Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

NOF – neuroonkologisk fælleskonference/MDT

Baggrund

I forbindelse med beskrivelse af kræftpakker i sundhedsstyrelsens regi i kræftplan II juni 2005 med opfølgning i oktober 2007 anbefales Multidisciplinære Team (MDT)-konferencer som et væsentligt element i tilrettelæggelse og gennemførelse af det enkelte patientforløb. Det er ofte her, den endelige beslutning om behandling træffes

Obligatoriske mødedeltagere er neuroradiologer, nuklearmedicinere, neuropatologer, neuroonkologer, neurologer og neurokirurger

Hvornår, hvor og hvem

NOF afholdes 2 gange ugentligt i onkologisk konferencelokale, 5. sal, Aalborg Universitetshospital (afsnit Syd) - henholdsvis tirsdage fra kl. 9.15 – 9.45 og torsdage fra kl. 8.30 – 9.00 med deltagelse af onkolog, neurolog, neurokirurg, neuroradiolog, neuropatologer og nuklearmediciner.

 

Tilmelding til NOF

  1. 1. Neurokirurgisk patient: Tilmelding til NOF konference foregå ved at man sender en e-mail sekretær Jannie Mortensen, neurokirurgisk afdeling (jamam@rn.dk) - telefon: 62425,

Neurologisk patient: Sekretær Nicoline Bruunsgaard Bek (nbb@rn.dk) – telefon: 62211.

Onkologisk patient: Sekretær Joan Diget (jd@rn.dk) – telefon: 61491.

Øvrige patienter: Afdelingens sekretær sender henvisning til røntgen afdelingen og booker i førstkommende NOF-konference i Bookplan.

I e-mailen oplyses følgende

  • • Navn/CPR-nr.

  • • Beskrivelse af sygehistorie (tidligere behandlinger, aktuel behandling og patientens AT på henvisningstidspunktet) og hvilke skanninger der ønskes drøftet på NOF

  1. 2. Man skal selv skrive/sende henvisning til ophængning af det patientforløb, man ønsker drøftet via WebPas:

  • • Vælg: Henvisning/Opret henvisning/Røntgenkonference

  • • Udfyld alle rubrikker: ”Oph. ved konf. for afd”: Her skrives NOF - Modtagende afd. er: 8001047; Alb Røntgen Amb. Problemstilling etc. som skitseret ovenfor.

  1. 3. Alle tilmeldinger til NOF-konference skal være ledsaget af et oplæg i clinical, således at man har kendskab til problemstillingen.

  2. 4. DEADLINE kl. 14.00 dagen før NOF-konference.

 

 

OBS

Såfremt man ikke selv kan deltage som patientansvarlig læge, skal der laves en aftale med navngiven neurokirurg/onkolog/neurolog, der kan præsentere og lave beslutningsnotat, da patienten ellers ikke kan blive diskuteret på NOF.

 

NOF-beslutning

Der udfærdiges for hver patient et konferencenotat (OBS tillægskode ZZ0190D). Oplysningerne skal inkludere rationale for anbefaling af behandling, oplysninger om usikkerheder, hvem der har ansvaret for at sætte beslutningen i værk og hvem der har deltaget i beslutningsprocessen.

Den ansvarlige for udarbejdelse af dette notat (bør i princippet dikteres på NOF under overhørelse af alle NOF-deltagerne) er den henvisende læge og såfremt denne ikke deltager, da en anden repræsentant fra henvisende afdeling.

 

Såfremt der ikke er nogen repræsentant tilstede fra henvisende afdeling, beslutter de tilstedeværende til konferencen, hvem der diktere et tilsynsnotat med svar til henvisende afdeling (dikteres som akut i MIRSK)

 

 

Reference

Multidisciplinær kræftbehandling – en vejledning til MDT-konferencen

https://www.dmcg.dk/siteassets/dmcg-udvalg/multidisciplinaer_kraeftbehandling_-_en_vejledning_til_mdt-rev-15-02-2016.pdf

 

Forløbsleder for pakkeforløb kræft i hjernen Region Nordjylland

René J. Laursen