Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Planlægning af børneundersøgelser på Nuklearmedicinsk Afdeling

Formål

Denne vejledning beskriver proceduren for planlægning af undersøgelser på børn, mhp. venflon-anlæggelse med eller uden narkose og sedering til undersøgelsen. Efter aftale med både børneanæstesien og A-anæstesien bør der som udgangspunkt ikke være nogen undersøgelser, som kræver generel anæstesi, da børn forventes at kunne sederes dybt nok til selv længerevarende undersøgelser.

Det tilstræbes, at der altid forsøges venflonanlæggelse uden brug af fuld anæstesi. Viser dette sig ikke muligt, dvs. efter flere mislykkedes forsøg eller pga. barnet ikke kan samarbejde, beskrives der i det følgende, hvordan der arrangeres anlæggelse af venflon i narkose.

 

Henvisning til Nuklearmedicinsk børneundersøgelse og sedering

Henvisende læge henstilles til at informere på henvisningen, hvis specielle forhold gør sig gældende, således at barnet med sikkerhed skal sederes. Det kan f.eks. være handicap eller psykiske lidelser. Til alle undersøgelser skal barnet kunne ligge stille på ryggen i 30-120 minutter afhængigt at undersøgelsestype (se evt Laboratorievejledningen). Endvidere skal der oplyses om kontraindikationer for sedering.

 

 

Anlæggelse af venflon på børn 0 til 5 år uden narkose

Alle børn i alderen 0-5 år møder i Børnemodtagelsen, Aalborg Universitetshospital, Afsnit Nord for at få anlagt venflon inden undersøgelse på Nuklearmedicinsk Afdeling.

Der kan være særlige krav til tykkelse af venflon afhængigt af, hvilken undersøgelse det drejer sig om (se skema).

Barnet skal møde fastende, så det er muligt at lægge barnet i narkose hos børneanæstesien, såfremt venflonanlæggelse uden anæstesi mislykkes. Efter venflon er anlagt må barnet drikke tynde væsker frit.

 

Procedure ved booking

Booking i Nuklearmedicin kontakter visitationssygeplejerske i børnemodtagelsen på tlf. 63418 og aftaler dato og tidspunkt.

 • • BEMÆRK: Mødetidspunktet i Børnemodtagelsen er med mindre andet er aftalt kl. 08:30. Dette passer bedst, da lægerne da er mødt ind – dette er aftalt med visitationssygeplejerske Mette Mørkbak og overlæge Jesper Thaarup.

 

Anlæggelse af venflon på børn 6 – 15 år uden narkose

Alle børn, der er fyldt 6 år, får anlagt venflon af personale på Nuklearmedicinsk Afdeling eller i samarbejde med anæstesien på Aalborg Universitetshospital, Afsnit Syd.

 

Anlæggelse af venflon på børn (< 2 år) med narkose

Anlæggelse af venflon på børn 0-2 år med narkose, skal ske i samarbejde med en specialuddannet anæstesilæge på Afsnit Nord. På dagen møder patienten ind i børnemodtagelsen kl. 8:00 og bliver første patient på deres OP-program.

 

Procedure ved booking

 • • Booking nuklearmedicin kontakter sekretær Laila Ottesen på Afsnit Nord på tlf. 63021 og booker OP Stue.

 • • Kontakt visitationssygeplejerske i børenmodtagelsen på tlf. 63418 og aftal dato og tidspunkt. Fortæl at barnet møder ind hos dem, men skal i narkose mhp. anlæggelse af venflon og dette er aftale med anæstesien. Oplys evt. også hvilken type venflon der er brug for.

Ønsker man at høre hvad status er, kan Børne OP Nord kontaktes på tlf. 63293.

 

Anlæggelse af venflon på børn (≥2 år) med narkose

Anlæggelse af venflon på børn over 2 år med narkose, foregår i samarbejde med anæstesien på Afsnit Syd. Som udgangspunkt drejer dette sig om børn, som tidligere er forsøgt stukket uden succes. Begrundelse for venflonanlæggelse i narkose skal oplyses til Teamkoordinatoren.

 

Procedure ved booking

 • • Teamkoordinator i A-anæstesien på Afsnit Syd kontaktes på tlf. 61682 og der aftales dato, tidspunkt og mødested (oftest opvågning 1).

