Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Konisation i Gynækologisk Ambulatorium - Vejledning

 

Beskrivelse

Ambulant konisation i lokal bedøvelse

Se - Konisation

Fremgangsmåde

Findes frem fra skab på stuen:

 • • 2 grønne stykker u/klæb (den ene på rullebord – den anden lægges over det udpakkede rullebord, og bruges efterfølgende til at lægge under patient)

 • • Diatermi sæt

 • • Neutralplade

 • • Kuglebrænder

 • • Loop el-knive (flere størrelser)

 • • Eddikesyre

 • • Stropper til ben sættes på GU-leje

 • • Formalinbeholder – 60 ml

 

Findes frem ude omkring:

 • • Konus instrumentsæt hentes fra rum P.05.017 (hyp.kontor) skab 3

 • • Konisationsapparat hentes på OP eller bestilles via Columna - Indstillet til : Monopolar 2: Bleandcut 40, Power Coag 40

 • • Udsugningsledning sættes til sug i væggen – Husk ikke fuld styrke

 • • Kolposkop (gammel model)

 • • Bedøvelse: 2 stk Citanest – Kanyle Dentotal – Protekta Sprøjte hylster (er i medicinrummet)

 • • Tomt stålskab bestilles via Columna fra OP

 • • Meche

 • • FFP2 masker

 

Klargøring

 • • Finde kande med vand og kande med saft samt engangskrus, sættes i vente niche

 • • Dække 1-3 rulleborde op

 • • Find loop elknive frem i alle størrelser

 • • Find sterile handsker frem til læge og spl

 • • Krøllerne hældes ud på sterilt stykke - Eddikesyre hældes op i det bæger krøllerne var i

 • • Sprøjte med Citanest gøres klar (ikke sterilt)

 

Procedure

 • • Patienten identificeres med navn og CPR ved indkaldelse til stuen (både læge og sygeplejerske skal høre CPR)

 • • Tjekke at patienten har taget smertestillende hjemmefra, ellers gives paracetamol og NSAID.

 • • Patienten informeres ved læge om indgreb, risiko, forholdsregler samt opfølgning hos egen læge efter 6 måneder. Sygeplejerske udleverer udskrivningsbrev – se referencer

 • • Patienten klæder om

 • • Læge og sygeplejersker anvender FFP2 masker.

 • • Grønt sterilt stykke lægges på GU-lejet inden patienten lægger sig, ben spændes fast.

 • • Neutralplade påsættes patientens lår.

 • • Olie hældes over speculum

 • • Indgreb udføres

 • • Hele konuspræparatet lægges i hel tilstand i formalinbeholder, der klargøres med stregkode og navnelabel. I forbindelse med, at læge udfylder patologi rekvisitionen, tjekkes patientens navn og CPR endnu engang - sygeplejersken tjekker, at det stemmer overens med label på formalinbeholderen, som sættes i skyllerum på Gyn. Amb. til afhentning v. portør. Tjek der er skrevet ”konus” på label.

 • • Hvis der oplægges gaze-meche, informeres patienten om at fjerne meche efter 2 timer, der udleveres engangshandske til patienten.

 • • Patienten venter efter indgrebet i 30 min i niche ved stuen. Inden patienten må gå, tjekker sygeplejerske eller læge patientens velbefindende.

 • • Efter hver patient tørres kolposkop og konisationsledningerne af med sæbe/vand klude.

 • • Instrumenter skylles inden de lægges i samme kasse – særlig opmærksomhed på at andenæbbene også skal skylles igennem ”røg-røret” - og sættes i skab til Sterilcentralen

 

Portør kommer jævnligt og henter præparaterne i skyllerummet.

 

Oprydning

 • • Konisationsapparatet køres rengjort retur til OP, filter smides ud.

 • • Indlæggelsessedlerne der er i instrumentkasserne, den ene lægges i plastiklomme i skabet til Sterilcentralen, den anden lægges i konus-skab på hyp.kontor/seddel med etiketter kan også bruges (så vi kan tjekke vi får det korrekte retur).

Husk grønt mærke med ”gyn amb” sættes på skabet.

 • • Kolposkop rengøres, ubrugte ting fjernes fra stuen.

 • • Via Columna bestilles det fyldte skab til Sterilcentralen.

 

Referencer

 • • Pjece: ”Keglesnit i livmoderhalsen på Gynækologisk Ambulatorium”, Pdf.center nr: KBUA01-113

 • • Udskrivningssamtale: ”Udskrivningssamtale efter keglesnit” , Pdf.center nr.: 80010860TA10_X27102.pdf