Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland

Beskrivelse

Under ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) kan forsøg på genoplivning undlades, når det fra sygehuset eller egen læge er dokumenteret, at patienten anses for uafvendeligt døende (når døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de - ud fra den tilgængelige viden om grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande - foreliggende behandlingsmuligheder). At der ikke foretages genoplivning under ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) og den lægelige dokumentation heraf i forbindelse med transport kræver ikke særskilt informeret samtykke fra patient eller pårørende, da der forud for transporten er taget stilling til, at patienten er uafvendeligt døende og at der ikke er indikation for forsøg på genoplivning. Patienten og pårørende bør informeres om proceduren vedr. ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D).

Det betyder, at ved planlagte ambulancetransporter/liggende patienttransporter (kørsel D) skal det præhospitale personale/personale på liggende patienttransporter undlade at genoplive patient ved hjertestop, hvis der er dokumentation for, at der er truffet beslutning om fravalg af genoplivning af patienten. Dokumentation for beslutning om fravalg af genoplivning kan fremgå af:

  • • Mundtlig information om fravalg af genoplivning fra sundhedsperson som bestiller transporten. Sundhedsfaglig visitation/D-disponent i AMK-vagtcentralen skal, under bemærkninger, på den aktuelle præhospitale opgave notere at genoplivning er fravalgt samt navn og titel på sundhedsperson, som har givet information om fravalg af genoplivning.

eller

  • • Det præhospitale personale kan modtage information om fravalg af genoplivning fra sundhedsfagligt personale på stedet for afhentning af patient. I så fald skal det præhospitale personale tage telefonisk kontakt til AMK-vagtcentralen og give Sundhedsfaglig visitation/D-disponent informationen, så den Sundhedsfaglig visitation/D-disponent kan notere navn og titel på sundhedsperson, som har givet information om at patienten ikke skal genoplives. Eller det præhospitale personale kan bede den sundhedsfaglige person på afhentningsstedet om at ringe til AMK-vagtcentralen og give oplysningerne, så de kan noteres på opgaven.

eller

  • • Særskilt blanket/dokument vedr. fravalg af genoplivning. Blanketten/dokumentet skal bære lægens underskrift samt dato og skal anføre grunden for beslutningen (se bilag ”Blanket til udfyldelse vedr. fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland”). Blanketten skal kun udfyldes, når der har været fravalg af genoplivning under indlæggelsen, og det er drøftet med patienten/ofte også ønsket af patienten selv.

 

Målgruppe – modtagelse

Uafvendeligt døende terminale patienter og kronisk syge patienter i et længere sygdomsforløb, som selv har frabedt sig genoplivning i tilfælde af hjertestop

 

Formål

Formålet er, at der ikke påbegyndes en genoplivning under ambulancetransporten/liggende patienttransport (kørsel D), hvor dette er fravalgt af patienten forinden. Således kan man bidrage til at beslutninger om undladelse af forsøg på genoplivning af uafvendeligt døende på hospitalet videreføres ved evt. ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) af den pågældende patient, og at den terminalt/kronisk syge patient modtager en værdig, respektfuld, støttende og lindrende behandling.

Metode

 

Hvis der ikke foreligger dokumentation for at genoplivning skal undlades, jf. de tre beskrevne procedurer, SKAL personalet på ambulance/liggende patienttransport påbegynde genoplivning og tilkalde yderligere hjælp

 

Referencer