 • • Der oplyses, at barnet skal have venflon med maske anæstesi og forklar hvorfor (mislykket forsøg tidligere eller forældreønske).

 • • Der oplyses også om hvilken type venflon, der er brug for.

 

Obs det er aftalt med A-anæstesien (Martin Herløw), at der ikke loves venflon-anlæggelse med maske (generel anæstesi), når det er et forældreønske. A-Anæstesien vil gerne have lov til selv at vurdere situationen og evt. prøve at stikke uden sedering eller forsøge sedering med nasal-midazolam eller nasal-ketamin, men mødested bliver hos dem (Opvågning 1).

Undersøgelser på børn under sedering

Børn i alderen 0-6 måneder sederes ikke. Alle børn i alderen 6 måneder op til 4 år forhåndsbookes til sedering forestået af børneanæstesien på nord (aftalt med Søren Kjærgaard). Børn > 4 år sederes som udgangspunkt ikke, men hvis det er nødvendigt, er det A-Anæstesien, der skal bookes (aftalt med Martin Herløw).

Børn 6 måneder til <4 år

Som udgangspunkt laves en forhåndsbooking, mhp sedering i et bestemt tidsrum. Børneanæstesien (62930) skal adviseres på dagen, uanset om vi får brug for hjælpen eller ej.

 • • Booking i Nuklearmedicin kontakter Børneanæstesien Afsnit Nord, sekretær Camilla Hjørringgaard på tlf. 62930 og der aftales dato, tidspunkt og forventet sedationstid for alle børneundersøgelser (undtaget GFR):

 1. 1.  Renografi 1 time – oftest i tidsrummet 11-12

 2. 2.  Nyreskintigrafi 1 time – oftest i tidsrummet 12.30-13.30

 3. 3. Knogleskintigrafi oftest 2 timer. Informér om, at barnet skal være sederet dybt for at kunne lejres forskelligt i løbet af undersøgelsen.

 4. 4.  Andre undersøgelser – konsultér evt. bagvagt, såfremt det er usikkert, hvor længe us. vil vare.

 5. 5. Ved sentinel node skal nuklearmedicinsk speciallæge kontakte anæstesien og afdække evt behov for smertedækning samtidig med sedering pga smertefulde intracutane injektioner.

Noter i Bookplan at A-anæstesien er booket, så SOSA ved, at de evt skal ringe til A-anæstesien.

 Patienten indkaldes og informeres om, at generelle fasteregler for mælk og fast føde skal overholdes, men at der må drikkes tynde væsker efter venflon er anlagt på børneafdelingen og indtil evt sedering.

Såfremt det viser sig ikke at være nødvendigt med sedering, ringer det ansvarlige personale og aflyser anæstesihjælpen senest 30 minutter før aftalt mødetid.

 

 

Børn > 4 år

Som udgangspunkt bookes ikke sedering til børn ≥ 4 år. Det er kun, hvis der på den visiterede henvisning er taget stilling til, at undersøgelsen skal gennemføres med sedering pga specielle forhold.

 • • Booking i nuklearmedicin kontakter Teamkoordinator i A-anæstesien på Afsnit Syd på tlf. 61682 og aftaler dato.

 • •  Renografi 1 time – oftest i tidsrummet 11-12

 • •  Nyreskintigrafi 1 time – oftest i tidsrummet 12.30-13.30

 • • Knogleskintigrafi oftest 2 timer. Informér om, at barnet skal være sederet dybt for at kunne lejres forskelligt i løbet af undersøgelsen.

 • • Andre undersøgelser – konsultér evt. bagvagt, såfremt det er usikkert, hvor længe us. vil vare.

 • • Ved sentinel node skal nuklearmedicinsk speciallæge kontakte anæstesien og afdække evt behov for smertedækning samtidig med sedering pga smertefulde intracutane injektioner.

Patienten indkaldes og informeres om at generelle fasteregler skal overholdes. Dvs. der må heller ikke drikkes tynde væsker de 2 timer op til sedering. Barnet skal hydreres intravenøst forud for renografi. Mængden af væske og tiden, som det må løbe ind på, skal aftales med anæstesilæge senest på undersøgelsesdagen på 61951.

