for Aalborg Universitetshospital:

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Udskrivelse med sondeernæring