Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

rnlogo

 

 

 

Systemændringer i

PAS og WebPAS

Pr. 22. marts 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Henvisning

1.1 Henvisningsoversigt HE, IHH

IT får indimellem henvendelser om henvisninger, der ikke længere forefindes i HE,IND, men som endnu ikke er håndterede. For at afhjælpe denne problematik, er der lavet en ny oversigt. Oversigten viser indkomne henvisninger i postkassen, som endnu ikke er behandlet/håndteret i PAS. Hvis registrerings-initialer er WINT (ikke håndterede interne/røntgen henvisninger) eller EDI (ikke håndterede Edifact henvisninger) vises de i henvisningsoversigten.

 

Billede 2

 

Listen kan sorteres på nedenstående måder:

C = Cpr-nummer

D = Dato (nyeste øverste)

I = Initialer

På oversigten er det muligt at udskrive eller fremvise henvisningen:

U = Udskriv henvisning

V = Vis henvisning

Henvisningerne forsvinder fra listen, når der er foretaget ændringer på henvisningen. Interne henvisninger er pink i oversigten.

 

 

1.2 Muligt at sortere på kladde/sendt i HE, EHS

Listen HE,EHS (extern henvisningsstatus) kan nu sorteres på status kladde/sendt.

 

Billede 3

2. Notat

2.1 RTG og NUK notater kan sendes til andre instanser

Ved sidste servicevindue i december 2016 var der medtaget en ændring, så notater nu kan sendes til andre instanser ved at taste A på linjen i notatoversigten. Denne mulighed er nu udvidet til også at omfatte notater, der er oprettet i EasyViz og dermed kan RTG og NUK notater nu også sendes til speciallæger og andre sygehuse ved hjælp af samme funktion.

Modtager skal være oprettet til at modtage EDI, for at funktionen kan benyttes.

 

Billede 11

 

 

Billede 4

 

3. CPR

3.1 Fejl i fremsøgning af katastrofe-nr. i CPR-billedet

På grund af en teknisk fejl har det ikke været muligt at søge på hele katastrofe-nr. Denne fejl er rettet, og det er nu muligt at søge på både 6 og 10 cifre i CPR-billedet.

 

 

4. Klinikervendte billeder via CCS

4.1 Afslut til ambulatorium

Ønsker man at udskrive patienten til hjemmet og afslutte til et ambulatorium, kan man i kontaktregistrering benytte fanebladet ”udskriv til anden afdeling”. Man vælger sygehus og ambulatorium på listen og vælger herefter afsluttet til ”ikke venteforløb” eller ”venteforløb”.

Der oprettes automatisk en ambulant indskrivning i PAS i relation hertil.

 

4.2 Intelligente felter ved søgning på afdeling på 6. ciffer

I kontaktregistrering er det muligt at søge afdeling på 6. ciffer. Vælg sygehus fra liste.

I feltet for afsnit kan der skrives 2 cifre, hvorefter afdelingen kan søges i vælg fra listen.

 

Billede 16

 

4.3 Udskrive labels fra klinikervendte billeder

Det er nu muligt at udskrive labels fra kontaktregistreringsbillederne ”opret akut indlæggelse” og ”opret akut ambulant kontakt”. På billederne er der tilføjet nedenstående felter som udfyldes med etiket nr. – som standard 001 og det antal ark, der ønskes printet.

 

Billede 7

 

Vær opmærksom på at der udelukkende kan printes labels i forbindelse med samtidig oprettelse af kontakten. Labels printes på den printer PAS er sat op til.

 

4.4 Orlovsregistrering i de klinkervendte billeder

Det er nu muligt at orlovsregistrere i de klinikervendte billeder. I kontaktregistreringsmodulet vælges fanen for orlovsregistrering. Find relevant indlæggelse og udfyld fra-dato og tidspunkt for orlovsperiode – for psykiatriske indlæggelser skal årsag også udfyldes. Tast herefter gem for registrering af orlov.

 

Billede 18

 

4.5 Intelligente felter dato og tidspunkt

Der er tilføjet dagsdato og tidsstempling i alle de klinikervendte billeder: indlæggelsestidspunkt, besøgstidspunkt, flyttetidspunkt og udskrivelsestidspunkt. Felterne udfyldes med dato og klokkeslæt på det tidspunkt modulet åbnes.

Desuden er der lavet en ændring så datofeltet kan skrives i formaterne dd-mm-åååå, ddmmåå, dd-mm-åååå. Det er også muligt at bruge +1 (dagen efter), -1 (dagen før), +2 (2 dage frem) og +0 (dagsdato) som det kendes fra Clinical Suite.

 

Billede 17

 

4.6 Tilføjelser til AM/IN, HKO

I AM/IN, HKO (kontakter fra Webpas) er der tilføjet muligheden for at vende søgning, så der kan sorteres på den nyeste dato. Dette gøres ved at taste ”N” ud for sortering.

 

Billede 12

 

4.7 Ny klassifikation til angivelse af akut/elektiv indlæggelse

Når man udskriver en patient til en anden afdeling via de klinikervendte billeder, vil kontakten på den modtagne afdeling automatisk blive oprettet som akut henvist. Der er udviklet en ny klassifikation i PAS, hvor man pr afdeling kan angive, hvis det ønskes, at alle indlæggelser/indskrivninger på afdelingen er elektive

I denne klassifikation bliver det også muligt at angive hvilken henvisningsdiagnose, indlæggelserne/indskrivningerne skal oprettes med i stedet for DZ769.

Ved ønske om oprettelse i klassifikationen skal der rettes henvendelse til itsupport@rn.dk

 

 

 

5. WebPAS

5.1 Bemærkningslinje til disponible senge

Der bliver lukket for at kunne skrive en bemærkning til disponible senge i PAS, det skal i stedet registreres og dokumenteres i WebPAS. Ved at trykke på ”Bemærkning” kan der oprettes (+), slettes (-) og ændres i eksisterende bemærkninger.

 

Billede 8

6. Akutambulatorier

6.1 Afsendelse af epikrise til speciallæge fra akutambulatorier

Der har tidligere været begrænsninger på afsendelse af lægebreve fra akutambulatorier, så det ikke har været muligt at sende til speciallæger via EDI. Det er der nu åbnet for, og der kan sendes til speciallæger på både ydernr. og sygehusafdelingskode. Epikrisen/lægebrevet sendes fra AK, LÆG, som du enten tilgår direkte eller ved at taste ”L” ud for notatet i AK,NOT. Du taster ”J” ud for ”Send Edi-Fact til special læge” og trykker enter. I pop-up vinduet udfyldes modtager og der trykkes F5 for at sende.

Modtager skal være oprettet til at modtage EDI, for at funktionen kan benyttes

 

 

Billede 21