Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland

Beskrivelse

Under ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) kan forsøg på genoplivning undlades, når det fra sygehuset eller egen læge er dokumenteret, at patienten anses for uafvendeligt døende (når døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger trods anvendelse af de - ud fra den tilgængelige viden om grundsygdommen og dens eventuelle følgetilstande - foreliggende behandlingsmuligheder). At der ikke foretages genoplivning under ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) og den lægelige dokumentation heraf i forbindelse med transport kræver ikke særskilt informeret samtykke fra patient eller pårørende, da der forud for transporten er taget stilling til, at patienten er uafvendeligt døende og at der ikke er indikation for forsøg på genoplivning. Patienten og pårørende bør informeres om proceduren vedr. ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D).

Det betyder, at ved planlagte ambulancetransporter/liggende patienttransporter (kørsel D) fra hospitalet kan dokumentationen udgøres af et lægeligt dokument, som skal være aktuelt og underskrevet af en læge. En kopi af notatet i patientjournalen anses ikke for tilstrækkeligt. Dokumentet skal bære lægens underskrift, dato og skal anføre grunden for beslutningen (se bilag ” Blanket til udfyldelse vedr. Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland”).

Blanketten skal kun udfyldes, når der har været fravalg af genoplivning under indlæggelsen, og det er drøftet med patienten/ofte også ønsket af patienten selv.

Målgruppe – modtagelse

Uafvendeligt døende terminale patienter og kronisk syge patienter i et længere sygdomsforløb, som selv har frabedt sig genoplivning i tilfælde af hjertestop

Formål

Formålet er, at der ikke påbegyndes en genoplivning under ambulancetransporten/liggende patienttransport (kørsel D), hvor dette er fravalgt af patienten forinden. Således kan man bidrage til at beslutninger om undladelse af forsøg på genoplivning af uafvendeligt døende på hospitalet videreføres ved evt. ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) af den pågældende patient, og at den terminalt/kronisk syge patient modtager en værdig, respektfuld, støttende og lindrende behandling.

Metode

 

Bilaget til denne retningslinje ” Blanket til udfyldelse vedr. Fravalg af genoplivning ved ambulancetransport/liggende patienttransport (kørsel D) af terminale eller kronisk syge patienter i Region Nordjylland” kan bruges som skriftlig dokumentation, hvis genoplivning under transporten skal undlades. Blanketten skal fremvises for personale på ambulance/liggende patienttransport før transport påbegyndes.

 

Hvis der ikke foreligger skriftlig dokumentation for at genoplivning skal undlades, SKAL personalet på ambulance/liggende patienttransport påbegynde genoplivning og tilkalde yderligere hjælp

 

Referencer