Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Instruks for høreprøve og høreapparattilpasning

Høreprøve

 

 1. 1. Henter journal

 2. 2. Slår patienten op i auditbase og bookplan evt. clincalsuite ved gengangere

 3. 3. Henter patient i venteværelse

 4. 4. CPR tjekker

 5. 5. Forklare hele forløbet

 6. 6. Kigger i ørene (hvis der er cerumen skal det fjernes af Ørelæge)

 7. 7. Vejledning i angivelse

 8. 8. Gir høretelefoner på (husk at vende dem rigtigt)

 9. 9. Tester luftledening (husk 3 Khz)

 10. 10. Tester SRT Speech Reception Threshold

 11. 11. Tester DS Discrimination Score

  • • DS i fritfelt ved mistanke om støjskade

 12. 12. Laver benledning (husk 3 Khz)

 13. 13. Laver Tymp. + reflekser

  • • Evt. UCL.

 14. 14. Snakker høreapparats behandling

 15. 15. Ved P patienter gives kort med Ha behandling

 16. 16. aud. Ligges ind til CL, hvis noget er meget ændret.

(Rækkefølge på overnævnte handleplan kan variere alt efter høretabet)

 

HAT (Høreapparats tilpasning)

 

 1. 1. Henter journal

 2. 2. Slår patienten op i auditbase og clincalsuite (læser læge notat)

 3. 3. Henter høreapparater og samler disse

   1. i. Evt. propper

 4. 4. Henter patient i venteværelse

 5. 5. CPR tjekker

 6. 6. Forklare hele forløbet

 7. 7. Indstiller høreapparater til patient

  • • Indstiller akustik

  • • Køre feedbacktest

  • • Vælger rationale (NAL1 som regel)

  • • Tester lyde

  • • Justere ind efter patientens tilbage meldinger

  • • Lave programmer

   1. i. Står oftest enten i auditbase eller i lægenotat, hvilke. Ellers spørges ind til dette.

   2. ii. Husk evt. masker program ved tinnitus patienter

  • • Indstiller knapper

  • • Tester advarsels og bip lyde i høreapparatet

   1. i. Udfylder brugs anvisning

  • • Laver garanti seddel (med forklaring)

  • • Hurtig gennemgang af tilbehør (hørevejl. Tager sig af resten)

  • • Evt. installering af app.

  • • Evt. EK tid

 

Efter kontrol / justering (EK)

 

 1. 1. Henter journal

 2. 2. Slår patienten op i auditbase og clincalsuite (læser læge notat audiologi assistent notat)

   1. i. Henter evt. ekstra tilbehør som er lavet / bestilt.

 3. 3. Henter patient i venteværelse

 4. 4. CPR tjekker

 5. 5. Justere Høreapparater

   1. ii. Evt. aktivere masker program.

 

 

 

Indikatorer og tærskelværdier

Normal hørelse er mellem 0-20 dB over alle Frekvenser.

 

Målgruppe – modtagelse

Disse retnings linjer omhandler patienter på Høreklinikken

 

Formål

Formålet med høreprøven er at indikere om der er behov for høreapparats behandling ved patienten.

Formålet ved HAT er og hjælpe patienten med høre problemer.

Formålet med EK er at afhjælpe problemer ved Høreapparaterne.

 

Problemstilling

Svært ved at høre.