Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient med ildebefindende i umiddelbar nærhed af hospitalet


Beskrivelse

Indeværende instruks beskriver, hvordan man forholder sig, hvis en patient får et ildebefindende og evt. hjertestop i umiddelbar nærhed af hospitalet og får brug for assistance.


Fremgangsmåde

  • • Vedkommende, der opdager en person, der har behov for hjælp, kontakter personale med henvendelse om, at en borger er dårlig i umiddelbar nærhed af hospitalet.

  • • Receptionen kontaktes med angivelse af lokation for hændelse.

  • • Receptionen kontakter portør med de angivne oplysninger.

Portørens opgaver

  • • Medbring ilttaske og AED- hjertestarter

  • • Løb til borger, der har behov for hjælp

  • • Indled førstehjælp

  • • Ring 112, hvis der konstateres livløshed

  • • HLR 30:2 med ilt og luftvejshåndtering

  • • Tag AED i brug og fortsæt, til Falck når frem.

  • • Over 10 min. ventetid og behov for hjælp: kald hjertestopteamet

 

Ved ilthunger

Giv ilt med iltmaske og pose på, og patienten kan køres ind på sygehuset evt. i kørestol eller via ambulancekælder.

 

Hvis patienten ikke har hjertestop
Hvis der ikke er behov for Falck/hjertestopteamet, klarer portøren selv opgaven med at hjælpe patienten ind på hospitalet.

 

Øvrigt

Hvis hjertestopteamet kaldes til hjælp uden for huset, vil de komme uden akutvognen. Det er en faglig, klinisk vurdering, hvordan hjælpen skal ydes uden for huset. Vurderingen afhænger af sted- og vejrforhold. Defibrillering, rytmeanalyse og ilt har prioritet. Den øvrige behandling venter, til Falck kommer.

 

Efter hændelse

Hvis defibrillator har været i brug, skal denne opdateres. Derfor kontaktes serviceleder med henblik på at få opdateret udstyret.