 

Obs. Børn > 5 år som også skal have anlagt venflon på NMA må meget gerne få lagt EMLA x 4 i albuebøjning og på håndryg, inden anæstesien ankommer – især hvis det tidligere har været problematisk af stikke barnet.

 

Fasteregler

De generelle fasteregler skal altid overholdes, hvis barnet skal i generel anæstesi.

For sedering gælder dog, at børneanæstesien tillader tynde væsker (vand, saft, juice) helt op til undersøgelsestidspunktet, men henstiller til at der ikke indtages mælk eller fast føde 6 timer inden sedering.

 

A-anæstesien henstiller til, at de generelle fasteregler altid overholdes, dvs. ingen fast føde eller mælk 6 timer inden sedering og ingen tynde væsker 2 timer forud for sedering. Barnet må i så fald hydreres intravenøst forud for renografi. Mængden af væske og tiden, som det må løbe ind på, skal aftales med anæstesilæge senest på undersøgelsesdagen på 61951.

 

Såfremt regler for faste og væske ikke er overholdt, konfereres med den pågældende anæstesi, om barnet kan sederes alligevel – gerne telefonisk inden anæstesien ankommer.

 

For børn under 6 måneder (skal normalt hverken bedøves eller sederes) gælder dog, at de skal være fastende 2 timer med tynde væsker (vand, saft, juice, men ikke mælk) og 4 timer med mælk (modermælk og modermælkserstatning) og fast føde inden mødetidspunkt i tilfælde af generel anæstesi.

 

 

Undersøgelse i generel anæstesi

Hvis der er helt specielle individuelle forhold, der gør, at barnet skal undersøges i general narkose, skal de generelle fasteregler altid overholdes. Beslutning om undersøgelse i generel anæstesi skal være taget af nuklearmedicinsk speciallæge og kun efter konferering med relevant anæstesilæge på nord (62910 børneanæstesiens bagvagtstelefon) eller syd (61951).

Børn < 2 år skal altid bedøves af børneanæstesien på nord, men det skal koordineres med A-Anæstesien på syd, da de skal stille med apparatur og personale. Husk at i Gamma 1,2 og 4 findes de rette udtag til anæstesi.

 

Booking på nuklearmedicin kontakter teamkoordinator hos A-Anæstesien på Afsnit Syd på tlf. 61682 og aftaler dato og tidspunkt (ved børn < 2 år kontaktes sekretær Camilla Hjørringgaard på Afsnit Nord på tlf. 62930 og dato og tidspunkt koordineres).

 

 

Undersøgelsesskema

Nedenstående skema viser en oversigt over hvilke særlige forhold der skal tages højde for ift. hvilken undersøgelse der skal laves.

Undersøgelse

Optimal størrelse venflon

Muligt behov for sedering

Bemærkninger

Renografi

Alder: < 1 år

Alle typer

Sjælden – falder i søvn naturligt

Varighed af skanning: ca. 30 min

Alder: > 1 år

Alle typer

Ja

GFR

Blå (evt. lilla)

Nej

Ingen skanning

Venflon skal have en størrelse, så det er muligt at udtage blodprøver. Er det ikke muligt at udtage blod fra den anlagte venflon, men kun injicere væske, kan der ved børn < 1 år undtagelsesvist og efter aftale udtages prøver vha. hælprøver. Det skal dog bemærkes at dette ikke er optimalt for hverken barnet (da det skal prikkes i hælen for hver af de 6 prøver der skal udtages under undersøgelsen) eller analysemæssigt.

Nyreskintigrafi

Som renografi

Varighed af skanning: ca. 60 – 90 min.

Ellers som renografi.

Meckels Divertikel

Alle typer

Ja

Varighed af skanning: ca. 90 min.

Galdevejsskintigrafi

Alle typer

Nej (oftest spædbørn)

Varighed af skanning: ca. 120 min. + evt. sene billeder af 30 min.

Knogleskintigrafi

Alle typer

Ja

Varighed oftest 1-2 timer med varierende lejring i løbet af undersøgelsen. Vigtigt at barnet ligger helt stille.

Sentinel Node diagnostik ved malignt melanom

Alle typer (obs anvendes kun til sedering)

Ja. Smertefulde, intracutane injektioner.

Dynamisk undersøgelse i 20 min. Ca 1 times pause. Herfter suppl. statiske billeder og krydsmarkering på hud (mindst 30 minutters varighed).