Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patientens Team – Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Med det formål at opfylde målene om kontinuitet, involvering og koordination har Kæbekirurgisk Afdeling implementeret nedenstående procedurer og tiltag. Idet Kæbekirurgisk Afdeling løbende har haft fokus på det optimale patientforløb, er der overvejende tale om tiltag, der allerede før projektet ”Patientens Team” blev introduceret, var en naturlig del af afdelingens politik.

 

  1. 1. Det tilstræbes at patienten møder de samme personer i sit forløb: Den patientansvarlige tandlæge samt den sygeplejerske, der har været involveret i patientforløbet. Oplysningerne registreres i EPJ af tandlægen (ikonet med de to personer)

    1. a. Ved indgreb i lokalanæstesi: Den behandlende tandlæge er patientansvarlig. Sygeplejersken, der har deltaget i indgrebet er en del af patientens team. Der udleveres et kontaktkort med navne på den patientansvarlige tandlæge - og sygeplejerske. Patienten og evt. pårørende informeres også mundtligt om kontaktpersonerne.

    2. b. Ved indgreb i generel anæstesi: Den behandlende tandlæge er patientansvarlig. Sygeplejersken der har deltaget i indlæggelsessamtalen er en del af patientens team. Der udleveres et kontaktkort med navne på den patientansvarlige tandlæge - og sygeplejerske. Patienten og evt. pårørende informeres også mundtligt om kontaktpersonerne.

  2. 2. Ved ambulante besøg er tandlægen, der optager journal patientansvarlig. Eventuelle kontrolbesøg herefter tilsættes så vidt muligt hos den patientansvarlige tandlæge. Overgår patienten fra et ambulant forløb til et indgreb i lokal- eller generel anæstesi overgår patientansvaret jf. punkt 1.jf. stafettankegangen.

 

  1. 3. Patienten kan vælge at lade eventuelle pårørende være en del af patientens team. Ofte vil en patient være ledsaget af en pårørende, og med mindre patienten udtrykker ønske om andet, vil den pårørende indgå i patientens team.

 

  1. 4. Den patientansvarlige tandlæge videreformidler kontakten til praktiserende læge/ tandlæge.

 

  1. 5. Ved behov for hjemmesygepleje eller kontakt til sengeafdelinger er sygeplejersken, som er en del af patientens team, ansvarlig for at informationen videregives.

 

 

 

Kontrolbesøg efter indgreb i lokal- og generel anæstesi skal bookes ved den patientansvarlige tandlæge så vidt det er muligt. Hvis det ikke er muligt, informeres patienten om dette. Ansvaret for den eventuelt nødvendige koordination ligger fortsat hos den patientansvarlige tandlæge.