Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler i situationer med en truende eller voldelig patient/pårørende

 

Formål

  • • At forebygge og mindske vold og trusler om vold i Neurologisk Afdeling

  • • At sikre tryghed og trivsel i personalegruppen

  • • At sikre fælles forståelse af og kendskab til hvordan vold og trusler imødegås

  • • At udveksle arbejdsmetoder til at håndtere vold og trusler

  • • At sikre at medarbejdere får hjælp og mulighed for at bearbejde voldelige episoder

 

Beskrivelse

Forholdsregler

Viser en patient eller pårørende udad reagerende adfærd så vend ikke ryggen til, men vær sikker på, at du har en flugtvej

Kald flere kolleger til – vær ikke alene med den aggressive patient. Vurdér om det provokerer mere end når der er få tilstede

Tilkald evt. portørerne (Nord: 66060, Syd: 66100). Hvis muligt oprettes opgave i Columna Opgavesystemet

Det kan være nødvendigt at tilkalde politiet på 112

Aggressionsdæmpende adfærd

Gå ikke for tæt på patienten/pårørende

Hold en kommunikation i gang

Det er meget godt at få den aggressive til at sidde ned (fremmer grounding)

At personalet er sammen hos patienten signalerer, at personalet har kontrollen over situationen, og kollegaernes tilstedeværelse støtter den person, som skal styre seancen

Vurder om den person, der er hos patienten, er den mest hensigtsmæssige ift. patienten. Nogle virker mere voldsfremmende end de dæmper

Forholdsregler ved verbal vold

Anvend ”Low arousal”, redskab til nedtrappende adfærd.

Skabe ro – forsøg at være rolig

Være opmærksom på øjenkontakt, afstand og tale

Vise omsorg – anerkendelse

Være tålmodig, undersøgende i sund og ydmyg respekt

Lyt til patienten, pårørende eller kollegaen

Yde praktisk hjælp

Bruge afledning – hvis muligt

Acceptere egne begrænsninger

Sige fra uden at afvise

Imødegå bebrejdelser og selvkritik

Snakke om svære episoder med kollegaer

Førstehjælp efter voldsepisode

Instruks vedrørende handlemuligheder ved og efter vold eller trusler om vold

Definition af begreber

Vold: Fysisk overlast i form af overgreb f.eks. slag, spark og bid. Når en medarbejder føler sig truet fysisk og eller psykisk og ved verbale trusler.

Referencer

Ingen angivet.