Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlån af medicin mellem afsnit på Aalborg UH, Thisted

Afsnit kan ved akut behov, typisk uden for sygehusapotekets åbningstid, låne medicin hos hinanden. Lægemidler, der lånes, bør ikke omhældes og opbevares i uoriginal emballage

Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt at opbevare lægemidler i uoriginal beholder, skal der anvendes medicinkuvert.

Kun § 4 medicin og benzodiazepiner registreres. Der registreres præparatnavn, styrke og mængde, samt afsnit og alias på de personer, der låner og/eller udlåner medicin.

 

Instruksen følger den af lægemiddelkomitéen udarbejdede  Medicinering - Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin.

 

Instruksen indebærer følgende:

Lægemidler kan lånes mellem afsnit og ambulatorier fx udenfor Sygehusapotekets åbningstid, i forhold til økonomisk besparelse eller i situationer, hvor rekvirering fra Sygehusapoteket ikke kan vente. Anvend evt. ”Hvem har lægemidlet”

Den person, der står for udlån, er ansvarlig for

 • • At udlånt lægemiddel så vidt muligt opbevares i original emballage. Såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en passende beholder, og mærkes med:

o præparatnavn

o lægemiddelform

o styrke

o ophældningsdato

o udløbsdato

o batchnr.

o initialer for den person, der har ophældt lægemidlet.

o det skal vurderes, om lægemidlet er egnet til opbevaring i uoriginal emballage i forhold til påvirkning af lys, fugt og luft.

 

 • • At udlån af euforiserende lægemidler (§4) noteres på blanket Lån af Morfika og gemmes i mindst 12 mdr. Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde, navn på den person og det afsnit/ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer.

 

 • • Lave aftale om evt. tilbagelevering af lånt lægemiddel.

 • • Den person, der udlånes til, skal være kendt eller kunne identificeres via billede-id. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning.

 • • Ved mistanke om misbrug kontaktes nærmeste leder.

 

 

Den person, der står for indlån, er ansvarlig for

 • • at al indlånt medicin noteres i skema i mappen til indlån/ udlån af medicin fra andre afsnit. Mappen befinder sig i medicinrummet. Skemaet indeholder blandt andet initialer/alias på den person, der har lånt medicinen. Notaterne skal gemmes mindst 12 måneder. Registreringsskemaet til ind og udlån er vedlagt som bilag

 

I øvrigt gælder

De mest almindelige § 4 præparater fremgår af en liste i medicinrummet. Støder man på noget, der ikke fremgår på listen, skal det slås op i PRO medicin https://pro.medicin.dk/, hvor det vil fremgå hvorvidt det er et § 4 præparat eller ej.

 

Afsnitsleder har til ansvar i forbindelse med medicinskabskontrol at kontrollere listerne til hhv. ind- og udlån med henblik på at identificere evt. misbrug. 

 

  

 

Definition af begreber

Ved andre afsnit forstås i denne sammenhæng enhver enhed uden for det område, der er omfattet af nærmeste leders ansvarsområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsnit kan ved akut behov, typisk uden for sygehusapotekets åbningstid, låne medicin hos hinanden. Lægemidler, der lånes, bør ikke omhældes og opbevares i uoriginal emballage

Hvis det undtagelsesvis er nødvendigt at opbevare lægemidler i uoriginal beholder, skal der anvendes medicinkuvert.

Kun § 4 medicin og benzodiazepiner registreres. Der registreres præparatnavn, styrke og mængde, samt afsnit og alias på de personer, der låner og/eller udlåner medicin.

 

Instruksen følger den af lægemiddelkomitéen udarbejdede  Medicinering - Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin.

 

Instruksen indebærer følgende:

Lægemidler kan lånes mellem afsnit og ambulatorier fx udenfor Sygehusapotekets åbningstid, i forhold til økonomisk besparelse eller i situationer, hvor rekvirering fra Sygehusapoteket ikke kan vente. Anvend evt. ”Hvem har lægemidlet”

Den person, der står for udlån, er ansvarlig for

 • • At udlånt lægemiddel så vidt muligt opbevares i original emballage. Såfremt dette ikke er muligt, skal lægemidlet omhældes til en passende beholder, og mærkes med:

o præparatnavn

o lægemiddelform

o styrke

o ophældningsdato

o udløbsdato

o batchnr.

o initialer for den person, der har ophældt lægemidlet.

o det skal vurderes, om lægemidlet er egnet til opbevaring i uoriginal emballage i forhold til påvirkning af lys, fugt og luft.

 

 • • At udlån af euforiserende lægemidler (§4) noteres på blanket Lån af Morfika og gemmes i mindst 12 mdr. Notatet skal omfatte dato, præparat, styrke, mængde, navn på den person og det afsnit/ambulatorium, der udlånes til samt egne initialer.

 

 • • Lave aftale om evt. tilbagelevering af lånt lægemiddel.

 • • Den person, der udlånes til, skal være kendt eller kunne identificeres via billede-id. Tvivlstilfælde skal foranledige kontrolopringning.

 • • Ved mistanke om misbrug kontaktes nærmeste leder.

 

 

Den person, der står for indlån, er ansvarlig for

 • • at al indlånt medicin noteres i skema i mappen til indlån/ udlån af medicin fra andre afsnit. Mappen befinder sig i medicinrummet. Skemaet indeholder blandt andet initialer/alias på den person, der har lånt medicinen. Notaterne skal gemmes mindst 12 måneder. Registreringsskemaet til ind og udlån er vedlagt som bilag

 

I øvrigt gælder

De mest almindelige § 4 præparater fremgår af en liste i medicinrummet. Støder man på noget, der ikke fremgår på listen, skal det slås op i PRO medicin https://pro.medicin.dk/, hvor det vil fremgå hvorvidt det er et § 4 præparat eller ej.

 

Afsnitsleder har til ansvar i forbindelse med medicinskabskontrol at kontrollere listerne til hhv. ind- og udlån med henblik på at identificere evt. misbrug. 

 

  

 

Definition af begreber

Ved andre afsnit forstås i denne sammenhæng enhver enhed uden for det område, der er omfattet af nærmeste leders ansvarsområde.