Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NOF – neuroonkologisk fælleskonference/MDT

Baggrund

I forbindelse med beskrivelse af kræftpakker i sundhedsstyrelsens regi i kræftplan II juni 2005 med opfølgning i oktober 2007 anbefales Multidisciplinære Team(MDT)-konferencer som et væsentligt element i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte patientforløb. Det er ofte her, den endelige beslutning om behandling træffes.

NOF har eksistereret i en lang årrække på Aalborg Sygehus Syd/Aalborg Universitetshospital og været afholdt på ugentlig basis.

Obligatoriske mødedeltagere er neuroradiologer, neuroonkologer, neurologer og neurokirurger. I de senere år er nuklearmedicinere blevet en fast del af MDT.

 

Hvornår, hvor og hvem

NOF afholdes 2 gange ugentligt i røntgenafdelingen (neuro-afsnit) på 1. sal Aalborg Universitetshospital (afsnit Syd) - henholdsvis tirsdage fra kl. 9.15 – 9.45 og torsdage fra kl. 8.30 – 9.00 med deltagelse af onkolog, neurolog, neurokirurg, neuroradiolog og nuklearmediciner.

 

Tilmelding til NOF

  1. 1. Tilmelding til NOF konference foregå ved at man sender en e-mail til sekretær Jannie Mortensen, neurokirurgisk afdeling (jmm@rn.dk) - telefon: 62425. I e-mailen oplyses følgende:

  • • Navn/CPR-nr.

  • • Beskrivelse af sygehistorie (tidligere behandlinger, aktuel behandling og patientens AT på henvisningstidspunktet) og hvilke billede undersøgelser der ønskes drøftet på NOF

  1. 2. Alternativt kan man selv skrive/sende henvisning til ophængning af det patientforløb man ønsker drøftet

via WebPAS:

  • • vælg: Henvisning/Opret henvisning/Røntgenkonference

  • • udfyld alle rubrikker: ”Oph. ved konf. for afd”: Her skrives NOF - Modtagende afd. er: 8001047; Alb Røntgen Amb. Problemstilling etc. som skitseret ovenfor.

 

OBS

Såfremt man ikke selv kan deltage som patientansvarlig læge, skal der laves en aftale med navngiven neurokirurg/onkolog, der kan præsentere og lave beslutningsnotat, da patienten ellers ikke kan blive diskuteret på NOF.

 

NOF-beslutning

Der udfærdiges for hver patient et konferencenotat. Oplysningerne skal inkludere rationale for anbefaling af behandling, oplysninger om usikkerheder, hvem der har ansvaret for at sætte beslutningen i værk og hvem der har deltaget i beslutningsprocessen.

Den ansvarlige for udarbejdelse af dette notat (bør i princippet dikteres på NOF under overhørelse af alle NOF-deltagerne) er den henvisende læge og såfremt denne ikke deltager, da en anden repræsentant fra henvisende afdeling.

 

Reference

Multidisciplinær kræftbehandling – en vejledning til MDT-konferencen

http://dmcg.dk/fileadmin/dmcg.dk/Diverse_hjemmesiden/MDT/Multidisciplinaer_kraeftbehandling_-_en_vejledning_til_MDT-rev-15-02-2016.pdf

 

 

Forløbsleder for pakkeforløb kræft i hjernen Region Nordjylland

René J. Laursen