Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Promixin-inhalationsbehandling

 

 

 

 

 

 

Forebyggende inhalationsbehandling med colistin (Promixin®, Colistimethatnatrium) hos patienter med bronkiektasier

 

 

 

 

Formål

At beskrive en vejledende retningslinje for opstart af Promixin behandling hos patienter med kroniske lungeinfektioner inficeret med Pseudomonas aeruginosa.

 

Baggrund

Der er stadig stigende evidens for at behandling med Colistin (Promixin® eller Colomycin®)mindsker exacerbationsraten, bedrer lungefunktion og livskvalitet hos patienter med bronkiektasier, koloniseret med Pseudomonas Aeruginosa[1–3]. Behandlingen kan derfor overvejes til patienter, hvor lungefysioterapi relevant, rettidig antibiotika behandling ikke har kunnet forhindre hyppige akutte eksacerbationer, forringelse af livskvalitet og fald i lungefunktion.

Fordelen ved brug af inhalationsbehandling hos patienter med kroniske lungeinfektioner er den høje koncentration af medicin der ved inhalation vil finde vej til de konduktive luftveje hvor infektionen befinder sig [4]. Formålet med behandlingen er at reducere mængden af bakterier i luftvejssekretet og derved hyppigheden af akutte eksacerbationer, samt begrænse inflammation i luftvejene [5]

 

 

 

 

 

 

Promixin

Farmakologi

Promixin (Colistimethanatrium) virker ved at ødelægge bakteriernes cellevæg og virker derfor bactericidt på bakterier såvel i hvile som i vækstfase. Det er bredspektret og derfor virksomt overfor de fleste gramnegative stave (med undtagelse af Burkholderia cepacia og beslægtede arter, Proteus spp, Providencia spp. og Serratia spp. Endvidere erhvervet resistens ved Stenotrophomonas maltophilia og Achromobacter xylosoxidans). P. aeruginosa er sjældent resistent herfor, derimod er Haemophilus influenzae kun svagt følsomme.

 

Bivirkninger

Nedenfor nævnte bivirkninger er bivirkninger ved inhalation[7]

 

Almindelige (1-10%)

Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Kvalme, Opkastning.
Astma, Bronkospasme, Hæmoptyse, Oppression.
Artralgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Tinnitus.

Ikke almindelige (0,1-1%)

Tandsmerter.
Angst, Kramper, Somnolens.
Hypersensitivitet

Ikke kendt

Oral candidiasis

 

Indikation

Patienter med verificerede bronkiektasier, ≥3 exacerbationer/ år eller færre, såfremt disse forårsager betydende morbiditet, samt min 3 positive resultater fra ekspektoratprøver med Pseudomonas aeruginosa, foretaget over minimum 3 måneder[6]. Der er ingen indikation for behandling af patienter med KOL uden bronkiektasier og der er ingen indikation for behandling af patienter med pågående tobaksforbrug, da der i ingen af ovennævnte tilfælde er evidens for effekt af behandlingen.

 

Fremgangsmåde

Påbegyndelse af profylaktisk behandling bør kun iværksættes efter aftale med speciallæge i lungemedicin.

Profylaktisk inhalationsdosis er 1-2 MIE x 1 dagligt.

Der gøres opmærksom på, at benyttes Promixin i behandling af akut exacerbation forårsaget af P. aeruginosa infektion er dosis 1-2 MIE x 2-3 dagligt, og promixin bør ikke benyttes som monoterapi i forbindelse med den akutte exacerbation. Såfremt der benyttes promixin® i behandling af akut exacerbation forårsaget af P. aeruginosa bør man selvfølgelig ikke afvente 3 positive ekspektoratprøver.

 

Praktisk gennemførelse

Første Promixin inhalation bør foretages under indlæggelse og under overvågning.

Tilberedning af Promixin (se bilag 1).

Selve inhalationen bør foretages efter evt. fysioterapi og efter inhalation af evt. øvrige inhalationspræparater hvorved det sikres af luftvejsforholdende er optimeret forud for Promixin inhalationen så det kan virke mere effektivt.

Inhaleres over ca. 10 min via forstøverapparat opløst i 3-5 ml sterilt vand, se bilag 1 for vejledning i klargøring af inhalationsvæske.

Remedier nødvendige for gennemførsel af hjemmebehandling med Promixin, se bilag 2.

Ambulant opfølgning

Patienterne skal ses til ambulant kontrol hver 3. måned og der tages stilling til behandlingseffekt og indikation for fortsat behandling (reduktion i antallet af exacerbationer) efter 6 måneder og herefter hver 6. måned. Det er vigtigt, at patienterne indskærpes at indsende ekspektorat i forbindelse med evt. interkurrente lungeinfektioner i behandlingsperioden.

Tilskud

Der søges om individuelt tilskud hos Lægemiddelstyrelsen (påhviler ordinerende læge). Ansøgning skal indeholde kopi af KMA-undersøgelsessvar med fund af Pseudomonas aeruginosa samt plan for opfølgning i henhold til punkt 4.2.

 

 

Reference og litteratur

 

  1. 1. Haworth C, Foweraker J, Wilkinson P, Kenyon R, Bilton D. Multicenter Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial Of Promixin (Colistin) Delivered Through The I-neb In Patients With Non-CF Bronchiectasis And Chronic Pseudomonas Aeruginosa Infection. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2013; 187: A3511.

 

  1. 2. Haworth CS, Foweraker JE, Wilkinson P, Kenyon RF, Bilton D. Inhaled colistin in patients with bronchiectasis and chronic Pseudomonas aeruginosa infection. Am. J. Respir. Crit. Care Med. [Internet] 2014; 189: 975–982Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24625200.

 

  1. 3. Jimeno R, Navas B, Vaquero JM, Casas F, Padilla A, Gonzzlez-Moya E, Arenas M, Bioque JC, López-Campos JL, Cano S, Merlos S, Valido A. Effectiveness and adherence to treatment with nebulized colistimethate sodium (Promixin ® ) in non-cystic fibrosis bronchiectasis colonized by pseudomonas aeruginosa (PsA): Eur. Respir. J. [Internet] 2015; 46: PA361Available from: http://erj.ersjournals.com/lookup/doi/10.1183/13993003.congress-2015.PA361.

 

  1. 4. Littlewood KJ, Higashi K, Jansen JP, Capkun-Niggli G, Balp MM, Doering G, Tiddens HAWM, Angyalosi G. A network meta-analysis of the efficacy of inhaled antibiotics for chronic Pseudomonas infections in cystic fibrosis. J. Cyst. Fibros. [Internet] European Cystic Fibrosis Society.; 2012; 11: 419–426Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcf.2012.03.010.

 

  1. 5. Bronkiektasier [Internet]. Available from: http://www.lungemedicin.dk/fagligt/41-bronkiektasi.html.

 

  1. 6. Pasteur MC, Bilton D, Hill AT, British Thoracic Society Bronchiectasis non-CF Guideline Group. British Thoracic Society guideline for non-CF bronchiectasis. Thorax [Internet] 2010; 65 Suppl 1: i1-58Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20627931.

 

  1. 7. www.pro.medicin.dk