Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Patient med ildebefindende i umiddelbar nærhed af hospitalet

Beskrivelse

Indeværende instruks beskriver, hvordan man forholder sig, hvis en patient får et ildebefindende og evt. hjertestop i umiddelbar nærhed af hospitalet og får brug for assistance.

Fremgangsmåde

  • • Vedkommende, der opdager en person, der har behov for hjælp, kontakter personale med henvendelse om, at en borger er dårlig i umiddelbar nærhed af hospitalet.

  • • Receptionen kontaktes med angivelse af lokation

  • • Receptionen kontakter portør med de angivne oplysninger

Portørens opgaver

Portør løber hen til borgeren, der har behov for hjælp: Ilttaske og AED hjertestarter skal altid medbringes

Der indledes førstehjælp

Der ringes 112, hvis der konstateres livløshed og hjertestarten tages i brug, ellers klarer portøren selv opgaven med at hjælpe patienten ind på hospitalet

Hvis hjerte/lungeredning er igangsat, fortsættes denne indtil Falck når frem.

 

Ved ilthunger

Der gives omgående ilt med iltmaske med pose på, og patienten kan køres ind på sygehuset evt. i kørestol eller via ambulancekælder.

 

Efter hændelse

Hvis defibrillator har været i brug skal denne opdateres. Derfor kontaktes serviceleder med henblik på at få opdateret udstyret.